ADMITERE MEDICINĂ 2022: Se anunță concurență acerbă la UMF „Carol Davila”

6 iulie 2022 | 0 comentarii |

Chiar din prima zi s-au înscris la examenul care va avea loc pe 24 iulie, cu prezență fizică, 866 de candidați. Între cei înscriși se numără și 13 olimpici care au locurile asigurate fără concurs.  

 

Au început înscrierile la facultățile de Medicină, iar Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” (UMFCD) din București a anunțat că anul acesta are disponibile pentru examenul care va avea loc pe 24 iulie, 1.245 de locuri bugetate și 378 de locuri la taxă pentru studiile de licenţă în domeniile medicină, medicină dentară, farmacie şi asistență medicală (FMAM).

În perioada 5.07.2022 – 15.07.2022 se va derula procesul de înscriere la Concursul de Admitere Sesiunea IULIE 2022, organizat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București (UMFCD)”, transmite universitatea. Înscrierile se vor face exclusiv online, în intervalul orar 9.00-16.00, pe platforma ce poate fi accesată la linkul: https://adm.umfcd.ro zilnic, cu excepția zilei de vineri, 15 iulie, când „se vor face doar validările finale pentru candidații cu înscrieri on-line nevalidate!”, atrage atenția conducerea UMFCD.

Pentru a veni în sprijinul celor care doresc să se înscrie la examen, universitatea a pus la dispziție un ghid de suport, dar și un videoclip în care li se explică pașii ce trebuie urmați.

 

Cele 1.503 locuri scoase la concurs de UMFCD pentru examenul de admitere la licență în anul universitar 2022-2023, sunt distribuite, pe domenii, astfel:

Medicină: 718 locuri la buget (4 pentru absolvenți din centre de plasament, 1 pentru rromi, 22 pentru absolvenți din rural) și 250 de locuri la taxă;

Medicină dentară: 215 locuri la buget (2 – absolvenți centre de plasament, 15 – absolveni rural) și 100 la taxă;

Farmacie: 120 la buget (1 – absolvenți centre plasament, 1 – rromi, 13 – absolvenți din rural), 20 la taxă;

FMAM:

Asistență medicală generală (AMG): 96 la buget (1 – centre plasament, 6 – rural) și 4 locuri la taxă;

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare (BFKT): 47 la buget (1 – centre plasament, 4 – rural), 3 locuri la taxă;

• Tehnică Dentară (TD): 49 locuri la buget (1 – centre plasament, 4 – rural), 1 loc la taxă.

 

Chiar din prima zi s-au înscris 835 de candidați, iar 146 au fost deja validați. Cei mai mulți concurează, așa cum era de așteptat, la Medicină596 (119 validați), în timp ce la Medicină dentară s-au înscris 105 candidați (11 validați), iar pentru Farmacie au optat 26 de tineri (1 validat).

13 dintre cei 835 de candidați sunt olimpici și au locurile asigurate fără a mai fi nevoiți să treacă prin emoțiile examenului de admitere. 3 candidați s-au înscris pe locurile pentru rromi, 5 pentru cele pentru străini și 5 pe cele rezervate absolvenților de licee din mediul rural. Pe locurile cu taxă s-au înscris 20 de candidați (2 validați), iar alți 16 (4 validați) vor să schimbe taxa, adică vor să mai dea o dată examen de admitere, pentru a beneficia de un loc la taxă în lei (mult mai mică decât cea în euro).

Acestora li se adaugă dintre care 31 de militari, care candidează pe cele 67 de locuri scoase la concurs de Institutul Medico-Militar, în cadul UMFCD.

La Facultatea de Moașe și Asistență Medicală (FMAM) s-au înscris 64 de candidați (10 validați) pentru AMG și 44 pentru BFKT și TD (5 validați).

 

Taxa de înscriere la examen este de 300 lei pentru toate facultăţile şi specializările și se achită prin intermediul platformei de înscriere, printr-un procesator de plăți on-line integrat. 75% din cuantumul taxei reprezintă taxa administrativă, iar 25% taxa de participare. În cazul retragerii din concurs înaintea desfăşurării probelor, va fi returnată doar taxa de participare, se precizează în Regulamentul propriu de organizare a concursului de admitere la UMFCD pentru anul universitar 2022– 2023, aprobat în ședința Senatului Universitar din data de 31.03.2022.

În momentul achitării taxei „se va preciza numele candidatului, C.N.P.-ul și facultatea la care urmează să se înscrie candidatul, respectiv Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie sau Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (FMAM)”, atrag atenția .

Potrivit legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat (până la vârsta de 26 ani ai candidatului) sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere. Senatul universității a aprobat scutirea de taxă și pentru orfanii de ambii părinţi; candidații instituţionalizaţi în aşezăminte de ocrotire sau din plasament familial; copiii din familiile afectate de catastrofe naturale; eroii revoluţiei române şi copiii acestora. Aceștia trebuie să prezinte docmente doveditoare prin care se confirmă că se află într-una dintre situațiile menționate.

 

Candidații ale căror dosare de înscriere vor fi validate sunt informați că listele anonimizate ale candidaţilor în ordine alfabetică, sălile în care se desfăşoară concursul de admitere şi repartiţia candidaţilor pe săli vor fi afişate pentru fiecare facultate pe site-ul www.umfcd.ro

Accesul candidaţilor în săli în ziua concursului de admitere se va face pe baza cărţii de identitate sau a paşaportului valabil, precum şi a legitimaţiei de concurs tip, eliberată la înscriere prin intermediul platformei.

Concursul de admitere se desfăşoară după un sistem tip grilă al întrebărilor (complement simplu, complement grupat). Durata probei scrise este de 2 ore si jumătate în cazul specializărilor Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, 2 ore pentru admiterea la specializarea Asistenţă Medicală Generală, respectiv 1 oră şi jumatate pentru celelalte specializări ale F.M.A.M.

La facultăţile de Medicină şi Medicină Dentară, concursul de admitere include două discipline (Biologia obligatorie şi, la alegere, Fizică sau Chimie) totalizând un numar de 100 întrebări, din care 60 de întrebări pentru proba obligatorie şi 40 de întrebări pentru proba la alegere.

La facultatea de Farmacie, concursul de admitere include două discipline, (Chimia organică obligatorie şi, la alegere, Biologia vegetală sau Anatomia şi Fiziologia omului) totalizând un număr de 100 întrebări din care 60 de întrebări pentru proba obligatorie și 40 de întrebări pentru proba la alegere.

La Asistenţă Medicală – pentru specializarea Asistenţă Medicală Generală, concursul de admitere include disciplina Biologie cu un număr de 80 de întrebări. Pentru restul specializărilor de la FMAM (Tehnică dentară, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare) concursul de admitere include Biologia cu un număr de 60 de întrebări.

 

 


Adaugati un comentariu


 

*