Incep inscrierile asistentilor medicali pentru obtinerea specializarilor 2014

20 august 2014 | 0 comentarii |

Inscrierile au loc in perioada 22.09 – 03.10.2014, la sediile filialelor judetene ale OAMGMAMR din Brasov, Cluj, Dolj, Galati, Iasi, Sibiu sau la SNSPMPDS Bucuresti. Examenele se sustin in ziua de 19 octombrie.

 

asistente hol chirurgieMinisterul Sanatatii a anuntat organizarea examenului pentru obtinerea specializarilor in Balneo-fizioterapie, Laborator, Radiologie-imagistica medicala, Nutritie si dietetica, de catre asistentii medicali.

Examenul se organizeaza prin Scoala Nationala de Sanatate Publica Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar (SNSPMPDS) Bucuresti, cu sprijinul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR), in perioada 06 – 21 octombrie 2014.

 Examenul pentru obtinerea specializarii se organizeaza si desfasoara de catre o comisie centrala si 15 comisii locale de examen, in urmatoarele centre universitare de pregatire, pe specializari, astfel:

a) Bucuresti: Balneo-fizioterapie; Laborator; Radiologie-imagistica medicala;

b) Brasov: Laborator;

c) Cluj – Napoca: Laborator; Radiologie-imagistica medicala;

d) Craiova: Radiologie-imagistica medicala;

e) Galati: Laborator; Radiologie-imagistica medicala;

f) Iasi: Balneo-fizioterapie; Laborator; Radiologie-imagistica medicala;

g) Sibiu: Balneo-fizioterapie; Radiologie-imagistica medicala.

Examenul pentru obtinerea specializarii cuprinde o proba practica si o proba scrisa (tip grila), iar pentru a fi declarat „PROMOVAT”, fiecare candidat trebuie sa obtina la fiecare proba de evaluare minimum nota 6,00.

 

medici concursLa examenul pentru obtinerea specializarii se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii:

a) sunt absolventi ai programelor de specializare organizate de Ministerul Sanatatii, seria 2013 – 2014 si seriile anterioare;

b) sunt incadrati, in unitatile sanitare publice sau private;

c) au achitat taxa de participare la examen.

Inscrierile la examen se fac, in perioada 22.09 – 03.10.2014, zilnic, intre orele 10,00 si 15,00, cu exceptia zilelor de sambata si duminica (27-28.09.2014), pentru toate specializarile, la sediile filialelor judetene ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor, Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR) din Brasov, Cluj, Dolj, Galati, Iasi, Sibiu, pentru comisiile locale de examen din resedinta judetului respectiv, si la sediul Scolii Nationale de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti (SNSPMPDSB) din str. Bodesti nr. 1, Sector 2 (langa Spitalul Clinic de Urgenta „Sfantul Pantelimon”), pentru comisiile locale de examen din Bucuresti.

 

doua dosare penale votDosarele de inscriere se predau pe baza de proces-verbal, pe specializari, in data de 06.10.2014, secretarilor comisiilor locale de examen si  trebuie sa contina: cererea de inscriere (model anexa nr. 1); copia actului de identitate; adeverinta de absolvire a programului de pregatire pentru obtinerea specializarii, eliberata de SNSPMPDSB sau de responsabilul de program, pentru seriile anterioare; chitanta de plata a taxei de participare la examen.

Cuantumul taxei de participare la examen este de 155 lei/candidat. Candidatii depun aceasta suma in contul Scolii Nationale de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, CIF 26328134, Cont IBAN : RO80TREZ70220F335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 2, adresa: str. Vaselor nr. 31, Sector 2, cod postal 021253.

Tematica si bibliografia pentru examenul de specializare sunt stabilite de responsabilul national al programului de specializare. Dupa ce sunt avizate de Ministerul Sanatatii si de OAMGMAMR, tematica si bibliografia sunt publicate, cu cel putin 60 de zile inainte de data inceperii examenului de specializare, pe site-urile Ministerului Sanatatii, SNSPMPDSB si al OAMGMAMR.

Tematici si bibliografie:

Curs-workshop

Curs-workshop

Comisiile locale de examen, in perioada 06 – 08.10.2014, studiaza dosarele depuse si stabilesc pentru fiecare rezultatul prin inscrierea mentiunii „ADMIS” sau „RESPINS”.

Rezultatul studierii dosarelor de inscriere se afiseaza la sediul comisiei locale de examen. Candidatii au dreptul sa conteste rezultatul studierii dosarelor, in termen de 24 de ore de la data afisarii. Contestatiile se rezolva de comisia locala de examen in timp de 48 de ore de la data expirarii termenului de depunere a acestora.

Examenul pentru obtinerea specializarii este continuat numai de candidatii al caror dosar a fost declarat „ADMIS”.

