O nouă rectificare a bugetului SJU Buzău, în dezbaterea Consiliului Județean

23 septembrie 2019 | 0 comentarii |

Totodată, consilierii vor decide și asupra unor rectificări în ceea ce privește bugetele Liceului Special pentru Deficienți de Vedere și DGASPC.

 

Joi, cu începere de la ora 9.00, va avea loc ședința ordinară pe luna septembrie a Consiliului Județean Buzău, pe ordinea de zi fiind incluse 21 de proiecte de hotărâri, la care se adaugă un raport referitor la situația gestionării bunurilor din proprietatea județului, pe parcursul anului precedent.

Primele pe listă sunt o serie de proiecte referitoare la o nouă rectificare a bugetului județului, cât și rectificări ale bugetelor Spitalului Județean de Urgență (SJU), Liceului special pentru Deficienți de Vedere, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” și Teatrului „George Ciprian”.

Un alt proiect de hotărâre vizează vânzarea terenului pe care este construită clădirea Centrului de Daliză, în cadrul căreuia funcționează mai multe unități medicale private, către „Sigma Premium” SA, care a solicitat cumpărarea terenului primit în concesiune pentru 49 de ani.

În aceeași ședință va fi supus la vot și proiectul referitor la suma pe care Consiliul Județean o va aloca în acest an pentru activitățile care vor maca Ziua Națională și Sărbătorile de Iarnă, precum și un proiect ce vizează un parteneriat  între administrația județeană și asociația „Hair Redivivus”, în vederea organizării unei noi ediții a festivalului „Top T”, programată pentru luna decembrie.

 

În ceea ce privește cea de-a patra rectificare a bugetului SJU Buzău, proiectul de hotărâre care va fi supus aprobării consilierilor județeni a fost elaborat ca urmare a unei solicitări venite din partea conducerii spitalului, în care se arată că sunt necesare o serie de reparații curente în cazul unor spații în care se desfășoară activități medicale.

Printre acestea se numără înlocuirea ușilor de la saloanele secției de Medicină Internă, reparații la instalațiile sistemului de canalizare din subsolul spitalului, refacerea gardului secției exterioare TBC, reabilitarea grupurilor sanitare de la UPU și Neurologie, lucrări de igienizare, izolarea acoperișului etc.

În total, pentru efectuarea tuturor lucrărilor necesare, unitatea medicală are nevoie de 760.000 de lei, sumă ca a fost solicitată Consiliului Județean, în calitate de instituție care are în administrare spitalul. În consecință, pentru a vira această sumă, este nevoie de o hotărâre de consiliu pentru rectificarea bugetului SJU, cei 760.000 de lei urmând să fie alocați ca subvenție de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul Sănătății.

 

Lista completă a proiectelor de hotărâre care vor fi supuse la vor în ședința ordinară din data de 26 septembrie este urmăoarea:

 1. Rectificarea a V-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2019
 2. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău
 3. Rectificarea  I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău
 4. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Județean de Urgență Buzău
 5. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Bibliotecii județene „Vasile Voiculescu” Buzău
 6. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
 7. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Buzău
 8. Aprobarea formei actualizate I a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2019
 9. Aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al Județului Buzău în vederea organizării și desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României – 2019 și Sărbătorilor de iarnă
 10. Aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău și Asociația Hair Redivivus ca și coorganizator al ediției 32 a Festivalului de muzică rock „TOP T 2019”
 11. Aprobarea constituirii unui drept de uz și a unui drept de servitute în favoarea Distrigaz Sud Rețele SRL și Engie România SA pentru două loturi de teren din domeniul public al Județului Buzău – strada Horticolei, nr. 56
 12. Aprobarea trecerii în proprietatea privată a Județului Buzău și aprobarea vânzării a două loturi de teren în suprafață totală de 2078 mp. situate în municipiul Buzău, strada Stadionului nr. 7 către concesionarul Societatea „Sigma Premium” SA
 13. Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unei construcții – anexă la imobilul proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, B-dul Unirii nr. 88 (fost nr. 140A) – Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău
 14. Aprobarea rectificării bugetului proiectului „Restaurarea, conservarea şi modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înfiinţării Centrului muzeal I.C. Brătianu”
 15. Aprobarea Documentației tehnico-economice – faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Eficientizarea energetică a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Buzău” prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 16. Completarea Capitolului 5 „Planul de acțiuni al unităților administrativ-teritoriale ale județului Buzău”, punctul 5.1.84 Comuna Vintilă Vodă, la Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Buzău și Planul de Acțiuni 2014-2020
 17. Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 177/2011 privind darea în folosință gratuită a unor ATV-uri către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Neron Lupașcu” Buzău și Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău
 18. Aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău
 19. Aprobarea unei modificări în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău
 20. Aprobarea unor modificări în statul de funcții aprobat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău
 21. Aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
 22. RAPOARTE, INFORMĂRI

Raport privind situația gestionării bunurilor din proprietatea Județului Buzău în anul 2018.


Adaugati un comentariu


 

*