A șasea rectificare a bugetului SJU Buzău, supusă la vot în Consiliul Județean

23 noiembrie 2018 | 0 comentarii |

Unitatea medicală a solicitat, luna aceasta, suplimentarea sumei alocate din bugetul local, întrucât unele încasări nu au atins valorile estimate.

 

Consiliul Județean Buzău se va întruni marți, 27 noiembrie, în penultima ședință ordinară din acest an. Aleșii județului au fost convocați de președintele Petre Emanoil Neagu, la ora 10.00, pentru a-și exprima votul cu privire la 21 de proiecte de hotărâri aflate pe ordinea de zi, cărora li se adaugă un alt punct inclus la capitolul „Note, informări, interpelări”.

Primele opt puncte de pe ordinea de zi a ședinței de marți se referă la o serie de rectificări bugetare, operate atât la bugetul propriu al județului pe anul în curs, cât și la bugetele unor instituții din subordine. Printre acestea se numără și Spitalul Județean de Urgență, care ar urma să beneficieze de a șasea rectificare de buget din actualul exercițiu bugetar, rectificare ce ar urma să fie operată la solicitarea adresată Consiliului Județean de către conducerea unității medicale. Solicitarea este motivată prin faptul că, din cauza modificărilor contractelor încheiate între spital și CNAS, Direcția de Sănătate Publică Buzău și Institutul Național de Medicină Legală s-a depășit bugetul pe unele clasificații ce privesc încasările, unitatea medicală având astfel nevoie de alocarea unei sume noi de la buget pentru a-și putea acoperi cheltuielile necesare.

 

Tot în cadrul ședinței de marți se va vota și rectificarea a cincea a bugetului alocat Direcției  de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău (DGASPC), precum și acordarea de premii speciale elevilor și cadrelor didactice din județ care au obținut rezultate deosebite la concursurile naționale și internaționale.

Pe ordinea de zi se mai află un proiect de rectificare a bugetului Centrului Școlar de Eucație Incluzivă, ca urmare a unei sponsorizări de 2.500 de lei primită de la Exact Tourd SRL care a dorit astfel să vină în sprijinul acestor copii cu nevoi speciale.

Lista completă a proiectelor aflate pe ordinea de zi este următoarea:

 1. Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată 9.
 2. Rectificarea a X-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2018.
 3. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău.
 4. Rectificarea a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Județean de Urgență Buzău.
 5. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Muzeului Județean Buzău.
 6. Rectificarea a VI-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului ”George Ciprian” Buzău.
 7. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău pe anul 2018.
 8. Rectificarea a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău.
 9. Repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2018 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România.
 10. Stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2019.
 11. Stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a valorii masei verzi pe hectar pajiște pentru anul fiscal 2019 la nivelul Județului Buzău.
 12. Aprobarea cumpărării de către UAT Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău a imobilului cu teren aferent situat în municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu nr.48 – proprietatea Societății Tipogrup Press SRL Buzău.
 13. Acordarea de premii speciale elevilor din județul Buzău care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale, precum și profesorilor coordonatori în anul școlar 2017-2018.
 14. Aprobarea structurii rețelei școlare a învățământului special la nivelul județului Buzău pentru anul școlar 2019-2020.
 15. Aprobarea transferului unor bunuri mobile achiziționate prin proiectul ”Program de intervenții integrate pentru șomeri – Certitudinea unui viitor durabil” – POSDRU/125/5.1/S/126033, partenerilor Consiliului Județean Buzău în cadrul proiectului.
 16. Completarea punctului V din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.281/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Județean Buzău și al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean – formă actualizată.
 17. Aprobarea formei actualizate a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret de pe lângă Consiliul Județean Buzău.
 18. Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Teatrului ”George Ciprian” Buzău.
 19. Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău (Garaj RER SUD SA) – Vadu Pașii (Stație sortare RER SUD SA) și retur operatorului de transport rutier SC BIOCLEANER SERVICII ECOLOGICE SRL.
 20. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ”Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 28.11.2018.
 21. Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ”Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința extraordinară din data de 28.11.2018.
 22. NOTE, INFORMĂRI, INTERPELĂRI
 23. Notă privind plângerea prealabilă formulată de domnul consilier județean Florescu Raul împotriva Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.133/31.05.2018.

 


Adaugati un comentariu


 

*