A doua rectificare a bugetului SJU Buzău, la vot în Consiliul Județean

Proiectul de hotărâre este inclus pe ordinea de zi a ședinței ordinare pe luna iulie, convocată joi, cu începere de la ora 10.00, în cadrul căreia sunt supuse aprobării zece proecte de act normativ.

 

Joi dimineață va avea loc ședința ordinară pe luna iulie a Consiliului Județean Buzău. Consilierii au fost convocați, la ora 10.00, în sala Dimitre Filipescu, pentru a vota cele 10 puncte aflate pe ordinea de zi.

Printre acestea se va număra și un proiect de hotărâre referitor la cea de-a cincea rectificare a bugetului județului, necesară ca urmare a faptului că județul Buzău a beneficiat de o alocare de 5.800.000 lei de la Guvern pentru refacerea infrastructurii afectate de calamitățile naturale înregistrate în perioada martie-iulie. O parte din pagubele produse au fost reparate din surse bugetare proprii, iar banii alocați de la Guvern au fost folosiți pentru refacerea drumului județean din zona Chiliile – Cănești, grav afectat de revărsările de ape venite de pe versanți în urma ploilor abundente de săptămânile trecute. În acest sens, se impun câteva modificări aduse bugetului de venituri și cheltuieli, astfel încât să fie „prinse” sumele cheltuite din fonduri proprii și suma primită sub formă de sprijin de la Guvern.

Tot o rectificare bugetară va fi necesară și în cazul Spitalului Județean de Urgență Buzău, care a primit de curând o sponsorizare în valoare de 2.000 de lei din partea B. Braun Medical S.R.L., pentru a finanța participarea personalului medical al spitalului la cursuri de formare profesională. Și în acest caz, sponsorizarea trebuie să fie inclusă în bugetul spitalului la capitolul „Donații și sponsorizări”, iar această rectificare are nevoie de aprobarea consilierilor județeni.

 

Lista completă a proiectelor de hotărâri care vor fi supuse la vot în sedința ordinară de joi este următoarea:

1.Execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul II 2018 pe cele două secțiuni;

2.Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

3.Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de coorganizator al proiectului „Măgura Art 2018” Ediția a V- a;

4.Darea în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a unui bun imobil aflat în proprietatea privată a judeţului Buzău, situat în comuna Beceni;

5.Aprobarea formei actualizate I a Programului Anual de Achiziții Publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2018;

6.Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii – şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 220, km 70+000-78+500, Buda-Valea Salciei, judeţul Buzău”;

7.Stabilirea componenţei Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău – formă actualizată şi aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău – Capitolul III;

8.Aprobarea numărului de personal, numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău.

9.Stabilirea unor măsuri cu privire la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău;

SUPLIMENTAR

Rectificarea a V-a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2018.

 


Adaugati un comentariu


 

*