Consiliul Județean Buzău se întrunește în prima ședință ordinară din 2021

25 ianuarie 2021 | 0 comentarii |

Consilierii sunt convocați joi dimineață, cu începere de la ora 10.00, pentru a-și exprima votul pentru 23 de proiecte și două rapoarte incluse pe ordinea de zi.

 

Joi, 28 ianuarie, va avea loc prima ședință ordinară din acest an a Consiliului Județean Buzău, programată să înceapă de la ora 10.00. Pe ordinea de zi se află 23 de proiecte de hotărâre și două rapoarte, care vor fi supuse votului consilierilor. Printre acestea se numără și un proiect privind o nouă modificare privind numărul de personal, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, un alt proiect vizând modificări similare și la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC).

Un alt proiect de hotărâre vizează stabilirea pe perioadă determinată a destinației de Centru de vaccinare împotriva Covid-19 a unui imobil proprietate publică a Județului Buzău din municipiul Rm. Sărat.

Totodată, vor fi supuse la vot și mai multe proiecte privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al DGASPC și al altor instituții din subordinea Consiliului Județean, precum și un proiect ce stabilește structura reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar 2021 -2022.

În ceea ce privește rapoartele ce vor fi supuse aprobării, acestea se referă la utilizarea subvenţiilor acordate în 2020 de Consiliul Judeţean Buzău asociaţiilor şi fundaţiilor care derulează activități de asistenţă socială în judeţul Buzău și la evaluarea implementării Legii nr. 544/2001 în cadrul Consiliului Judeţean Buzău.

 

Lista completă a proiectelor de hotărâre care vor fi supuse la vot în ședința de joi este următoarea:

 1. Proiect de hotărâre nr. 2/21.01.2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Lungu Romeo Daniel, prin demisie și declararea ca vacant a unui loc de consilier județean.
 2. Proiect de hotărâre nr. 193/24.11.2020  privind stabilirea taxelor  şi  tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2021
 3. Proiect de hotărâre nr. 3/21.01.2021 pentru aprobarea finanțării parțiale a activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău în anul 2021
 4. Proiect de hotărâre nr. 4/21.01.2021 privind aprobarea modificării nivelului unor funcţii publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
 5. Proiect de hotărâre nr. 5/21.01.2021 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău
 6. Proiect de hotărâre nr. 6/21.01.2021 pentru aprobarea unor modificări privind numărul de personal, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
 7. Proiect de hotărâre nr. 7/21.01.2021 pentru  aprobarea unor modificări privind organigrama și statul de funcții ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
 8. Proiect de hotărâre nr. 8/21.01.2021 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului județean Buzău nr. 295/17.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu’’ Buzău-funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație’’, cu modificările ulterioare
 9. Proiect de hotărâre nr. 9/21.01.2021 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 296/17.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație’’, cu modificările ulterioare
 10. Proiect de hotărâre nr. 10/21.01.2021 pentru modificarea Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului județean Buzău nr. 299/17.12.2018  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Buzău-familia ocupațională „Administrație”, cu modificări ulterioare
 11. Proiect de hotărâre nr. 11/21.01.2021 pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului județean Buzău nr. 300/17.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău-familia ocupațională „Administrație”, cu modificările ulterioare
 12. Proiect de hotărâre nr. 12/21.01.2021 privind menținerea salariilor de bază brute lunare ale funcționarilor publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Consiliului Județean Buzău, precum și pentru personalul instituțiilor și serviciilor publice de interes local și județean din subordinea acestuia, la nivelul aferent lunii decembrie 2020
 13. Proiect de hotărâre nr. 13/21.01.2021 privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar și liceal la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar 2021 -2022
 14. Proiect de hotărâre nr. 14/21.01.2021 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău la Târgul de Turism al României ediția a 44-a – virtual, București 18-21 februarie 2021
 15. Proiect de hotărâre nr. 15/21.01.2021 privind stabilirea pe perioadă determinată a destinației de Centru de vaccinare împotriva Covid-19 pentru o suprafață construită a unui imobil proprietate publică a Județului Buzău din municipiul Rm. Sărat, strada Micșunelelor nr. 29 (fost nr. 9)
 16. Proiect de hotărâre nr. 16/21.01.2021 pentru aprobarea formei actualizate a Acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est încheiat în vederea realizării documentației tehnico-economice aferente investiției „Stimularea mobilităţii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, judeţul Buzău”
 17. Proiect de hotărâre nr. 17/21.01.2021 pentru aprobarea componenței și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a Județului Buzău
 18. Proiect de hotărâre nr. 18/21.01.2021 pentru validarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare – formă actualizată
 19. Proiect de hotărâre nr. 19/21.01.2021 privind desemnarea a doi consilieri judeţeni, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale Secretarului general al judeţului, domnul Gavrilă Mihai – Laurențiu
 20. Proiect de hotărâre nr. 20/21.01.2021 pentru aprobarea Raportului anual privind monitorizarea măsurilor prevăzute în Planul de menținere a calității aerului pentru Județul Buzău în anul 2020
 21. Proiect de hotărâre nr. 21/21.01.2021 pentru aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate
 22. Proiect de hotărâre nr. 22/21.01.2021 pentru prelungirea traseului județean cod 006 Buzău – Merei – Năeni până în localitatea Fințești
 23. Proiect de hotărâre nr. 23/21.01.2021 pentru aprobarea tarifelor de călătorie – bilete și abonamente, practicate de operatorii de transport care efectuează transport rutier public județean de persoane prin curse regulate, în județul Buzău – formă actualizată

 

 1. RAPOARTE

Raport privind utilizarea subvenţiilor pentru activităţi de asistenţă socială, acordate în baza Legii nr. 34/1998 de Consiliul Judeţean Buzău asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în judeţul Buzău, în anul 2020

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în cadrul Consiliului Judeţean Buzău, în anul 2020.

 


Adaugati un comentariu


 

*