Consiliul Județean Buzău, convocat în ședința ordinară pe luna septembrie

13 septembrie 2020 | 0 comentarii |

Ordinea de zi a ultimei ședințe din acest mandat conține 30 de proiecte de hotărâre, alături de o informare și un raport, care vor fi supuse la vot joi dimineață, cu începere de la ora 10,00.

 

Joi, pe 17 septembrie, Consiliul Județean Buzău consilierii județeni se vor întâlni în ultima ședință ordinară din acest mandat, pentru care dispoziția de convocare a fost deja publicată pe site-ul instituției. Pe ordinea de zi sunt 30 de proiecte de hotărâre, cărora li se adaugă o informare făcută de Muzeul Județean cu privire le organizarea expoziției „Surprinzătorul DALI” și un raport semestrial referitor la soluționarea petițiilor la nivelul Consiliului Județean.

Primul proiect de pe listă se referă la alocarea unor noi sume din rezerva bugetară a județului, pentru a acoperi unele cheltuieli în contextul pandemiei, iar următoarele fac referire la rectificarea bugetelor unor instituții din subordinea Consiliului Județean, între care și centrele de educație incluzivă de la Buzău și Râmnicu Sărat, liceul special pentru elevii cu deficiențe de auz, precum și DGASPC Buzău. Totodată, la vot vor fi supuse documentațiile tehnico-economice pentru proiectele „Casă nouă în drumul spre casă” și  „Un pas spre comunitate”, ambele promovate de DGASPC.

 

Printre proiectele de pe ordinea de zi se mai află și cel referitor la aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență, prin care denumirea Serviciului de management al calităţii serviciilor medicale se modifică în Serviciul de management al calităţii serviciilor și sunt stabilite posturile și specializarea celor care vor face parte din acest serviciu, iar ca urmare a promovării examenului de promovare în gradul principal a unor asistenți medicali și a unor referenți de specialitate, se modifică încadrarea pe o treaptă profesională superioară a acestora.

De asemenea, consilierii vor avea de aprobat suplimentarea cu 34mp a suprafaței de teren atribuită fundației Crucea Alb-Galbenă cu titlu gratuit în vederea amplasării unei construcții modulare ușoare necesare desfășurării activităților specifice, în vederea modificării circuitelor funcționale ca urmare a pandemiei de Covid-19, precum și prelungirea cu 5 ani a termenului inițial de atribuire a terenului.

Un alt proiect conține noi măsuri organizatorice propuse de către DGASPC pentru Complexul de Servicii Comunitare nr. 2 din Buzău și  Centrul de Integrare și Terapie Ocupațională din Râmnicu Sărat.

 

Lista completă a proiectelor care vor fi supuse la vor în ședința de joi, 17 septembrie 2020:

1.Proiect de hotărâre nr. 156/09.09.2020 privind repartizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară prevăzut în bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020

2.Proiect de hotărâre nr. 157/09.09.2020 pentru rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020

3.Proiect de hotărâre nr. 158/09.09.2020 pentru rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău

4.Proiect de hotărâre nr. 159/09.09.2020 pentru rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive  Buzău

5.Proiect de hotărâre nr. 160/09.09.2020 pentru rectificarea I bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat

6.Proiect de hotărâre nr. 161/09.09.2020 pentru rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

7.Proiect de hotărâre nr. 162/09.09.2020 pentru rectificarea a IV-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe  anul 2020 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

8.Proiect de hotărâre nr. 163/09.09.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere pod pe DJ 103P la km. 4+350” comuna Chiojdu, județul Buzău

9.Proiect de hotărâre nr. 164/09.09.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Refacere pod pe DJ 103P la km. 5+000” comuna Chiojdu, județul Buzău

10.Proiect de hotărâre nr. 165/09.09.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Refacere pod pe DJ 103P la km. 5+500” comuna Chiojdu, județul Buzău

11.Proiect de hotărâre nr. 166/09.09.2020 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Casa nouă în drumul spre casă” promovat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1

12.Proiect de hotărâre nr. 167/09.09.2020 pentru aprobarea Documentațiilor tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ”Un pas spre comunitate” promovat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău prin Programul de Interes Național 2018

13.Proiect de hotărâre nr. 147/03.08.2020 privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în judeţul Buzău

14.Proiect de hotărâre nr. 148/03.08.2020 privind aprobarea Regulamentului serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în judeţul Buzău

15.Proiect de hotărâre nr. 149/03.08.2020 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în judeţul Buzău

16.Proiect de hotărâre nr. 168/09.09.2020 privind aprobarea tarifelor de călătorie – bilete și abonamente, practicate de operatorii de transport rutier, public, județean de persoane prin curse regulate în județul Buzău

17.Proiect de hotărâre nr. 169/09.09.2020 privind atestarea modificării și completării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău

18.Proiect de hotărâre nr. 170/09.09.2020 pentru aprobarea extinderii perimetrului Stației de tratare și valorificare a deșeurilor din construcții, sat Vernești, comuna Vernești județ Buzău – obiect al contractului de delegare a gestiunii către societatea ”Domenii Prest Serv” SRL Buzău

19.Proiect de hotărâre nr. 171/09.09.2020 pentru majorarea suprafeței de teren atribuită în folosință gratuită fundației „Crucea alb – galbenă” – filiala Buzău

20.Proiect de hotărâre nr. 172/09.09.2020 pentru darea în folosință gratuit Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Neron Lupașcu” Buzău a unui mijloc fix cu destinație administrativă

21.Proiect de hotărâre nr. 173/09.09.2020 privind darea în folosință gratuit Colegiului Național Pedagogic „Spiru Haret” Buzău a sălii de conferințe aflată în imobilul proprietate publică a județului, Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 50 pe durata anului școlar 2020 – 2021

22.Proiect de hotărâre nr. 174/09.09.2020 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” la care județul Buzău este membru asociat

23.Proiect de hotărâre nr. 175/09.09.2020 privind aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău – formă actualizată

24.Proiect de hotărâre nr. 176/09.09.2020 pentru completarea anexelor la Hotărârea nr. 128/2019 a Consiliului judeţean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici şi personalul contractual din aparatul propriu al Consiliului judeţean Buzău – familia ocupaţională „Administraţie” – forma actualizată conform Codului administrativ

25.Proiect de hotărâre nr. 177/09.09.2020 pentru aprobarea unor modificări în organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

26.Proiect de hotărâre nr. 178/09.09.2020 pentru aprobarea formei actualizate a statului de funcţii al Muzeului Judeţean Buzău

27.Proiect de hotărâre nr. 179/09.09.2020 pentru aprobarea formei actualizate a Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

28.Proiect de hotărâre nr. 180/09.09.2020 pentru aprobarea unor măsuri organizatorice la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău privind Complexul de servicii comunitare nr. 2 Buzău și Centrul pentru integrare și terapie ocupațională Râmnicu Sărat

29.Proiect de hotărâre nr. 181/09.09.2020 pentru aprobarea colaborării între Consiliul județean Buzău și Liceul cu program sportiv ”Iolanda Balaș – Soter” pentru derularea Programului județean de pregătire în sportul de performanță pentru copii și tinerii proveniți din mediul rural

30.Proiect de hotărâre nr. 182/09.09.2020 privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului Băcioiu Emil

 

II. RAPOARTE, INFORMĂRI

1.Informarea Muzeului Județean Buzău privind organizarea expoziției „Surprinzătorul DALI”

2.Raport semestrial, privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie – iunie 2020

 


Adaugati un comentariu


 

*