Președintele Iohannis a promulgat noile reglementări privind accesul la dosarul electronic de sănătate

Se rezolvă astfel o serie de probleme semnalate încă din 2016, probleme ce au culminat cu declararea ca neconstituțională a legii ce reglementa funcționarea acestui instrument.

 

La o lună după ce a fost adoptat în Parlament și la aproape doi ani și jumătate de când organizațiile de pacienți au reclamat o serie de vulnerabilități ale dosarului electronic de sănătate, noile reglementări legale referitoare la acest instrument au devenit aplicabile, după ce președintele Iohannis a promulgat proiectul legislativ în acest sens.

Proiectul vizează modificarea Legii sănătății în sensul introducerii unui capitol special referitor la dosarul electronic de sănătate, după ce reglementările inițiale au fost declarate neconstituționale în vara anului trecut, de către Curtea Constituțională. Pin urmare, a fost nevoie de refacerea proiectului legislativ, cu respectarea indicațiilor venite din partea instanței, noul set de măsuri fiind adoptat de Guvern în luna septembrie a anului trecut, iar în urmă cu o lună primind și aviz favorabil în Parlament.

Ultimii pași care mai rămăseseră de făcut erau promulgarea de către președintele Iohannis și publicarea în Monitorul Oficial, etape ce au fost parcurse la finele săptămânii trecute, astfel că noile prevederi legislative au devenit aplicabile, fiind conforme de această dată cu normele constituționale.

Astfel, unităţile medicale au obligaţia asigurării condiţiilor de utilizare a informaţiei medicale în format electronic, prin intermediul sistemului dosarului electronic de sănătate al pacientului. În situaţia în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu acest sistem din Platforma informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligaţi să asigure condiţiile de securitate şi confidenţialitate în procesul de transmitere a datelor medicale.

 

Conform noilor prevederi, Dosarul electronic de sănătate conţine date şi informaţii clinice, biologice, diagnostice şi terapeutice, personalizate, acumulate pe tot parcursul vieţii pacienţilor.  „Utilizarea dosarului electronic de sănătate are drept scop prioritar creşterea calităţii şi eficienţei actului medical prin accesul imediat la date şi informaţii medicale, precum şi furnizarea de date şi informaţii statistice necesare politicilor de sănătate, cu implicarea pacientului ca factor activ al protejării şi promovării propriei sănătăţi prin completarea informaţiilor privind antecedentele personale, fiziologice şi patologice, regim de viaţă, precum şi prin consultarea directă a datelor medicale proprii din dosarul său de sănătate” se arată în proiectul promulgat recent.

Sistemul dosarului electronic de sănătate este un serviciu public furnizat de CNAS, pentru toţi pacienţii care sunt asiguraţi ai sistemului de asigurări sociale de sănătate şi pentru toţi furnizorii de servicii medicale pe toate tipurile de asistenţă medicală, indiferent dacă se află sau nu în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate. Acest serviciu urmează să fie utilizat gradual de la data implementării în sistem a funcţionalităţilor specifice fiecărui tip de asistenţă medicală.

În cazul pacienţilor pentru care se constituie dosar electronic, datele şi informaţiile sunt structurate în cinci module, respectiv modulul „Sumar de urgenţă”, modulul „Istoric medical”, modulul „Antecedente declarate de pacient”, modulul „Documente medicale” şi modulul „Date personale”.

 

Datele şi informaţiile din dosar sunt de acum accesibile medicilor numai cu consimţământul pacienţilor, cu excepţia datelor şi informaţiilor din modulul „Sumar de urgenţă”, care sunt accesibile medicilor ce îşi desfăşoară activitatea într-o structură de urgenţă, respectiv camera de gardă, UPU, CPU şi serviciile de ambulanţă şi medicilor care îşi desfăşoară activitatea în asistenţă medicală primară, numai în vederea realizării actului medical, fără a fi necesar consimţământul pacientului.

Accesul medicilor la date şi informaţii se realizează în baza unui certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, certificat înregistrat la Casa de asigurări de sănătate în raza administrativ-teritorială în care aceştia îşi desfăşoară activitatea. Consimţământul pacientului pentru vizualizarea de către medici a datelor şi a informaţiilor din dosarul electronic se exprimă înainte de prezentarea la medic de către pacient, sau la prezentarea la medic. Datele din dosarul electronic de sănătate se păstrează pe întreaga durată de viaţă a pacientului, iar după decesul acestuia, datele se arhivează potrivit legii, urmând a fi pseudonimizate şi prelucrate exclusiv în scopuri de cercetare ştiinţifică ori în scopuri statistice, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.


Adaugati un comentariu


 

*