Noi modificari in statul de functii al SJU Buzau

25 septembrie 2017 | 0 comentarii |

Pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean, de saptamana aceasta, se afla si un proiect de hotarare prin care, medicii care au promovat examenul de avansare intr-un grad superior vor fi incadrati ca atare.

 

Joi, 28 septembrie, va avea loc sedinta ordinara din aceasta luna a Consiliului Judetean Buzau, convocarea fiind deja publicata pe site-ul institutiei. Sedinta de joi va avea pe ordinea de zi 24 de proiecte de hotarari, asupra carora consilierii isi vor exprima votul.

Primele proiecte ce vor fi supuse la vot se refera la aprobarea utilizarii excedentului bugetar inregistrat la finele anului trecut, suma totala ce urmeaza a fi redistribuita depasind 77,87 de milioane de lei, precum si la a sasea rectificare a bugetului judetului pe anul in curs.

In cazul ambelor proiecte, Spitalul Judetean de Urgenta Buzau si institutiile de asistenta si protectie sociala din judet vor beneficia de alocari bugetare, totodata find prevazute sume si pentru reabilitarea cladirii fostului spital Bratianu, precum si pentru sustinerea Programului pentru Scoli, care va sigura o alimentatie mai sanatoasa elevilor si prescolarilor.

 

Un alt punct pe ordinea de zi a sedintei de joi se refera la noi modificari la nivelul unor posturi din statul de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, fiind vorba de patru posturi de medic si un post de farmacist, ai caror titulari au promovat in gradul profesional urmator. Astfel, la cabinetele de Alergologie si Reumatologie din Ambulatoriu, cate un post de medic specialist se va transforma in post de medic primar, aceeasi modificare urmand a fi operata si pentru un post de medic specialist din sectia de Ortopedie si Traumatologie. Totodata, la nivelul sectiei de Neurologie, postul de medic specialist sef sectie grad II se va transforma in post de medic primar. In ceea ce priveste postul de farmacist vizat de schimbare, este vorba de un post de farmacist specialist la nivelul farmaciei spitalului, care va deveni post de farmacist principal.

 

 

Lista completa a proiectelor de hotarare supuse la vor in sedinta ordinara din aceasta luna este urmatoarea:

1 . Aprobarea utilizarii in anul 2017 a excedentului anual al bugetului propriu al judetului Buzau rezultat la incheierea exercitiului bugetar la 31 decembrie 2016 – forma actualizata 1;

 1. Rectificarea a VI-a a bugetului propriu al judetului Buzau pe anul 2017;
 2. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Judetean de Cultura si Arta Buzau pe anul 2017;
 3. Rectificarea I a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau ;
 4. Aprobarea participarii Consiliului Judetean Buzau la organizarea evenimentului ”Ziua Recoltei Buzoiene”, 4-8 octombrie 2017;
 5. Modificarea poziţiei nr.22 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzau;
 6. Actualizarea valorii de inventar a unui bun din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzau;
 7. Aprobarea documentatiei tehnico – economice, faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico – economici si a cofinantarii obiectivului ”Refacere pod peste raul Buzau, satul Vadu Pasii, extravilan comuna Vadu Pasii, judetul Buzau” finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fonduri Europene – forma actualizata;
 8. Aprobarea documentatiei tehnico– economice, faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie, a indicatorilor tehnico – economici si a cofinantarii obiectivului de investitii ”Reabilitare drum judetean DJ 203L, intre km 29+400 – 50+000 Cozieni – Bozioru – Braesti, judetul Buzau” promovat spre finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fonduri Europene – forma actualizata;
 9. Organizarea unei noi sesiuni de finantare a activitatii de performanta a structurilor sportive locale – ramura sportiva fotbal feminin;
 10. Aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Buzau in anul 2018;
 11. Aprobarea modificarii nivelului unor posturi de executie din statul de functii al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia copilului Buzau;
 12. Aprobarea modificarii nivelului unor posturi din statul de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau;
 13. Aprobarea modificarii nivelului unui post din statul de functii al Bibliotecii Judetene ” V. Voiculescu” Buzau;
 14. Aprobarea modificarii nivelului unor posturi din statul de functii al Centrului Judetean de Cultura si Arta Buzau;
 15. Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Buzau in anul 2018;
 16. Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau in anul 2018;
 17. Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Buzau in anul 2018;
 18. Infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret;
 19. Actualizarea echipei de administrare a custodiei ariilor naturale protejate/ siturilor de importanţa comunitara ROSCI0190 Penteleu şi ROSCI0229 Siriu;
 20. Primirea de noi membri si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” la care judetul Buzau este membru asociat;
 21. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Judetului Buzau in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea „Compania de Apa” SA Buzau pentru sedinta ordinara si respectiv extraordinara din 16.10.2017;
 22. Atribuirea licentei de traseu pentru traseul judetean cod 028, Buzau Autogara Sud- Padina, operatorului de transport rutier TRANS EXPRES SRL;
 23. Inlocuirea autovehiculului nominalizat pentru cursele regulate speciale pe traseele Zarnesti Slanic – Buzau, Aldeni – Buzau si retur, operatorului de transport rutier TRANS EXPRES SRL;

Adaugati un comentariu


 

*