REZIDENȚIAT 2018: Înscrierile la concurs încep săptămâna viitoare

11 octombrie 2018 | 0 comentarii |

Examenul va fi organizat de Ministerul Sănătății, duminică, 18 noiembrie, în șase centre universitare, în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie.

 

Absolvenții facultăților de Medicină, Medicină dentară și Farmacie se pregătesc pentru concursul de intrare în Rezidențiat din acest an, care se apropie cu pași repezi. Ministerul Sănătății (MS) anunță că, la fel ca în anii trecuți, concursul se va desfășura pe 18 noiembrie, în 6 centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Înscrierile se fac prin toate direcțiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu rețea sanitară proprie, în perioada 15-26 octombrie 2018, inclusiv, de  luni până joi între orele 9.00-15.00, iar vineri între 9.00-14.00. Taxa de concurs este de 400 lei/participant și se achitată pe numele candidatului, în contul IBAN: RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcția de Trezorerie a Municipiului București) beneficiar Ministerul Sănătății, adresa: str. Cristian Popișteanu Nr. 1-3, sector 1, București, cod: 010024.

Concursul se desfășoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore. Alegerea unui loc sau post este condiționată de obținerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel național pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obținut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare națională pentru fiecare domeniu.

 

MS reamintește că cifra de școlarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar a fost majorată de la 4.000, cât a fost în anul 2017-2018, la 5.415 pentru anul universitar 2018-2019.

Ministerul Sănătății subliniază că pentru concursul din acest an, prin Ordonanța de urgeță 52/2018, Guvernul a aprobat, la solicitarea MS, ca în cazul în care la finele repartiţiei candidaţilor promovaţi la concursul de rezidenţiat rămân locuri/posturi de rezident neocupate, Ministerul Sănătăţii poate organiza redistribuirea, la cerere, a candidaţilor care la concursul de rezidenţiat din sesiunea precedentă au fost declaraţi respinşi, deşi au obţinut punctajul minim de promovare stabilit de metodologia de concurs, aprobată prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale, dar s-au clasat în afara numărului de locuri/posturi publicat la concurs”, arată MS.

În situaţia în care în sesiunea anterioară nu există candidaţi cu punctaj de promovare sau după redistribuirea prevăzută mai sus, au mai rămas locuri/posturi neocupate, Ministerul Sănătăţii poate organiza, în primul semestru al anului următor, o sesiune extraordinară a concursului de rezidenţiat.

 

Dispozițiile Ordonanţei de urgenţă nr. 52/2018 sunt aplicabile şi pentru candidaţii din sesiunea noiembrie 2017, în măsura în care la finele repartiției candidaților promovați la concursul de rezidențiat din sesiunea noiembrie 2018, rămân locuri/posturi de rezident neocupate. Aceștia pot depune la Ministerul Sănătății cererii pentru a fi luați în evidență pentru situația în care în urma concursului menționat rămân locuri/posturi neocupate.

Solicitările celor interesați să participe la redistribuirea eventualelor locuri/posturi rămase neocupate în urma concursului de rezidențiat din 18 nov. 2018 se depun direct la sediul Ministerul Sănătății –sediul CRUSP str. Bodești, nr.1, secrtor 2, București sau se transmit prin poștă cu confirmare de primire la aceeași adresă, și vor conține:
a. Cerere (conform modelului) în care se vor preciza: numele și prenumele,  numele avut la data susținerii concursului de rezidențiat, după caz, domeniul pentru care au concurat, numărul de concurs, telefon și e-mail de contact, acordul pentru folosirea datelor cu caracter personal;
b. Copia unui act de identitate în termen de valabilitate( carte de identitate sau pașaport);
c. Documente privind schimbarea numelui ( certificat de căsătorie, certificat de divorț, etc.)
                                 MODEL CERERE DE REDISTRIBUIRE

Doamnă Ministru

Subsemnata/ul……………………………………………………………………………………*, candidat la concursul de rezidențiat sesiunea noiembrie 2017 pentru domeniul……………………………, având nr.de concurs………………………….., vă rog să-mi aprobați participarea la redistribuirea locurile/posturilor care eventual vor rămâne  neocupate  în urma desfășurării  concursul de rezidențiat din 18 noiembrie 2018.
Pot fi contactat/a la :
Telefon……………………………………………..
Email…………………………………
Atașez prezentei cereri următoarele documente**:

a.Copia unui act de identitate în termen de valabilitate( carte de identitate sau pașaport);

b. Documente privind schimbarea numelui ( certificat de căsătorie, certificat de divorț, etc.)

 

Subsemnatul …………………………………………………….… declar că am luat la cunoștință drepturile mele conform legislației în materie de prelucrare de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016 și îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor prevăzute în publicația de înscriere/examen/concurs, pe durata pregătirii și pentru organizarea examenului/concursului. Datele și documentele cu caracter personal sunt cele prevăzute în publicația de înscriere/examen/concurs.
Refuzul acordării consimțământului atrage imposibilitatea înscrierii la pregătire/examen/concurs.
DA, sunt de acord                                                          NU sunt de acord

Data………………………………….                      Semnatura………………………………..
Doamnei Sorina Pintea – Ministrul Sănătății
*Se va menționa și numele avut la data susținerii concursului în cazul în care acesta a fost schimbat
** se vor încercui pct.a sau pct.a și  pct b. în funcție de documentele ce se depun

 


Adaugati un comentariu


 

*