Convocator Adunarea Generală a CJM Buzău

25 decembrie 2019 |

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

Colegiul Județean al Medicilor Buzău 

ORGANIZEAZA

 

ALEGERILE PENTRU DESEMNAREA NOILOR ORGANE DE CONDUCERE PENTRU COLEGIUL JUDETEAN AL MEDICILOR BUZAU, IN PERIOADA 1-8 MARTIE 2020 RESPECTIV 13-20 MARTIE 2020 (DACA LA PRIMA CONVOCARE NU VA FI CVORUM).

DEPUNEREA CANDIDATURILOR PENTRU CALITATEA DE MEMBRU AL ORGANELOR DE CONDUCERE A COLEGIULUI JUDETEAN AL MEDICILOR BUZAU SE VA FACE IN PERIOADA 01-10 FEBRUARIE 2020, LA SEDIUL COLEGIULUI JUDETEAN AL MEDICILOR BUZAU-SECRETARIAT.

Întrucât la ședința din 16 ianuarie nu s-a întrunit cvorumul, Adunarea Generală a CJM Buzău a fost reprogramată pentru data de 27 ianuarie, în aceeași locație și la aceeași oră. Vă așteptăm cu drag! 

 

În data de 04 decembrie  2019 a avut loc şedinţa Consiliului Judeţean al Colegiului Medicilor din judeţul Buzău. În această şedinţă Consiliul Judeţean a hotărât convocarea pentru data de 16 ianuarie 2020, ora 15.00, a şedinţei Adunării Generale ordinare a Colegiului Judeţean al Medicilor Buzău.

Ordinea de zi propusă:

1.Deschiderea lucrărilor şedinţei

2.Analiza activităţii Colegiului Judeţean al Medicilor Buzău

3.Prezentarea raportului Comisiei de Disciplină

4.Prezentarea raportului financiar contabil şi a execuţiei bugetare pentru anul  2019

5.Aprobarea proiectului de buget pentru anul 2020

6.Diverse

Lucrările Adunării Generale vor avea loc la Sala Mare a Consiliului Judeţean Buzău.

Preşedinte CJM Buzău,

Dr. Ion JAPIE

__________________________________________________________________________

Vă informăm că, începând cu data de 26.08.2019, contul de la BRD este închis.

Puteți folosi contul: RO67BTRL01001205K74364XX deschis la Banca Transilvania.

__________________________________________________________________________

Reamintim colegilor noștri, atât celor din structurile teritoriale cât și membrilor C.M.R., că efectuarea orelor de educației medicală continuă este, în același timp, o obligației legală și o condiție esențială a menținerii dreptului de liberă practică și de exercitare a profesiei de medic pe teritoriul României.

DECIZIA NR 12/2018 PRIVIND REGLEMENTAREA SISTEMULUI NATIONAL DE EDUCATIE  MEDICALA  CONTINUA, A CRITERIILOR  SI  NORMELOR  DE ACREDITARE A FUNIZORILOR DE EDUCATIE MEDICALA CONTINUA, PRECUM SI A SISTEMULUI PROCEDURAL DE EVALUARE SI CREDITARE A ACTIVITATILOR DE  EDUCATIE  MEDICALA  CONTINUA  ADRESATE  MEDICILOR:

ART.5

(1) MEDICII  AFLATI IN ACTIVITATE  TREBUIE  SA  ACUMULEZE  UN NUMAR MINIM  DE 200 DE CREDITE EMC/5 ANI, DIN MOMENTUL  INSCRIERII IN CJM.

(2) PENTRU A RESPECTA PRINCIPIUL CONTINUITATI I EDUCATIEI MEDICALE, MEDICII   PREVAZUTI  LA  ALIN. (1) VOR ACUMULA  MINIMUL  25  DE CREDITE EMC/AN.

(3) IN CAZUL IN CARE NU SE REALIZEAZA NUMARUL MINIM DE CREDITE EMC IN TERMENUL PREVAZUT LA ALIN.(1), CALITATEA DE MEMBRU AL CMR, RESPECTIV DREPTUL DE A EXERCITA PROFESIA SE SUSPENDA PANA LA REALIZAREA ACESTUIA, CONFORM PREVEDERILOR LEGALE.

ART.6

(1) CREDITELE EMC TREBUIE SA FIE ACUMULATE PRIN PARTICIPAREA LA PROGRAME DE EMC FORMALE SAU NONFORMALE, PREPONDERENT IN DOMENIUL DE SPECIALITATE.

(2) SE ADMITE CA MAXIMUM O TREIME DIN NUMARUL MINIM DE CREDITE SA FIE REPREZENTATA DE ACTIVITATI EDUCATIONALE DIN ALTE DOMENII DE SPECIALITATE, IN  AFARA SPECIALITATII DE BAZA.

 

                                                                   Preşedinte CJM Buzău

                                                                            Dr. Japie Ion

———————————————————————————————————————–

Actele necesare avizarii pentru 2020 sunt:

    • certificat de membru
    • polita malpraxis pentru anul 2019
    • diplome de la manifestari stiintifice (nu de la cele organizate de CJM Buzau)
    • dovada ultimei plati a cotizatiei
    • pentru medicii trecuti de 65 ani se adauga certificatul medical format A5 cu aviz psihiatric si fisa de aptitudini de la medicul de medicina muncii.

 


Categorii:

Comentariile sunt inchise.