Consiliul Județean Buzău se întrunește în ședință ordinară, la începutul săptămânii viitoare

Ședința ordinară pe luna iunie va avea loc  luni dimineață, având pe ordinea de zi 17 proiecte de hotărâri.

 

Ședința ordinară pe luna iunie a Consiliului Județean Buzău va avea loc luni, pe 29, dată la care consilierii sunt convocați, cu începere de la ora 9.30. Din păcate, și luna aceasta, ședința trebuie să se desfășoare în condiții speciale, care să permită respectarea distanței de cel puțin 1,5 metri între cei prezenți, aceștia având și obligația de a purta mască de protecție.

Prin urmare, ședința va avea loc în Sala Mare a Consiliului Județean, fără accesul publicului, însă cei care vor dori să urmărească lucrările, vor avea la dispoziție înregistrarea care va fi postată  imediat după încheierea ședinței, pe site-ul instituției. De asemenea, consilieri care nu vor putea fi prezenți în sală la data stabilită, pot lua parte la ședință pin intermediul aplicației WhatsApp.

Pe ordinea de zi se află 17 proiecte de hotărâri care vor fi supuse la vot, primul pe listă fiind proiectul referitor la cea de-a patra rectificate a bugetului propriu al județului pe anul în curs.

 

De asemenea, vor mai fi supuse la vot două proiecte privind dotarea cu echipamente de protecție și echipamente medicale a Spitalului Județean de Urgență și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență, precum și dotarea cu echipamente și materiale e protecție sanitară a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Ambele proiecte vor beneficia de finanțare europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare, în cadru unei axe prioritare privind protejarea populației în contextul pandemiei de Covid-19.

Totodată, pe ordinea de zi se mai regăsește și un proiect referitor la închirierea unor spații din proprietatea publică a județului, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență, precum și un alt proiect ce privește modificarea nivelului unor posturi din statul de funcții al aceleiași unități medicale.

 

Lista completă a proiectelor de hotărâri care vor fi supuse la vor în ședința de luni dimineață este următoarea:

 1. Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2020.
 2. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău.
 3. Aprobarea formei actualizate I a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020.
 4. Aprobarea Planului de menținere a calității aerului pentru judeţul Buzău, 2019-2023.
 5. Aprobarea Statutului județului Buzău – forma actualizată conform Codului administrativ.
 6. Aprobarea promovării proiectului „Asigurarea de echipamente medicale și de protecție medicală pentru Spitalul Județean de Urgență Buzău și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Neron Lupașcu” al Județului Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19” propus în cadrul POIM 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectiv Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19.
 7. Aprobarea promovării proiectului „Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru personalul și beneficiarii serviciilor publice de asistență socială furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID – 19” propus în cadrul POIM 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectiv Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19.
 8. Aprobarea promovării de către Teatrul „George Ciprian” Buzău a proiectului „Tele-Ecounters: Beyond the Human” în cadrul Programului Europa Creativă, Cultura 2020.
 9. Aprobarea unui parteneriat între Consiliul Județean Buzău, Asociația „Ținutul Buzăului” și Universitatea București – Centrul Geomedia în vederea inițierii și realizării procedurilor aferente accederii, obținerii, menținerii și pregătirii validării/revalidării statutului de Geoparc UNESCO pentru „Ținutul Buzăului”.
 10. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.57/2020 privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publică a unor spații din imobilele aflate în proprietatea publică a județului Buzău și administrarea Spitalului Județean de Urgență Buzău.
 11. Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Săhăteni a unei suprafeţe de teren din DJ 205B, situate în intravilanul comunei Săhăteni.
 12. Stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – forma actualizată.
 13. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău.
 14. Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care județul Buzău este membru asociat.
 15. Aprobarea completării obiectului contractului de delegare directă a gestiunii unor activităţi ale serviciului de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Buzău.
 16. Aprobarea organigramei și statului de funcții la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău.
 17. Adoptarea Monografiei economico-militare a județului Buzău.

 


Adaugati un comentariu


 

*