O nouă rectificare a bugetului SJU Buzău, supusă la vot în Consiliul Județean

Unitatea medicală a primit o sponsorizare care trebuie inclusă în buget înainte de a fi folosită pentru reparații curente.

 

Miercuri, 30 iunie, președintele Consiliul Județean Buzău a convocat ședința ordinară pe luna iunie, în cadrul căreia consilierii se vor întruni la ora 10.00, în sala D. Filipescu. Sunt propuse pentru aprobare 22 de proiecte de hotărâre deja discutate în comisii, la care se adaugă o secțiune ce include un buletin informativ cu informații de interes public.

Printre proiectele supuse la vot se află și o a doua rectificare a bugetului Spitalului Județean de Urgență (SJU) pe anul în curs, inițiat în urma unei adrese a managerului unității medicale, prin care se solicită majorarea cu 7.500 de lei a bugetului de venituri și cheltuieli. Suma reprezintă o sponsorizare primită de spital, iar pentru a putea fi utilizată este nevoie să fie inclusă în bugetul pe acest an, iar pentru că rectificarea bugetară poate fi operată doar cu acordul consilierilor județeni, a fost inițiat proiectul ce va fi supus la vot miercuri. Suma respectivă va fi folosită de unitatea medicală pentru efectuarea de reparații curente.

Reamintim că o primă rectificare a bugetului SJU Buzău a fost operată luna trecută, când unitatea a primit 357.000 de lei de la bugetul local pentru consolidarea infrastructuri în contextul pandemiei, la care s-au adăugat alți 159.800 de lei primiți cu titllul de sponsorizare. Din acești bani, 45.000 de lei au fost alocați Secției de Chirurgie, 27.091 au mers către Secția Boli Infecțioase, iar cea mai mare parte, respectiv 87.709 lei, au fost alocați secției ATI.

 

Lista completă a proiectelor de hotărâre supuse la vot în ședința din 30 iunie:

1. Proiect de hotărâre nr. 111/23.06.2021 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 46.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană

2.Proiect de hotărâre nr. 112/23.06.2021 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020 – formă actualizată 3

3.Proiect de hotărâre nr. 113/23.06.2021 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021

4.Proiect de hotărâre nr. 114/23.06.2021 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

5.Proiect de hotărâre nr. 115/23.06.2021 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

6.Proiect de hotărâre nr. 116/23.06.2021 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

7.Proiect de hotărâre nr. 117/23.06.2021 privind repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2021 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România

8.Proiect de hotărâre nr. 118/23.06.2021 privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizației administratorului drumului necesar lucrărilor de branșamente și racorduri la rețelele tehnico-edilitare, executate pe domeniul public al Județului Buzău și a normelor tehnice privind condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes județean

9.Proiect de hotărâre nr. 119/23.06.2021 privind aprobarea Planului Județean de Gestionare al Deșeurilor în Județul Buzău

10. Proiect de hotărâre nr. 120/23.06.2021 pentru aprobarea modificării tarifelor de călătorie la abonamente pe traseele pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC TRANSRODICA SRL

11. Proiect de hotărâre nr. 121/23.06.2021 privind aprobarea promovării proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de Primiri Urgențe – forma actualizată 4

12. Proiect de hotărâre nr. 122/23.06.2021 privind aprobarea colaborării între Consiliului Județean Buzău și Asociația Umanitară a Spitalului Smeeni pentru implementarea proiectului „Ambulanța Socială Smeeni”

13. Proiect de hotărâre nr. 123/23.06.2021 pentru aprobarea Protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Buzău, privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională „Apele Române”

14. Proiect de hotărâre nr. 124/23.06.2021 privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sărata-Monteoru” Buzău la care județul Buzău este membru asociat

15. Proiect de hotărâre nr. 125/23.06.2021 pentru aprobarea parcului auto și a consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – formă actualizată

16. Proiect de hotărâre nr. 126/23.06.2021 privind aprobarea modificării nivelului unor posturi de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău

17. Proiect de hotărâre nr. 127/23.06.2021 pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului „George Ciprian” Buzău în formă actualizată

18. Proiect de hotărâre nr. 128/23.06.2021 pentru aprobarea unor modificări privind numărul de personal, organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

19. Proiect de hotărâre nr. 129/23.06.2021 privind modificarea unor anexe la Monografia economico-militară a judeţului Buzău

20. Proiect de hotărâre nr. 130/23.06.2021 pentru rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2021 al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

21. Proiect de hotărâre nr. 131/24.06.2021 privind aprobarea primirii comunei Cătina, în calitate de membru asociat, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”

 

SUPLIMENTAR:

* Buletin Informativ cuprinzând informații de interes public, conform Legii nr. 544/2001, pentru anul 2021.

 


Adaugati un comentariu


 

*