Organizatii Profesionale

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA

COLEGIUL JUDETEAN AL MEDICILOR BUZAU

Buzau, Str. Stadionului, nr. 7; Tel: 0238/718921; Fax: 0238/406360;
e-mail: cjmbuzau@gmail.com; website: www.cjmbuzau.ro

     Colegiul Judetean al Medicilor Buzau

VA INFORMEAZA CA

          Prin Decizia nr.22.2016
pentru modificarea Deciziei nr. 5 din 18.04.2008 a Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România
În temeiul art. 439, lit. i) și 472 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL NAȚIONAL AL COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA
DECIDE: Art. I Decizia nr. 5 din 18.04.2008 a Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 15.05.2008 se modifică după cum urmează:
Articol unic Articolul 1 va avea următorul cuprins: „Art. 1 Membrii Colegiului Medicilor din România care exercită profesia de medic sau care ocupă o funcţie în baza calităţii de medic au obligaţia de a achita lunar cotizaţia de membru în valoare de 50 de lei.
Art. II Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare începând cu data de 1 februarie 2017.
                                                                           Preşedintele Colegiului Medicilor in România,
   Bucuresti, 16.12.2016                                                           Gheorghe Borcean

 

***

CJM Buzau VA ADUCE LA CUNOSTINTA CA ACTELE NECESARE AVIZARII SUNT:

  • CERTIFICAT DE MEMBRU
  • POLITA MALPRAXIS PENTRU ANUL 2017
  • DIPLOME DE LA MANIFESTARI STIINTIFICE  (NU DE LA CELE ORGANIZATE DE CJM BUZAU)
  • DOVADA ULTIMEI PLATI A COTIZATIEI

       PENTRU MEDICII CU VARSTA PESTE 65 ANI SE ADAUGA CERTIFICATUL MEDICAL FORMAT A5 CU AVIZ PSIHIATRIC SI FISA DE APTITUDINI DE LA MEDICUL DE MEDICINA MUNCII.

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor

si Asistentilor Medicali din Romania – Filiala Buzau

 Buzau, Str. Mesteacanului, Nr. 6; Telefon/Fax: 0238/72.66.32;

E-mail:info@oammr-buzau.ro; Web: http://oammr-buzau.ro/ 

 

           AVIZUL ANUAL DE EXERCITARE A PROFESIEI

Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 1 din OUG144/2008, exercită profesia pe baza certificatului de membru eliberat de Ordinul  Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, avizat anual.

Avizul anual este obligatoriu pentru asistenţii care îşi exercită profesia pe teritoriul României; acesta se obţine pe baza următoarelor documente şi întrunind următoarele condiţii:

1.Asigurarea  de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul în curs;

2.Numărul de credite pe anul precedent, număr stabilit de Consiliul Naţional al O.A.M.G.M.A.M.R. – 30;

3.Extras din REVISAL (Raport per salariat), ştampilat şi semnat,  de la locul de muncă cu salariul de bază pentru calcularea şi achitarea cotizaţiei pe anul pentru care se acordă avizul – pentru asistenţii care lucrează în sistemul sanitar privat;

4.În cazul întreruperilor în activitate – dovada cu privire la perioada respectivă (durată, motiv);

5.Asistenţii medicali aflaţi în pensie şi care profesează trebuie să achite cotizaţia calculată la salariul minim pe economie pe anul în curs.

***

Program de lucru OAMGMAMR – Filiala Buzau:

Luni, marti, joi, vineri: 9.00-14.00; Miercuri:12.00-17.00

Cursuri EMCClick pentru a vizualiza

Adaugati un comentariu


 

*