ALEGERI CJM Buzău

25 decembrie 2019 |

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

Colegiul Județean al Medicilor Buzău 

 

Dr. Ion Japie

Stimați colegi,

 

Vă informăm că în perioada 01 – 10 februarie 2020 vă puteți depune candidatura pentru calitatea de membru în organele de conducere și control ale C.J.M. BUZĂU

Alegerile se vor desfășura după cum urmează:

Turul I – 01, 02 și 03 martie 2020;

Turul II – 15, 16 și 17 martie 2020;

 

Turul II se va desfășura dacă în primul tur nu se întrunește condiția de participare de 2/3 din numărul membrilor CJM BUZĂU cu drept de vot.

Alegerile se vor desfășura în zilele mai sus menționate, în intervalul orar 8.00-20.00, la sediul CJM BUZĂU, din BUZĂU, STR. STADIONULUI, NR, 7 .

 

Potrivit Regulamentul Electoral de organizare și desfășurare a alegerilor, adoptat în data de 29.11.2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 986/09.12.2019, candidații trebuie să fie medici înscriși în C.J.M. BUZĂU, care au cotizația achitată la zi.

O persoană poate candida atât pe lista membrilor Consiliului Local cât și pe cea a reprezentanților în Adunarea Generală Națională a C.M.R sau pentru mandatul de membru în Comisia de Cenzori.

 

Candidaturile se vor depune personal, la secretariatul Colegiului  Județean al Medicilor Buzău, Str. Stadionului, nr. 7, Buzău, în perioada 01 – 10 februarie 2020, în intervalul orar 11:00-15:00

__________________________________________________________________

În data de 04 decembrie  2019 a avut loc şedinţa Consiliului Judeţean al Colegiului Medicilor din judeţul Buzău. În această şedinţă Consiliul Judeţean a hotărât convocarea pentru data de 16 ianuarie 2020, ora 15.00, a şedinţei Adunării Generale ordinare a Colegiului Judeţean al Medicilor Buzău.

Întrucât la ședința din 16 ianuarie nu s-a întrunit cvorumul, Adunarea Generală a CJM Buzău a fost reprogramată pentru data de 27 ianuarie, în aceeași locație și la aceeași oră. 

Ordinea de zi propusă:

1.Deschiderea lucrărilor şedinţei

2.Analiza activităţii Colegiului Judeţean al Medicilor Buzău

3.Prezentarea raportului Comisiei de Disciplină

4.Prezentarea raportului financiar contabil şi a execuţiei bugetare pentru anul  2019

5.Aprobarea proiectului de buget pentru anul 2020

6.Diverse

Lucrările Adunării Generale vor avea loc la Sala Mare a Consiliului Judeţean Buzău.

Vă așteptăm cu drag! 

Preşedinte CJM Buzău,

Dr. Ion JAPIE

_________________________________________________________________________

Vă informăm că, începând cu data de 26.08.2019, contul de la BRD este închis.

Puteți folosi contul: RO67BTRL01001205K74364XX deschis la Banca Transilvania.

__________________________________________________________________________

Reamintim colegilor noștri, atât celor din structurile teritoriale cât și membrilor C.M.R., că efectuarea orelor de educației medicală continuă este, în același timp, o obligației legală și o condiție esențială a menținerii dreptului de liberă practică și de exercitare a profesiei de medic pe teritoriul României.

DECIZIA NR 12/2018 PRIVIND REGLEMENTAREA SISTEMULUI NATIONAL DE EDUCATIE  MEDICALA  CONTINUA, A CRITERIILOR  SI  NORMELOR  DE ACREDITARE A FUNIZORILOR DE EDUCATIE MEDICALA CONTINUA, PRECUM SI A SISTEMULUI PROCEDURAL DE EVALUARE SI CREDITARE A ACTIVITATILOR DE  EDUCATIE  MEDICALA  CONTINUA  ADRESATE  MEDICILOR:

ART.5

(1) MEDICII  AFLATI IN ACTIVITATE  TREBUIE  SA  ACUMULEZE  UN NUMAR MINIM  DE 200 DE CREDITE EMC/5 ANI, DIN MOMENTUL  INSCRIERII IN CJM.

(2) PENTRU A RESPECTA PRINCIPIUL CONTINUITATI I EDUCATIEI MEDICALE, MEDICII   PREVAZUTI  LA  ALIN. (1) VOR ACUMULA  MINIMUL  25  DE CREDITE EMC/AN.

(3) IN CAZUL IN CARE NU SE REALIZEAZA NUMARUL MINIM DE CREDITE EMC IN TERMENUL PREVAZUT LA ALIN.(1), CALITATEA DE MEMBRU AL CMR, RESPECTIV DREPTUL DE A EXERCITA PROFESIA SE SUSPENDA PANA LA REALIZAREA ACESTUIA, CONFORM PREVEDERILOR LEGALE.

ART.6

(1) CREDITELE EMC TREBUIE SA FIE ACUMULATE PRIN PARTICIPAREA LA PROGRAME DE EMC FORMALE SAU NONFORMALE, PREPONDERENT IN DOMENIUL DE SPECIALITATE.

(2) SE ADMITE CA MAXIMUM O TREIME DIN NUMARUL MINIM DE CREDITE SA FIE REPREZENTATA DE ACTIVITATI EDUCATIONALE DIN ALTE DOMENII DE SPECIALITATE, IN  AFARA SPECIALITATII DE BAZA.

 

                                                                   Preşedinte CJM Buzău

                                                                            Dr. Japie Ion

———————————————————————————————————————–

Actele necesare avizarii pentru 2020 sunt:

    • certificat de membru
    • polita malpraxis pentru anul 2019
    • diplome de la manifestari stiintifice (nu de la cele organizate de CJM Buzau)
    • dovada ultimei plati a cotizatiei
    • pentru medicii trecuti de 65 ani se adauga certificatul medical format A5 cu aviz psihiatric si fisa de aptitudini de la medicul de medicina muncii.

 


Categorii:

Comentariile sunt inchise.