Colegiul Județean al Medicilor Buzău

10 februarie 2023 |

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

Colegiul Județean al Medicilor Buzău 

 

IMPORTANT!

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE A COLEGIULUI JUDEȚEAN AL MEDICILOR BUZĂU

 

Întrucât la ședința ADUNĂRII GENERALE Ordinare a COLEGIULUI JUDEȚEAN al MEDICILOR BUZĂU, din data de 6 FEBRUARIE 2023, nu s-a întrunit cvorumul necesar, s-a hotărât convocarea unei noi ședințe pentru data de 16  FEBRUARIE 2023, ora 13.00.

Invităm membrii Filialei Buzău a Colegiului Medicilor să participe la analiza activității anului precedent și la luarea deciziilor care privesc activitatea organizației profesionale până la organizarea viitoarei ședințe a Adunării Generale.

 

Ordinea de zi propusă de Consiliul Județean este următoarea:

 

1. Deschiderea lucrărilor ședinței;

2. Analiza activității Colegiului Județean al Medicilor Buzău;

3. Prezentarea Raportului Comisiei de Disciplină;

4. Prezentarea Raportului financiar-contabil și a execuției bugetare pentru anul 2022-2023;

5. Diverse;

6. Simpozion STADA : Afecțiunile chirurgicale  în interesul medicilor de familie – creditat cu 5 PUNCTE EMC.

Lucrările Adunării Generale vor avea loc la Sala Mare a Consiliului Județean Buzău.

Vă așteptăm cu drag! 

Președinte CJM Buzău, 

Dr. Dragoș PORUMB

______________________________________________________________________________

 

Conducerea Colegiului Județean al Medicilor Buzău   

 

Biroul Executiv: Dr. Dragoș Porumb – președinte; Dr. Ovidiu Cristian Ungureanu – Vicepreședinte Dep. Jurisdicție Profesională; Dr. Colțoiu Mihai – Vicepreședinte Dep. Administrativ și Relația cu CJAS; Dr. Luminița Anemona Mușat – Vicepreședinte Dep. Profesional Ștințific; Dr. Radu Șerban Pană – Secretar

Comisia de Jurisdicție Profesională: Dr. Ovidiu Cristian Ungureanu – Președinte; Dr. Ana Cristina Bălan – Membru, Dr. Aura Elena Daniliuc – Membru, Dr. Aurelia Diaconescu – Membru, Dr. Magdalena Dragu – Membru, Dr. Cătălin Constantin Bostan – Membru, Dr. Mario Corneliu Constantinescu – Membru

Comisia Profesional-Științifică: Dr. Mihai Colțoiu – Președinte, Dr. Iulian Dogaru – Membru, Dr. Maria Brăgău – Membru.

Comisia Economico-Socială: Dr. Luminița Anemona Mușat – Președinte, Dr. Laura Iuliana Ciuntu – Membru, Dr. Aura Elena Daniliuc – Membru.

Comisia Acreditări-Avizări: Dr. Radu Șerban Pană – Președinte, Dr. Ion Japie – Membru, Dr. Ernando Iulian – Membru, Dr. Luminița Anemona Mușat – Membru, Dr. Laura Iuliana Ciuntu – Membru

_____________________________________________________________________________

Vă informăm că, începând cu data de 26.08.2019, contul de la BRD este închis.

Puteți folosi contul: RO67BTRL01001205K74364XX deschis la Banca Transilvania.

_____________________________________________________________________________

Reamintim colegilor noștri că efectuarea orelor de educației medicală continuă este, în același timp, o obligației legală și o condiție esențială a menținerii dreptului de liberă practică și de exercitare a profesiei de medic pe teritoriul României.

Decizia nr. 12/2018 privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor: 

ART.5

(1) Medicii aflați în activitate trebuie să acumuleze un număr minim de 200 de credite EMC/5 ani, din momentul înscrierii în CJM. 

(2) Pentru a respecta prncipiul continuității educației medicale, medicii prvăzuți la Alin. (1)  vor acumula minimum 25 de credite EMC/an.

(3) În cazul în care nu se realizează numărul minim de credite EMC în termenul prevăzut la Alin. (1), cașitatea de membru al CMR, respectiv dreptul de a exercita profesia, se suspendă până la realizarea acestuia, conform prevederilor legale.

ART.6

(1) Creditele EMC trebuie să fie acumulate prin participarea la programe de EMC formale sau nonformale, preponderent în domeniul de specialitate.

(2) Se admite ca maximum o treime din numărul minim de credite să fie reprezentată de activități educaționale din alte domenii de specialitate decât cea bază. 

                                                                   Preşedinte CJM Buzău

                                                                   Dr. Dragoș PORUMB

———————————————————————————————————————

Actele necesare avizarii pentru 2023 sunt:

    • certificat de membru
    • polita malpraxis pentru anul 2022
    • diplome de la manifestari stiintifice (nu de la cele organizate de CJM Buzau)
    • dovada ultimei plati a cotizatiei
    • pentru medicii trecuti de 65 ani se adauga certificatul medical format A5 cu aviz psihiatric si fisa de aptitudini de la medicul de medicina muncii.

 


Categorii:

Comentariile sunt inchise.