Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale angajeaza medici si farmacisti

Patru posturi de farmacist si alte patru posturi de medic au fost scoase la concurs, iar candidati interesati sunt asteptati sa isi depuna dosarele.

 

laboratorMedicii si farmacistii aflati in cautarea unui loc de munca pot lua in considerare, in aceasta perioada, si oferta Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM).

Institutia a anuntat scoaterea la concurs a doua posturi de medic specialist- specialitatea farmacologie clinica, doua posturi de medic cu drept de libera practica, un post de farmacist primar- specializarea farmacie generala, doua posturi de farmacist specialist in farmacie clinica si un post de farmacist cu drept de libera practica.

Data exacta la care vor avea loc concursurile nu a fost inca anuntata insa anuntul a fost publicat in data de 6 mai 2016, iar conform legislatiei, examenele pot fi organizate si sustinute de persoanele interesate si care corespund cerintelor postului, in 31 – 90 de zile de la data publicarii, adica cel tarziu in prima parte a lunii august.

 

depozit de medicamente unifarmPentru a se inscrie la concurs, candidati interesati trebuie sa depuna un dosar care sa contina:

– cerere (tip) in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze ;

– copie a actului de identitate ;

– copie dupa diploma de medic, farmacist si adeverinta/certificat de confirmare in gradul profesional;

– copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;
         – dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
           – declaratie scrisa ca nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu postul pentru care doreste sǎ candideze ;

– acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in anexa nr. 3 la Ordinul nr.869/2015;

– cazier judiciar;

– certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;

– chitanta de plata a taxei de concurs -150 RON. Taxa se va achita in numerar, la casieria unitatii, odata cu depunerea dosarului de participare la concurs.

 

ANMDM1In ceea ce priveste tematica de concurs, aceasta  va fi cea pentru examenul de medic, farmacist specialist sau primar in specialitatea postului scos la concurs. Dosarele se depun la sediul ANMDM, din strada Av. Sanatescu nr.48, sector 1, Bucuresti, in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale de la aceeasi adresa, sau la telefon 021.317.11.02 /317.11.15 int. 307/418.

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale este o institutie publica aflata in subordinea Ministerului Sanatatii si reprezinta de peste 50 de ani autoritatea de reglementare in domeniul medicamentului din Romania. La infiintare, in 1956, a purtat denumirea de Institutul pentru Controlul Medicamentului si Cercetarii Farmaceutice, care prin modificarea titulatuii, in 1960, devine Institutul pentru Controlul de Stat al Medicamentului si Cercetarii Farmaceutice, iar din 1999 pana in 2010, prin reorganizarea institutului, devine Agentia Nationala a Medicamentului.

 


Categorii: Actual, Institutii, Jobs, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*