Acordarea de stimulente financiare medicilor nou angajați la SJU Buzău, supusă votului consilierilor județeni

29 ianuarie 2018 | 0 comentarii |

Acesta este primul punct pe ordinea de zi în ședința ordinară care va avea loc miercuri dimineață, la Sala Filipescu a Consiliului Județean Buzău.

 

Conilierii județeni buzoieni se vor întruni în plen, miercuri dimineață, când va avea loc ședința ordinară pe luna ianuarie a Consiliului Județean Buzău, pentru a vota 20 de proiecte de hotarâri, cărora li se adaugă două rapoarte. Sedința va avea loc ca de obicei, cu începere de la ora 9.00, în sala D. Filipescu, iar două dintre cele 20 de proiecte supuse la vot fac referire la Spitalul Județean de Urgență.

Primul din aceste proiecte se referă la acordarea, și în cursul acestui an, a unor stimulente financiare lunare medicilor nou angajați în cadrul spitalului, stimulente pe care aceștia ar urma să le primească timp de 6 luni de la data angajării. Cunatumul acestor stimulente este echivalent cu valoarea a două salarii munime brute, mai exact 3.800 de lei, suma fiind majorată în cursul acestui an, odată cu creșterea salariului minim.

Celălalt proiect referitor la Spitalul Județean are ca obiect operarea unor modificări în organigrama și statul de funcții al unității medicale, respectiv, suplimentarea cu un asistent medical principal al numărului de posturi de la Secția de Oncologie Medicală, concomitent cu diminuarea cu unu a numărului de posturi de asistenți principali de la compatrimentul de explorări funcționale, modificarea nivelurilor unor posturi de medici și a unor posturi pentru personalul mediu sanitar, precum și a altor categorii de personal de specialitate.

 

Lsta completă a proiectelor de hotarâri și a rapoartelor care vor fi supuse la vot în ședința din 31 ianuarie este următoarea:

 1. Acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical – medici nou angajați în cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău;
 2. Actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Buzău;
 3. Aprobarea dării în administrarea Ministerului Justiției a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al Județului Buzău în vederea construirii noului sediu al Judecătoriei Buzău;
 4. Însușirea Planului Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău pentru anul 2018;
 5. Aprobarea completării Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Consultativ pe probleme de tineret aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 230/2017;
 6. Înlocuirea reprezentantului desemnat al Consiliului Județean Buzău în Consiliul de Administrație al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
 7. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societate „Domenii Prest Serv” SRL;
 8. Aprobarea componenței nominale a Echipei Intersectoriale în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie – formă actualizată I;
 9. Aprobarea componenței nominale a Echipei Intersectoriale Județene pentru combaterea exploatării copiilor prin muncă – formă actualizată I;
 10. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău – formă actualizată I;
 11. Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău;
 12. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
 13. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 327/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău – familia ocupațională „Administrație”;
 14. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 328/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Buzău – familia ocupațională „Administrație”;
 15. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 329/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”;
 16. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 330/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”;
 17. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 331/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”;
 18. Completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 332/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Teatrului „George Ciprian” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”;
 19. Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni de emitere a licențelor de traseu pe traseele: traseul nr. 2, modificat, Buzău, Gara CFR – Săpoca, strada Rotundă și traseul zona 111, Buzău Gara CRF – Zona industrială – Săpoca, strada Rotundă, în condițiile modificării programului de transport al asociației;
 20. Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni de emitere a licențelor de traseu pe traseele: traseul nr. 11, Buzău, Gară Tohăneni – Vadu-Pașii, Scurtești și traseul zona 117, Buzău, Gară Tohăneni – Vadu-Pașii, Scurtești.

 

RAPOARTE :

 1. Raport privind accesul la informații de interes public conform Legii nr.544/2001;
 2. Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor iulie – decembrie 2017.

Adaugati un comentariu


 

*