Cum iti deduci cheltuielile cabinetului medical?

24 noiembrie 2012 | 1 comentariu |

S-a schimbat legislatia si nu mai stii cum sa procedezi pentru a nu incalca legea? Tu ne-ai intrebat, iar noi te lamurim, pentru a nu avea probleme cu autoritatile fiscale si a nu risca amenzi sau alte sanctiuni.

 

Incepand cu 1 ian.2012 s-a abrogat art.9 alin.(1^1).din Ordonanta 124/1998, care prevedea posibilitatea deducerii cheltuielilor efectuate cu infiintarea, dotarea si functionarea cabinetelor madicale.In aceasta situatie, dumneavoastra ati intrebat in ce masura cabinetele medicale mai au voie sa deduca aceste cheltuieli, incepind cu 1 ian 2012, iar noi va vom arata care sunt posibilitatile prevazute de legislatia in vigoare.

 

ORDONANTA nr. 124 din 29 august 1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, este actul normativ care reglementeaza infiintarea si organizarea cabinetelor medicale. Pe parcurs a fost modificata si completata de mai multe ori. Actele normative care au modificat Ordonanta 124/1998/sunt : ORDONANTA DE URGENTA nr. 152 din 7 noiembrie 2002; LEGEA nr. 493 din 11 iulie 2002; LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003; RECTIFICAREA nr.124 din 29 august 1998; LEGEA nr. 400 din 30 octombrie 2006; ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011. Ultima modificare este cea adusa prin Ordonanta 30/2011, care prin Art.VI alin b), abroga un articol din Ordonanta, incepand cu 1 ian 2012, respectiv articolul art. 9 alin. (1^1).
Acest articol stipula ca toate cheltuielile efectuate cu investitiile privind infiintarea, dotarea si functionarea cabinetelor medicale, se scad din veniturile realizate.

Abrogarea lui poate creea panica si confuzie in randul medicilor care au cabinete medicale.

Din acest motiv specific, pentru a lamuri situatia, ca articolul abrogat a fost de fapt „ mutat” in Codul fiscal, unde a fost introdus un nou articol, respectiv articolul 24, aliniat 16. Acesta prevede ca investitiile efectuate pentru infiintarea si functionarea cabinetelor medicale pot fi deduse  integral la calculul impozitului pe venit la data punerii in functiune sau esalonat prin amortizare.

Este de preferat ca recuperarea investitiilor sa se faca prin amortizare lunara. Daca se deduce integral cheltuiala cu investia facuta la data punerii in functiune, este posibil sa se ajunga in situatia de a avea bani de recuperat de la bugetul statului in primul an, iar restul anilor sa nu beneficiem de nici o deducere.

 

Veniturile cabinetului medical, conform Ordonantei 24 din 1998, pot fi constituite din  servicii medicale prestate in baza contractului incheiat cu casa de asigurari de sanatate ori cu alte persoane fizice sau juridice;  servicii medicale cu plata directa din partea beneficiarilor; donatii si sponsorizari;  activitati de consiliere medicala; activitati de invatamant si cercetare realizate direct sau prin contracte cu institutiile de invatamant si de cercetare de stat sau private;  alte surse obtinute conform dispozitiilor legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzata fizic sau moral.
         Ordonanta 124/1998 specifica faptul ca veniturile cabinetelor medicale vor fi impozitate potrivit dispozitiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activitatea desfasurata pe baza de libera initiativa , respectiv , conform prevederilor Codulu Fiscal.

 

Cheltuielile efectuate de catre cabinetele medicale sunt deductibile, conform Codulul Fiscal.

Principalele aspecte de care trebuie sa se tina cont, respectand prevederile  Codului Fiscal, cu privire la cheltuielile deductibile, sunt urmatoarele: sa fie efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului, justificate prin documente; sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite; sa respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentând investitii in mijloace fixe pentru cabinetele medicale; cheltuielile cu primele de asigurare sa fie efectuate pentru  bunuri  din patrimoniul cabinetului medical.

Conform articolului 15 din Ordonanta 124/1998, se pot infiinta unitatile medico-sanitare cu personalitate juridica, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, respectiv SRL, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

– sa aiba obiect de activitate unic, constand in furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe acestora,

-administratorul societatii comerciale sau cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie sa fie medici;

– sa fie inregistrate in Registrul unic al cabinetelor medicale.

 

Foarte important de stiut este ca un SRL poate fi transformat in Cabinet Medical Individual, cu conditia ca societatea comerciala sa aiba ca asociat unic medicul care a infiintat cabinetul medical individual. Transferul se face in urma dizolvarii SRL –ului, activele rezultate din lichidare fiind transferate catre CMI. Transferul se poate face fara plata si este scutit de achitarea oricaror impozite si taxe.

Mai  pot infiinta cabinete medicale in structura lor, conform Ordonantei nr.124/1998, organizatiile nonprofit, fundatiile si asociatiile cu activitati medicale, asociatiile profesionale, cultele religioase si lacasele de cult religios, legal constituite, baza hotararii organelor de conducere.

Acezte cabinete medicale pot realiza venituri din: finantarea organizatiei sau asociatiei in structura careia functioneaza; servicii medicale cu plata directa din partea beneficiarilor; donatii sau sponsorizari; servicii medicale prestate in baza contractului incheiat cu casa de asigurari de sanatate ori cu alte persoane fizice sau juridice; alte surse obtinute conform dispozitiilor legale in vigoare.
Atasat gasit textul integral al Ordonantei 124 cu toate modifcarile si actualizarile pana la data de 1 ianuarie 2012.

Pentru lamuriri suplimentare vezi:

Extras din cod fiscal legat de cabinete medicale individuale

Ordonanta nr. 124/1998, republicata, cu actualizarile si completarile ulterioare

Ordonanta nr. 30 din 31 august 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

*In fiecare sambata, consultantul nostru ofera raspunsuri la intrebarile din sfera contabilitatii (nu au caracter de consultanta juridica), transmise pe adresa  redactie@sanatateabuzoiana.ro.

 

Juliana STROESCU este specialist in contabilitate si ofera consultanta prin „Optim AS Contexpert SRL”.

 


Categorii: Business, Economic

Comentarii (1)

  1. Ioan Alex spune:

    Buna seara, as dori sa stiu daca cf. Codului fiscal (art care prevede ca, printre altele, sunt deductibile limitat: cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum şi pentru acordarea de burse private,efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul), si medicii de familie care isi desfasoara activitatea intr-un cabinet medical individual pot deduce cheltuielile aferente unui contract de bursa privata si daca da, exista conditii pentru beneficiar (ex. sa fie student exclusiv al unei facultati de Medicina)?

Adaugati un comentariu


 

*