Noi modificări în statul de funcții al SJU Buzău, supuse la vot în Consiliul Județean

25 noiembrie 2019 | 0 comentarii |

Consilierii sunt convocați miercuri, în ședința ordinară a lunii noiembrie, în cadrul căreia le sunt supuse aprobării 19 proiecte de hotărâre.

 

Săptămâna aceasta va avea loc penultima ședință ordinară din 2019 a Consiliului Județean Buzău, ordinea de zi conținând 19 proiecte de hotărâri, cărora li se adaugă la capitolul „Note, informări” un buletin informativ actualizat cuprinzând informațiile de interes public transmise de administrația județeană pe parcursul acestui an.

Ședința ca avea loc miercuri, 27 noiembrie, cu începere de la ora 9.00, jumătate dinte proiectele supuse la vot făcând referire la rectificări bugetare ale mai multor instituții aflate în subordinea Consiliului Județean, dar și la o a șaptea rectificare a bugetului județului pe 2019.

Un alt proiect face referire la o noi modificări în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență, ca urmare a unei adrese trimise în acest sens de conducerea unității medicale. Astfel, un post de medic rezident anul III în specialitatea Medicină de urgență se transformă în post de medic rezident anul IV, încadrat la secția UPU-SMURD, iar un post de medic specialist în recuperare, medicină fizică și balneologie se transformă în post de medic primar, la cabinetul de profil. De asemenea, un post de asistent medical la Secția de dializă se va transforma în post de asistent medical principal. Totodată, la Serviciul de Medicină Legală, un post de asistent medical principal Medicină generală se va transforma în post de asistent principal de farmacie. Proiectul de hotărâre mai face referire și la o serie de alte posturi din categoria de personal TESA.

 

Lista completă a proiectelor care vor fi supuse la vot în ședința de miercuri este următoarea:

 1. Aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2018 – formă actualizată 3;
 2. Rectificarea a VII-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2019;
 3. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău;
 4. Rectificarea a II- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău;
 5. Rectificarea a III- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Liceului pentru Deficienți de Vedere Buzău;
 6. Rectificarea a IV- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău;
 7. Rectificarea a II- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;
 8. Rectificarea a IV- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
 9. Rectificarea a IV- a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
 10. Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2019 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România;
 11. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 64/2019 pentru aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul propriu al Județului Buzău pentru anul 2019;
 12. Stabilirea taxelor şi tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2020;
 13. Stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2020 la nivelul Judeţului Buzău;
 14. Completarea hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 192/2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice – Studiu de fezabilitate pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău în perioada 2014-2020” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți;
 15. Aprobarea documentației tehnico – economice, faza Proiect Tehnic și reaprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 204C, km. 60+000-84+500, Lim. Județ Vrancea – Bisoca – Sărulești – Vintilă Vodă, județul Buzău”, finanțat prin PNDL;
 16. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;
 17. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
 18. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Teatrului „George Ciprian” Buzău – formă actualizată;

 SUPLIMENTAR
19. Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

II.NOTE, INFORMĂRI

Buletin informativ cuprinzând informații de interes public, conform Legii nr. 544/2001, pentru anul 2019, actualizat.


Adaugati un comentariu


 

*