Candidatilor al caror dosar a fost declarat „RESPINS” li se returneaza 75% din taxa de participare la examen, in termen de 60 de zile de la data la care a fost declarat „RESPINS”.

 

examen asistent- medicProba practica se desfasoara potrivit celor mentionate in tematica si bibliografia de examen si criteriilor stabilite de fiecare comisie locala de examen in functie de specialitate (numar de subiecte, timp de executare, expunere etc.). Locul de desfasurare al probei practice este stabilit de presedintele comisiei locale de examen, cu cel putin 24 de ore inainte de inceperea probei. Rezultatele obtinute se anunta prin afisare la sediul comisiei locale de examen.

Proba practica nu se contesta.

Proba scrisa se desfasoara sub forma unui test-grila de verificare a cunostintelor, pentru fiecare specializare, elaborat de comisia centrala de examen. Locul de desfasurare al probei scrise este stabilit de presedintele comisiei locale de examen, cu cel putin 24 de ore inainte de inceperea probei.

Testul – grila se desfasoara, simultan in toate centrele de examen, pe specializari, in data de 19 octombrie 2014, intre orele 10,00 – 12,00 si contine 50 de intrebari din tematica si bibliografia stabilite pentru examen. Fiecare intrebare are 3 variante de raspuns (a, b, c), din care: 20 din totalul intrebarilor au un singur raspuns corect din 3 si se noteaza fiecare raspuns corect cu 0,2 puncte; raspunsul corect se marcheaza prin umplerea cercului corespunzator literei respective, iar la umplerea a doua sau 3 cercuri si/sau in cazul taierii cu X a unui cerc umplut, intrebarea respectiva se noteaza cu 0 puncte.  30 din totalul intrebarilor au doua raspunsuri corecte din 3 si se noteaza fiecare raspuns corect cu 0,1 puncte; raspunsurile corecte se marcheaza prin umplerea cercurilor corespunzatoare literelor respective, iar la umplerea a 3 cercuri si/sau in cazul taierii cu X a unui cerc umplut, intrebarea respectiva se noteaza cu 0 puncte.

 

OAMGMAMRCandidatii au acces in salile de sustinere a testului-grila inainte cu 30 de minute de deschiderea plicurilor cu teste, dar nu cu mai putin de 15 minute, pe baza tabelelor aflate la responsabilul de sala si afisate la intrare si a actului de identitate. Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu testele-grila pierd dreptul de participare la examen.

In salile de examen este interzisa utilizarea telefoanelor mobile.

La ora inscrisa pe plic, responsabilul de sala deschide plicul cu teste-grila in fata tuturor candidatilor, le distribuie fiecarui candidat si stabileste ora de incepere si de finalizare a probei. De asemenea, distribuie fiecarui candidat cate o grila de raspuns. Din momentul deschiderii plicului cu teste-grila, candidatii nu pot parasi sala de examen decat dupa 30 de minute si numai dupa predarea lucrarii. Pentru necesitati fiziologice candidatii pot parasi sala de examen numai insotiti de un supraveghetor, iar timpul absentei din sala nu prelungeste durata probei pentru candidatii respectivi.

Pentru rezolvarea testului-grila candidatii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra. Orice alta culoare decat cea albastra este interzisa, fiind considerata semn distinctiv.

 

TestDupa expirarea timpului de lucru, testele-grila si grilele de raspuns ale candidatilor se preiau de responsabilul de sala, sub semnatura, iar dupa strangerea tuturor testelor, responsabilul de sala desigileaza plicul cu grila de corectura si incepe evaluarea fiecarei grile de raspuns.

Fiecare grila de raspuns este evaluata de responsabilul de sala, in prezenta titularului, conform grilei de corectura. Punctajul maxim este de 10 puncte, corespunzator notei 10. Dupa trecerea notei, responsabilul de sala si candidatul respectiv semneaza pe grila de raspuns.

Candidatii pot sa conteste rezultatul testului-grila in termen de doua ore de la data afisarii rezultatelor. Contestatia se solutioneaza de comisia centrala de examen, in timp de 24 de ore de la data expirarii termenului de depunere a acestora.

Media finala a fiecarui candidat se calculeaza, cu doua zecimale, ca medie aritmetica a notelor obtinute la proba practica si proba scrisa. Candidatilor declarati „PROMOVAT”, in termen de maximum 3 luni de la data finalizarii examenului pentru obtinerea specializarii li se elibereaza certificatul de absolvire. Pentru aceasta perioada, SNSPMPDSB elibereaza absolventilor adeverinte din care sa rezulte ca au promovat examenul, sesiunea, specializarea si perioada de valabilitate a adeverintei.

Anunt_ex._spec_2014

 


Adaugati un comentariu


 

*