Organizatii Profesionale

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA

COLEGIUL JUDETEAN AL MEDICILOR BUZAU

Buzau, Str. Stadionului, nr. 7; Tel: 0238/718921; Fax: 0238/406360;
e-mail: cjmbuzau@gmail.com; website: www.cjmbuzau.ro

     Colegiul Judetean al Medicilor Buzau

VA INFORMEAZA CA

          Prin Decizia nr.22.2016
pentru modificarea Deciziei nr. 5 din 18.04.2008 a Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România
În temeiul art. 439, lit. i) și 472 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL NAȚIONAL AL COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA
DECIDE: Art. I Decizia nr. 5 din 18.04.2008 a Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 15.05.2008 se modifică după cum urmează:
Articol unic Articolul 1 va avea următorul cuprins: „Art. 1 Membrii Colegiului Medicilor din România care exercită profesia de medic sau care ocupă o funcţie în baza calităţii de medic au obligaţia de a achita lunar cotizaţia de membru în valoare de 50 de lei.
Art. II Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare începând cu data de 1 februarie 2017.
                                                                           Preşedintele Colegiului Medicilor in România,
   Bucuresti, 16.12.2016                                                           Gheorghe Borcean

 

***

CJM Buzau VA ADUCE LA CUNOSTINTA CA ACTELE NECESARE AVIZARII SUNT:

  • CERTIFICAT DE MEMBRU
  • POLITA MALPRAXIS PENTRU ANUL 2017
  • DIPLOME DE LA MANIFESTARI STIINTIFICE  (NU DE LA CELE ORGANIZATE DE CJM BUZAU)
  • DOVADA ULTIMEI PLATI A COTIZATIEI

       PENTRU MEDICII CU VARSTA PESTE 65 ANI SE ADAUGA CERTIFICATUL MEDICAL FORMAT A5 CU AVIZ PSIHIATRIC SI FISA DE APTITUDINI DE LA MEDICUL DE MEDICINA MUNCII.

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor

si Asistentilor Medicali din Romania – Filiala Buzau

 Buzau, Str. Mesteacanului, Nr. 6; Telefon/Fax: 0238/72.66.32;

E-mail:info@oammr-buzau.ro; Web: http://oammr-buzau.ro/ 

 

              ORGANIZAREA EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL 2017 

In baza referatului MS nr. 55338/09.10.2017, a fost aprobata derogarea de la prevederile art. 19 alin. (1) lit b) din Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de grad principal aprobata prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1044/2016, in sensul aprobarii inscrierii la examen a candidatilor care indeplinesc conditia de experienta profesionala de 5 ani pana la data de 31.12.2017 inclusiv. 

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2017, conform Ordinului MS nr. 1044/12.09.2016, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I,nr. 750/27.09.2016

Examenul de grad principal se organizează pentru: asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali (Balneofizioterapie și recuperare medicală; Farmacie; Igienă și sănătate publică; Igienist de cabinet stomatologic; Stomatologie; Laborator; Medico-social; Nutriție și dietetică; Radiologie și imagistică medicală), surori medicale și oficianți medicali.

 

Datele de desfășurare a examenului, pe specialități:

02.11.2017– examen – asistenţi medicali generalişti, surori medicale, oficianţi medicali;

03.11.2017 – examen – asistenţi medicali – alte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti

Înscrierile la examen se fac în perioada 09-25.10.2017, pentru toate specialităţile, la sediul filialelor judetene/a municipiului București ale OAMGMAMR.

*Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.

*Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;

*Pe documentul de plată plătitorul va menționa “Suma de participare examen grad principal-2017

Detalii despre Documentele necesare pentru inscriere si despre Tematica si bibliografia necesare sunt publicate pe pagina OAMGMAMR, la sectiunea ACTE NECESARE, respectiv, TEMATICA SI BIBLIOGAFIE

 

Pentru eventuale clarificari va stam la dispozitie

Elena COMANESCU,

Presedinte OAMGMAMR Buzau

***

Program de lucru OAMGMAMR – Filiala Buzau:

Luni, marti, joi, vineri: 9.00-14.00; Miercuri:12.00-17.00

Cursuri EMCClick pentru a vizualiza

Adaugati un comentariu


 

*