Rectificarea bugetului SJU Buzău și modificarea statului de funcții, supuse la vot în Consiliul Județean

26 octombrie 2018 | 0 comentarii |

Proiectele pe această temă se află pe ordinea de zi a ședinței ordinare programate pentru ultima zi a acestei luni.

 

La jumătatea săptămânii viitoare, în ultima zi din lună, va avea loc ședința ordinară pe luna octombrie a Consiliului Județean Buzău, pe ordinea de zi fiind incluse 24 de proiecte de hotărâri. Dintre acestea, primele pe listă fac referire la o serie de rectificări bugetare printre care și rectificarea a noua a bugetului județului, în urma căruia o sumă va fi alocată și capitolului Sănătate. Totodată, printre instituțiile al căror buget va fi rectificat se numără și SJU Buzău, rectificarea bugetară urmând a fi operată după ce proiectul în acest sens va fi votat în ședința de miercuri.

De asemenea, în aceeași ședință vor fi supuse la vot și două proiecte privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare și a baremelor de dotare pentru persoanele vârstnice și persoanele adulte cu handicap aflate în îngrijirea centrelor din subordinea DGASPC Buzău.

Consilierii își vor mai exprima votul și în ceea ce privește o nouă modificare a statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău, ca urmare a unei cereri în acest sens, înaintată de conducerea unității medicale.

În finalul ședinței va fi acordat titlul de cetățean de onoare al județului unei „legende vii” a boxului buzoian, ca recunoaștere a meritelor sale pentru promovarea sportului de performanță și pentru formarea unor generații de sportivi. Este vorba de Marin Dumitru cel care a antrenat până la vârsta de 81 de ani numeroși sportivi buzoieni și nu numai, devenind cel mai longeviv antrenor din România.

 

Lista completă a proiectelor de hotărâri care vor fi supuse la vot în ședința din 31 octombrie este următoaea:

 1. Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată 8
 2. Execuția bugetului propriu al Județului Buzău pe trimestrul III 2018 pe cele două secțiuni
 3. Rectificarea a IX-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2018
 4. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău
 5. Rectificarea a I-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău
 6. Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Muzeului județean Buzău
 7. Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
 8. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 9. Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
 10. Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2018 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România
 11. Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 146/2018 privind aprobarea alocării unor sume destinate finanțării activităților cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale județul Buzău, în semestrul II 2018
 12. Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al judeţului Buzău în vederea organizării şi desfăşurării unor acţiuni dedicate Zilei Naţionale a României – 2018 şi Sărbătorilor de iarnă
 13. Aprobarea Acordului de parteneriat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție pentru implementarea proiectului „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” – ID MySIMIS 127169, finanțat prin POCU
 14. Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău și Asociația Hair Redivivus ca și coorganizator al ediției 31 a Festivalului de muzică rock „TOP T 2018”
 15. Aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, în calitate de membru asociat, la Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Crivățul de Sud – Est”
 16. Aprobarea promovării de către Teatrul „George Ciprian” Buzău a proiectului „Legenda Marii Nașteri” în cadrul Programului „Europa Creativă, subprogramul CULTURA 2014-2020 – proiecte de cooperare în Anul European al Patrimoniului Cultural 2018”
 17. Actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău
 18. Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere și a baremelor de dotare specifice pentru persoane adulte asistate în Centrul de Asistență Medico-Socială Pogoanele din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 19. Aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere și a baremelor de dotare specifice pentru persoane vârstnice și persoane adulte cu handicap asistate în căminele pentru persoane vârstnice și în centrele de recuperare și reabilitare a persoanelor adulte cu handicap din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 20. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Teatrului „George Ciprian” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”, potrivit prevederilor art. II, lit. „e” din Legea 274/2017
 21. Aprobarea modificării numărului de personal, organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău
 22. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău
 23. Aprobarea modificării numărului de personal, organigramei și statului de funcții la Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău
 24. Acordarea titlului de Cetățean de onoare al județului Buzău domnului Marin Dumitru

Adaugati un comentariu


 

*