Consiliul Județean Buzău se întrunește joi, în ședință ordinară

Pe ordinea de zi se află 17 proiecte de act normativ, între care două se referă la sectorul medical.

 

Consilierii județeni buzoieni sunt convocați joi, 31 mai, la ședința ordinară din această lună, care va avea loc cu începere de la ora 9.00, la sediul instituției. Pe ordinea de zi se află 17 proiecte de hotărâri, cărora li se adaugă un Buletin informativ cu informații de interes public pentru anul în curs, la capitolul „Informări, interpelări”.

Unul dintre proiectele care vor fi supuse la vot se refera la  stabilirea destinației unor sume din creditele bugetare alocate din bugetul județului, in bugetul Spitalului Județean Buzău. Proiectul prevede ca sumele acordate SJU Buzău, la capitolul „Bunuri și servicii” să poată fi  utilizate pentru susținerea costurilor aferente contractelor pentru locuințele de serviciu și plata utilităților, de care beneficiază medicii nou angajați. Sumele se acordă în limita unui plafon de maxim 1.000 de lei de persoană, pentru o perioadă de doi ani, iar pentru medicii nou angajați soț și soție, suma se acordă doar unuia dintre ei.

Este vorba, de fapt, de o formă actualizată a unei hotărâri din 2014, noutatea constând în introducerea termenului de doi ani pentru beneficiile acordate și asigurarea anuală a sumelor cu aceasta destinație, în bugetul SJU Buzău.

Un alt proiect cu referire la sectorul medical vizează actualizarea hotărârii ce prevede acordarea unor stimulente financiare personalului medical de specialitate din cadrul SJU Buzău.

 

Lista completă a proiectelor de hotarare care vor fi supuse la vot în ședința din 31 mai este următoarea:

 1. Aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2017
 2. Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată 3
 3. Stabilirea destinației unor sume din creditele bugetare alocate din bugetele proprii anuale ale Județului Buzău în bugetele anuale ale Spitalului Județean de Urgență Buzău – formă actualizată
 4. Acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău – formă actualizată
 5. Aprobarea acordării unui sprijin financiar Schitului „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” Berca din cadrul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei
 6. Aprobarea alocării sumei de 32.000 lei Clubului Sportiv Poliția Buzău pentru participarea la un program sportiv internațional
 7. Modificarea poziției nr. 51 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Buzău
 8. Aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Județului Buzău a imobilelor aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, situate pe teritoriul județului Buzău
 9. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 203H, km 16+000 – 25+500, Buda – Al. Odobescu-limită judeţ Vrancea, judeţul Buzău”
 10. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 203A, km 15+000 -22+000, Batogu-Murgeşti-Livada, judeţul Buzău”
 11. Aprobarea promovării proiectului „Modernizare DJ 203H, 16+000-25+500, Buda – Alexandru Odobescu – Limită județ Vrancea, Județul Buzău” și a Acordului de parteneriat între UAT Județul Buzău și UAT Comuna Buda pentru realizarea acestuia
 12. Completarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Buzău și a Planului de Acțiuni 2014-2020
 13. Aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management la Biblioteca județeană „Vasile Voiculescu” Buzău și a măsurilor organizatorice ulterioare acestuia
 14. Aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
 15. Revocarea/validarea unui consilier judeţean ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău
 16. Modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.79/2018 pentru aprobarea bugetului și contului de profit și pierderi la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

SUPLIMENTAR:

 1. Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de coorganizator al festivalului „Drăgaica IarmaFest” ediția 240, Buzău, 09-24.06.2018
 2. INFORMĂRI, INTERPELĂRI

Buletin informativ cuprinzând informații de interes public conform Legii nr. 544/2001 pentru anul 2018


Adaugati un comentariu


 

*