Spitalul Județean de Urgență Buzău primește o jumătate de milion de lei pentru a acoperi cheltuielile generate de pandemie

15 octombrie 2021 | 0 comentarii |

Suma respectivă va veni prin intermediul unei rectificări bugetare, care urmează să fie aprobată într-o ședință extraordinară Consiliului Județean.

 

Marți, 19 octombrie, va avea loc o ședință extraordinară a Consiliului Județean Buzău, care a fost convocată în scopul aprobării celei de șasea rectificări a bugetului județului. Odată cu această rectificare, vor fi operate și alte rectificări ale bugetelor Spitalului Județean de Urgență, Direcției de Asistență socială și Protecția Copilului și Teatrului George Ciprian – instituții aflate în subordinea Consiliului Județean.

Totodată, vor fi supuse la vot mai multe proiecte de hotărâri privind o serie de proiecte ale Consiliului Județean care s-au blocat în ultima perioadă din cauza creșterii prețurilor la materialele de construcții. Este vorba de proiecte de modernizare a unor drumuri județene care necesită o finanțare suplimentară pentru a acoperi costurile actuale ale materialelor de construcții, finanțare care nu poate fi făcută decât după rectificarea bugetară.

În aceeași situație se află și un proiect pe fonduri europene ce vizează  consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă, în contextul pandemiei cauzate de Covid-19. Fiind vorba de proiecte blocate de mai multă vreme, acesta a fost motivul principal pentru care hotărârile vor fi supuse la vor într-o ședință extraordinară.

 

În ceea ce privește proiectul referitor la a treia rectificare a bugetului SJU, este vorba de suma de 500.000 de lei care se va adăuga în secțiunea de Funcționare. Suma va fi alocată din bugetul județului, ca urmare a unei solicitări venite în acest sens din partea spitalului. În document se arată că unitatea sanitară acre nevoie de această sumă pentru a plăti facturile la utilități dar și pentru a acoperi alte cheltuieli făcute în contextul pandemiei.

Astfel, spre deosebire de anii trecuți, spitalul a fost nevoit  să efectueze lucrări de recompartimentare a secțiilor pentru a asigura circuite separate pentru pacienții cu Covid-19 și cei non-Covid. Totodată, din cauza numărului mare de pacienți cu care se confruntă de la declanșarea valului 4 al pandemiei, a crescut semnificativ și consumul de medicamente și materiale sanitare, iar costurile nu puteau fi acoperite din suma alocată în bugetul inițial. La aceste cheltuieli se adaugă costurile facturilor la încălzire, energie electrică, apă, canal și salubritate.

 

Lista completă a proiectelor de hotărâri care vor fi supuse la vot în ședința extraordinară de marți este următoarea:

1.Proiect de hotărâre nr. 188/13.10.2021 pentru aprobarea rectificării a VI-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2021;

2.Proiect de hotărâre nr. 189/13.10.2021 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

3.Proiect de hotărâre nr. 190/13.10.2021 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

4.Proiect de hotărâre nr. 191/13.10.2021 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

5.Proiect de hotărâre nr. 192/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 220, km. 58+000-70+000, Murgești-Pardoși-Buda, județul Buzău” prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”;

6.Proiect de hotărâre nr. 193/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 203A, km. 0+000-10+000, Podu Muncii – Câmpulungeanca – Mărgăritești, județul Buzău” prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”;

7.Proiect de hotărâre nr. 194/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 204M, km. 0+000-10+000, Mînzălești – Jgheab – Bisoca, județul Buzău”  prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”;

8.Proiect de hotărâre nr. 195/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 215A, km. 0+000 – 7+000, Izvorul Dulce – Blăjani, Județul Buzău” prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”;

9.Proiect de hotărâre nr. 196/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 203K km. 116+300-127+600, Nemertea- Lunca Priporului (DN10), UAT comuna Gura Teghii și Oraș Nehoiu, Județul  Buzău”  prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”;

10.Proiect de hotărâre nr. 197/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 102F, km. 8+800-20+080 Scorțoasa-Cănești”  prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”;

11.Proiect de hotărâre nr. 198/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri judeţene pentru acces Vulcanii Noroioși DJ102F km 0+000-8+800 si DJ 220A, km. 0+000-5+800, Sătuc-Policiori-Vulcanii Noroioși, județul Buzău”  prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”;

12.Proiect de hotărâre nr. 199/13.10.2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum județean DJ 203I km. 0+100-10+000 DN 2B- Cilibia-Caragele, județul Buzău”  prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”;

13.Proiect de hotărâre nr. 200/13.10.2021 privind aprobarea promovării proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” propus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, precum și a documentației tehnico-economice – faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici;

14.Proiect de hotărâre nr. 201/13.10.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 177/2021 privind aprobarea documentației faza D.A.L.I. revizuit și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 204C, 60+000-84+500, Limită Județ Vrancea – Bisoca – Sărulești – Vintilă Vodă, Județul Buzău” cuprins în Programul Național de Dezvoltare Locală.


Adaugati un comentariu


 

*