25 spitale noi vor fi construite și dotate din fonduri PNRR, până în 2026

15 iulie 2022 | 0 comentarii |

Ministerul Sănătății spune că astfel va crește accesul populației la servicii medicale „sigure și de calitate”, dar pentru asta mai trebuie să asigure și resurse umane suficiente și competente…

 

Peste 1,7 miliarde de euro se vor investi în infrastructură spitalicească publică nouă, incluzând echipamentele și aparatura medicală din PNRR. „Impactul social este unul pozitiv, dat fiind potențialul de pregătire și implementare a mai multor proiecte, respectiv creșterea accesului populației la serviciile de sănătate”, se arată în expunerea de motive.

Ministerul Sănătății a publicat în consultare publică Metodologia de prioritizare a investițiilor în infrastructura publică de sănătate aferente Componentei 12 – Sănătate, Investițiile 2.1 și 2.2, prin care, în urma aplicării unor criterii de prioritizare, vor fi selectate minim 25 de obiective de investiții ce presupun construcția și dotarea de spitale/unități spitalicești noi la nivel național, din lista celor 49 înscrise de către Ministerul Sănătății în anul 2021 și convenite cu Comisia Europeană.

 

Potrivit Ministerului Sănătății, „având în vedere ratele crescute ale mortalității evitabile, mortalității prin cauze tratabile și mortalității infantile, în ceea ce privește investițiile în infrastructura nouă, vor avea prioritate investițiile (clădiri nou construite în vederea relocării din cele vechi sau reabilitarea/extinderea celor existente) în infrastructura spitalicească publică în care se asigură tratamentul afecțiunilor cardiovasculare și oncologice, tratamentul bolilor infecțioase și pneumologice, precum și investițiile în maternități și spitale de pediatrie. Investițiile în infrastructura spitalicească sunt complementare tratamentului acestor patologii și asigură accesul la servicii sigure și de calitate”, se arată în expunerea de motive.

Ministerul Sănătății spune că a identificat proiectele potențiale, în scopul evaluării eligibilității finanțării acestora prin fonduri PNRR, în funcție de solicitările unităților administrative teritoriale și ale spitalelor din subordine, iar selecția proiectelor care vor face obiectul finanțării prin PNRR se va face în baza unei metodologii de prioritizare care va respecta prevederile metodologiei de prioritizare.

 

Noile construcții vor respecta cerințele de eficiență energetică stabilite prin legislația națională, precum și standardele de calitate și performanță existente la nivel internațional. Includerea proiectelor în lista proiectelor finanțate prin PNRR va fi propusă de către Ministerul Sănătății, respectând prevederile metodologiei de prioritizare. „Prin aceasta sub-investiție, prin finanțare parțială, se vor construi minim 25 de spitale noi sau unități spitalicești. Dintre cele minim 25 de noi spitale sau unități spitalicești, 19 clădiri vor respecta cerințele de eficiență energetică aproape zero (NZEB) conform legislației naționale și 6 vor respecta cerințele privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB), în conformitate cu legislația națională, și vor fi asigurate prin certificate de performanță energetică”, se arată în expunerea de motive.

Lista va fi supusă aprobării prin Hotărâre de Guvern, ulterior demarându-se procedurile de finanțare specifice fiecărei investiții.

 

Tot prin PNNR, Ministerul Sănătății a anunțat că peste 3000 de medici de familie sau asocieri de cabinete medicale de medicină primară vor avea posibilitatea de a realiza investiții în renovarea și dotarea cu echipamente medicale și mobilier (ex: electrocardiograf digital, ecograf portabil, echipamente IT, monitor funcții vitale: frecvență cardiacă, tensiune arterială non-invazivă, pulsoximetrie, temperatură, spirometru digital etc), având la dispoziție 180 de milioane de euro.

Pentru dotare cu echipamente și mobilier fiecare cabinet medical sau asociere de cabinete poate accesa fonduri în valoare de 45.000 euro fără TVA, în timp ce pentru renovare pot fi solicitate fonduri de până la 15.000 euro fără TVA.

Ghidul beneficiarului și anexele aferente pentru investiția în „Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară” din cadrul Componentei 12 –Sănătate – Investiția 1.

 


Adaugati un comentariu


 

*