DGASPC Buzău primește bani la rectificarea bugetară pentru servicii de asistență acordate vârstnicilor

20 septembrie 2021 | 0 comentarii |

Este vorba de peste 1,24 de milioane de lei, sumă provenită din defalcarea din taxa pe valoarea adăugată a Consiliului Județean, și relocarea unei sume de la un alt capitol bugetar.

 

DGASPC Buzau

Joi, 23 septembrie, va avea loc ședința ordinară pe luna septembrie a Consiliului Județean Buzău, consilierii fiind convocați cu începere de la ora 10.00 în sala Dimitrie Filipescu.

Pe ordinea de zi se vor afla 16 proiecte de hotărâre care vor fi supuse la vot, printre care și un proiect privind a cincea rectificare a bugetului propriu al județului pe anul 2021, prin alocarea de la bugetul central a unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din impozitele pe venit încasate la nivel local.

Astfel, prin defalcarea sumelor din taxa pe valoarea adăugată, județului Buzău îi revin 899.000 de lei, sumă care va merge integral la bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC). Acesteia i se vor adăuga alți 342.000 de lei care vor fi direcționați de la Programul pentru Școli al României către subcapitolul Asistență acordată persoanelor vârstnice, subcapitol unde vor ajunge și cei 899.000 de lei defalcații din TVA.

Astfel, bugetul DGASPC urmează să fie rectificat cu suma de totală de 1.241.000 de lei, un alt proiect de hotărâre în acest sens regăsindu-se pe ordinea de zi a ședinței de joi.

 

În referatul care însoțește acest proiect se arată că rectificarea este necesară  pentru  plata  serviciilor  de  proiectare și asistență tehnică în cadrul proiectului „Un pas spre comunitate” derulat la Centrul de Integrare prin  Terapie  Ocupațională  Rm.  Sărat și finanțat prin Programul de Interes Național 2018.

Pe ordinea de zi se mai află și un proiect privind darea în folosință a unor autospeciale pe care Consiliul Județean le-a achiziționat la începutul lunii pentru ISU Buzău și care au fost predate instituției cu ocazia Zilei Pompierilor, precum și un alt proiect vizând unele modificări în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență. Astfel, în cadrul Serviciului de prevenire și stingere a incendiilor, un post vacant de tehnician I se va transforma în post vacant de șef de echipă, iar la Serviciul de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale, un post de asistent medical principal specialitatea Igienă se va modifica în post de asistent medical specialitatea Igienă.

 

Lista completă a proiectelor de hotărâre care vor fi supuse la vot în ședința de joi este următoarea:

 1. Proiect de hotărâre nr. 171/16.09.2021 privind majorarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanțării cheltuielilor cu drumurile județene pe anul 2021
 2. Proiect de hotărâre nr. 172/16.09.2021 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2021
 3. Proiect de hotărâre nr. 173/16.09.2021 pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Muzeul Județean Buzău
 4. Proiect de hotărâre nr. 174/16.09.2021 pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău
 5. Proiect de hotărâre nr. 175/16.09.2021 pentru rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 6. Proiect de hotărâre nr. 176/16.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 204C, km 60+000-84+500, Lim. Județ Vrancea – Bisoca – Sărulești – Vintilă Vodă, județul Buzău” cuprins în Programul Naţional de Dezvoltare Locală – forma actualizată
 7. Proiect de hotărâre nr. 177/16.09.2021 privind aprobarea promovării proiectului „Eficientizarea energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr.48”, în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, coordonat de Administrația Fondului pentru Mediu, aprobarea documentației tehnico-economici faza DALI – formă revizuită, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a bugetului proiectului
 8. Proiect de hotărâre nr. 178/16.09.2021 pentru aprobarea dării în folosință gratuită Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Neron Lupașcu” Buzău a unor mijloace fixe
 9. Proiect de hotărâre nr. 179/16.09.2021 privind aprobarea participării în anul 2021 a Muzeului Județean Buzău în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 10. Proiect de hotărâre nr. 180/16.09.2021 pentru aprobarea modificării tarifelor de călătorie de bilete și abonamente pe traseele pe care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate operatorul de transport SC VOICILĂ MAGAZIN MIXT SNC
 11. Proiect de hotărâre nr. 181/16.09.2021 pentru aprobarea încetării Centrului rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 Beceni din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 12. Proiect de hotărâre nr. 182/16.09.2021 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
 13. Proiect de hotărâre nr. 183/16.09.2021 pentru aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
 14. Proiect de hotărâre nr. 184/16.09.2021 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
 15. Proiect de hotărâre nr. 185/16.09.2021  pentru aprobarea modificării numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii la Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău
 16. Proiect de hotărâre nr. 186/16.09.2021 pentru aprobarea modificării nivelului unui post în statul de funcţii al Teatrului „George Ciprian” Buzău.

Adaugati un comentariu


 

*