CNAS a lansat in dezbatere publica noul contract-cadru

21 octombrie 2015 | 0 comentarii |

Documentul nu mai impune o limita minima de pacienti pentru medicii de familie care semneaza contracte cu Casa de Asigurari de Sanatate, fiind eliminata si prevederea privind numarul optim de pacienti.

 

medici-familie-600x360Dupa numeroasele controverse starnite mai ales in randul medicilor de familie, proiectul final al noului contract-cadru pentru perioada 2016-2017 a fost lansat, saptamana aceasta, in dezbatere publica de catre CNAS, urmatorul pas fiind adoptarea sa printr-o hotarare de guvern.

Documentul aduce o serie de modificari, in special in ceea ce priveste activitatea medicilor de familie, cea mai importanta dintre acestea fiind eliminarea normei minime de pacienti pe care trebuia sa ii aiba un medic de familie pe lista sa, pentru a putea incheia contracte de furnizari servici cu CNAS. Astfel, dupa adoptarea noului contract-cadru, medicii de familie pot incheia contract de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate indiferent de numarul persoanelor asigurate inscrise pe listele proprii, nemaifiind prevazuta nici stabilirea unui numar necesar de medici de familie care sa intre in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.

In prezent, limita minima de pacienti este de 800 persoane asigurate inscrise in mediul urban, iar in mediul rural aceasta limita se stabileste pe unitati administrativ-teritoriale de catre o comisie formata din reprezentanti ai caselor de asigurari de sanatate si ai directiilor de sanatate publica, ai colegiilor teritoriale ale medicilor, ai patronatului judetean al medicilor de familie si ai asociatiei profesionale judetene a medicilor de familie. Aceeasi comisie stabileste si numarul necesar de medici de familie ce pot intra in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, lucru care nu se va mai intampla, conform noului contract-cadru ce urmeaza sa intre in vigoare anul viitor.

 

medicina scolaraIn ceea ce priveste asisgurarea asistentei medicale, noile reglementari nu mai prevad stabilirea unui numar necesar de medici de specialitate din specialitatile clinice care pot intra in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate. Totodata, au fost introduse reglementari privind eliberarea avizelor epidemiologice pentru intrarea sau reintrarea in colectivitate a prescolarilor si elevilor in coroborare cu prevederile metodologiei privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate.

In asistenta medicala primara si asistenta medicala ambulatorie de specialitate, pentru specialitatile clinice, in vederea incadrarii in fondurile aprobate pentru cele doua segmente de asistenta medicala, pentru plata pe serviciu se stabileste o valoare estimata de punct, care se regularizeaza trimestrial, in timp ce  in prezent exista o valoare minim garantata.

 

analize laborator umftNumarul necesar de investigatii medicale paraclinice pe total judet si repartizarea fondului alocat pentru servicii paraclinice pe tipuri, respectiv analize de laborator, anatomie patologica, investigatii de radiologie si imagistica si explorari functionale se stabilesc, conform noului contract-cadru, de reprezentanti ai casei de asigurari de sanatate si ai directiilor de sanatate publica, in functie de conditiile specifice de la nivel local, pe care le vor face publice pe pagina web a casei de asigurari de sanatate si a directiei de sanatate publica.

In anul 2015, necesarul de investigatii era stabilit de o comisie formata din reprezentanti ai casei de asigurari de sanatate si ai directiei de sanatate publica, colegiilor teritoriale ale medicilor, ai organizatiilor patronale si societatilor profesionale ale medicilor de specialitate din asistenta medicala ambulatorie pentru specialitatile paraclinice reprezentative la nivel judetean.

 

salon gol spitalFurnizorii autorizati de Ministerul Sanatatii sa acorde servicii medicale spitalicesti in regim de spitalizare de zi, inclusiv centrele de sanatate multifunctionale cu personalitate juridica, nu vor putea intra in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate daca nu vor asigura un program de activitate de minim sapte ore pe zi, acoperit de prezenta medicilor de specialitate.

In acelasi timp, furnizorii de dispozitive medicale care solicita incheierea unei relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate si care nu depun lista preturilor de vanzare cu amanuntul si a sumelor de inchiriere ale dispozitivelor medicale ofertate atat la casa judeteana de asigurari de sanatate cat si la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, nu vor putea derula relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.

Proiectul mai prevede ca pe perioada de valabilitate a ordinului presedintelui CNAS privind preturile de referinta si sumele de inchiriere a dispozitivelor medicale, furnizorii care nu au participat la stabilirea acestor preturi de inchiriere nu pot derula relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.

 


Adaugati un comentariu


 

*