Colegiu Județean al Medicilor Buzău

19 septembrie 2019 |

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

Colegiul Județean al Medicilor Buzău 

Dr. Dragos Porumb, Președinte

Noile organe de conducere ale Colegiul Județean al Medicilor Buzău   

Biroul Executiv: Dr. Dragoș Porumb – președinte; Dr. Ovidiu Cristian Ungureanu – Vicepreședinte Dep. Jurisdicție Profesională; Dr. Colțoiu Mihai – Vicepreședinte Dep. Administrativ și Relația cu CJAS; Dr. Luminița Anemona Mușat – Vicepreședinte Dep. Profesional Ștințific; Dr. Radu Șerban Pană – Secretar

Comisia de Jurisdicție Profesională: Dr. Ovidiu Cristian Ungureanu – Președinte; Dr. Ana Cristina Bălan – Membru, Dr. Aura Elena Daniliuc – Membru, Dr. Aurelia Diaconescu – Membru, Dr. Magdalena Dragu – Membru, Dr. Cătălin Constantin Bostan – Membru, Dr. Mario Corneliu Constantinescu – Membru

Comisia Profesional-Științifică: Dr. Mihai Colțoiu – Președinte, Dr. Iulian Dogaru – Membru, Dr. Maria Brăgău – Membru.

Comisia Economico-Socială: Dr. Luminița Anemona Mușat – Președinte, Dr. Laura Iuliana Ciuntu – Membru, Dr. Aura Elena Daniliuc – Membru.

Comisia Acreditări-Avizări: Dr. Radu Șerban Pană – Președinte, Dr. Ion Japie – Membru, Dr. Ernando Iulian – Membru, Dr. Luminița Anemona Mușat – Membru, Dr. Laura Iuliana Ciuntu – Membru

 

***

În contextul pandemiei COVID-19, Colegiul Medicilor din România (CMR) transmite un mesaj puternic de sprijin necondiționat miilor de medici care depun eforturi și dedicație uriașe pentru a-i trata pe cei infectați cu COVID-19, familia și contactele lor, fără a aduce atingere îngrijirii normale. De asemenea, gândurile noastre sunt către toți profesioniștii din domeniul sănătății implicați în această provocare dificilă. Suntem conștienți de marile dificultăți care apar ca urmare a creșterii numărului cazurilor, apreciem foarte mult eforturile de recrutare și modul în care au fost puse în aplicare planurile de sprijin, dar este timpul să avem suficiente fonduri și autoritățile să facă eforturile de reglementare pentru a avea cât mai multe forțe în cele mai bune condiții.

Considerăm protecția personalului medical ca un garant al sănătății publice. Trebuie evitată lipsa echipamentului personal de protecție, măștile, protecția feței, halatele și altele; autoritățile de sănătate publică ar trebui să evalueze în mod activ că nu există deficiențe de aprovizionare, precum și să furnizeze canale rapide de comunicare pentru profesioniștii din domeniul sănătății pentru a avertiza despre astfel de deficiențe. În orice caz, nu trebuie să scădem nivelul de siguranță al niciunui protocol ca urmare a lipsei de aprovizionare cu materiale. Trebuie luate măsuri urgente pentru a rezolva această situație (creșterea producției de produse medicale esențiale, implicarea altor sectoare, cum ar fi forțele armate, protecția civilă, etc.), cu finanțare suficientă orientată spre scopuri (finanțare cu finalitate) pentru comunitățile din toate județele. În scopul realizării celor de mai sus, cerem Direcțiilor de Sănătate Publică să inventarieze furnizorii de servicii medicale din asistența medicală primară, ambulatoriul de specialitate, centre de permanență, centre de primiri urgențe unde este primul contact cu pacienții, să estimeze un necesar de echipamente de protecție cu care să se aprovizioneze și de la care să se aprovizioneze medicii respectivi.

Stimați colegi, vă rugăm să semnalați în mod punctual orice situație neconformă privind dotarea dvs. cu toate mijloacele de protecție conform protocoalelor, precum și posibile abuzuri din partea administratorilor, la adresa de e-mail: covid19@cmr.ro

 __________________________________________________________________________

Vă informăm că, începând cu data de 26.08.2019, contul de la BRD este închis.

Puteți folosi contul: RO67BTRL01001205K74364XX deschis la Banca Transilvania.

___________________________________________________________________________

Reamintim colegilor noștri că efectuarea orelor de educației medicală continuă este, în același timp, o obligației legală și o condiție esențială a menținerii dreptului de liberă practică și de exercitare a profesiei de medic pe teritoriul României.

Decizia nr. 12/2018 privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor: 

ART.5

(1) Medicii aflați în activitate trebuie să acumuleze un număr minim de 200 de credite EMC/5 ani, din momentul înscrierii în CJM. 

(2) Pentru a respecta prncipiul continuității educației medicale, medicii prvăzuți la Alin. (1)  vor acumula minimum 25 de credite EMC/an.

(3) În cazul în care nu se realizează numărul minim de credite EMC în termenul prevăzut la Alin. (1), cașitatea de membru al CMR, respectiv dreptul de a exercita profesia, se suspendă până la realizarea acestuia, conform prevederilor legale.

ART.6

(1) Creditele EMC trebuie să fie acumulate prin participarea la programe de EMC formale sau nonformale, preponderent în domeniul de specialitate.

(2) Se admite ca maximum o treime din numărul minim de credite să fie reprezentată de activități educaționale din alte domenii de specialitate decât cea bază. 

                                                                   Preşedinte CJM Buzău

                                                                   Dr. Dragoș PORUMB

———————————————————————————————————————–

Actele necesare avizarii pentru 2020 sunt:

    • certificat de membru
    • polita malpraxis pentru anul 2019
    • diplome de la manifestari stiintifice (nu de la cele organizate de CJM Buzau)
    • dovada ultimei plati a cotizatiei
    • pentru medicii trecuti de 65 ani se adauga certificatul medical format A5 cu aviz psihiatric si fisa de aptitudini de la medicul de medicina muncii.

 


Categorii:

Comentariile sunt inchise.