Bugetul județului, la un pas de aprobare

13 februarie 2018 | 0 comentarii |

Consilierii județeni buzoieni sunt convocați vineri, în ședință ordinară, cu o săptămână mai devreme decât de obicei, pentru că proiectele supuse spre aprobare sunt urgente.

 

Din această săptămână există toate șansele ca județul Buzău să aibă buget pentru anul în curs. Consilierii județeni au fost convocați, vineri, în ședință ordinară, pentru a vota proiectele de hotărâri propuse pentru luna în curs. De obicei, sedințele ordinare ale Consiliului Județean sunt organizate în ultima zi de joi a fiecărei luni, însă de această dată lucrurile au fost grăbite puțin, ședința fiind fixată cu câtava zile mai devreme, pentru că proiectele aflate pe ordinea de zi nu mai suportau amânare, expirând și perioada în care proiectul de buget s-a aflat în dezbatere publică.

Prin urmare, consilierii se vor întruni vineri, începând cu ora 12.00, pe ordinea de zi fiind incluse 24 de proiecte de hotărâri, cele mai multe referitoare la aprobarea bugetelor pentru instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean. Conform proiectului de buget lansat în dezbatere publică luna trecută,  sectorul Sănătate ar urma să primescă aproape 10 milioane de lei, iar cea mai mare sumă urmează să ajungă către Asistența Socială. Pentru sectorul Sănătății sunt estimate pentru acest an cheltuieli în valoare totală de 9,912 de milioane de lei, reprezentând cheltuieli necesare pentru plata salariilor angajaților din sectorul medical, cheltuieli de capital, plata utilităților, dar și sume prevăzute pentru restituirea unor împrumuturi care s-au folosit la investiții.

 

Lista completă a proiectelor de hotărâri care vor fi supuse la vot în ședința de joi este următoarea:

 1. Aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021
 2. Aprobarea utilizarii în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie  2017
 3. Aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2018
 4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău
 5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău
 6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău
 7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău
 8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău
 9. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat
 10. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
 11. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Bibliotecii Județene ”V. Voiculescu” Buzău
 12. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Muzeului Județean Buzău
 13. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului ”George Ciprian” Buzău
 14. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău
 15. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 16. Aprobarea Programului de lucrări de întreținere curentă periodică și reparații, consolidări, modernizări și reabilitări drumuri și poduri aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău și respectiv, a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare și/sau asfaltare drumuri și poduri aflate în administrarea Consiliului  Județean Buzău prin Programul Național de Dezvoltare Locală în anul 2018
 17. Aprobarea Strategiei și a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pe anul 2018
 18. Aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al județului Buzău în anul 2018
 19. Aprobarea alocării sumelor destinate finanțării activităților de performanță a structurilor sportive locale participante la competițiile naționale și/sau internaționale în anul bugetar 2018
 20. Stabilirea cuantumului indemnizației lunare a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău
 21. Aprobarea Protocolului de colaborare între Unitatea Administrativ ­Teritorială Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău
 22. Aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru următoarele trasee județene: cod 045 Buzău Autogara XXL – Florești, operatorului de transport Trans Rodica SRL; cod 050 Buzău Autogara XXL – Mânzălești, operatorului de transport Grup Atyc SRL; cod 092 Rm. Sărat Autogara TUC – Mărgăritești, operatorului de transport Mary Symon Comex SRL; cod 134 Glodeanu Sărat – Glodeanu Siliștea – Pogoanele, operatorului de transport Trans Rodica SRL
 23. Aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Călțuna – Frasinu și retur, operatorului de transport Parmitrans SRL
 24. Exprimarea avizului Consiliului Județean Buzău în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Rm. Sărat – ATRAS de emitere a licențelor de traseu pe traseele Rm. Sărat – Murgești și Rm. Sărat – Rubla.
 25. NOTE, INFORMĂRI, INTERPELĂRI

NOTA privind plângerea prealabilă formulată de către SC Sancom Trans SRL împotriva Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 23 din 31.01.2018.


Adaugati un comentariu


 

*