Consiliul Județean Buzău se întrunește în ședință ordinară. Majorarea bugetului alocat dotării ambulatoriului SJU, pe ordinea de zi

22 februarie 2021 | 0 comentarii |

Proiectul de dotare a ambulatoriului beneficiază de o finanțare europeană de circa 7,5 milioane de lei, care nu poate fi suplimentată, astfel că administrația locală trebuie să acopere unele cheltuieli suplimentara apărute pe parcurs.

 

Ședința ordinară pe luna februarie a Consiliului Județean Buzău convocată pentru joi, cu începere de la ora 10.00, va avea pe ordinea de zi 13 proiecte de hotărâri și două rapoarte, care vor fi supuse votului consilierilor.

Printre acestea se numără și un proiect care se referă la majorarea bugetului alocat programului de dotare a Ambulatoriului de Specialitate Integrat al Spitalului Județean de Urgență Buzău, program pentru care Consiliul Județean a accesat fonduri europene nerambursabile.

Valoarea proiectului este de aproape 10,7 milioane de lei, din care circa 7,5 milioane de lei reprezintă finanțare neramburasabilă obținută prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, iar circa 3 milioane de lei provin din bugetul național. Consiliul Județean Buzău are, la rândul său, o contribuție financiară proprie reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului stabilită inițial la 213.923 de lei.

 

Procedura de achiziție a echipamentelor a fost împărțită pe 10 loturi, în funcție de natura și tipul echipamentelor medicale și nemedicale. Pentru echipamentele electronice ce fac obiectul Lotului 2 și echipamentele  IT  ce  fac  obiectul  Lotului  3,  nu  au  fost  depuse  oferte,  în consecință, aceste loturi nu au fost atribuite. Valoarea inițială estimată a celor două loturi a fost de 52.873 de lei, însă, între timp, valoarea cursului leu/euro a crescut față de cea avută în vedere la momentul semnării contractului de finanțare. Astfel, valoarea Lotului 2 a crescut de la  29.620,24 de  lei, la 39.524,40 de lei, iar cea a Lotului 3, de la 23.253,30 de lei, la 40.155,36 de lei. În această situație se impune majorarea cu 26.806,21 de lei a bugetului alocat acestui program. Întrucât suma nerambursabilă pentru care s-a semnat contractul de finanțare nu poate fi modificată, singura soluție este majorarea contribuției proprii a Consiliului Județean, astfel încât să fie acoperită această diferență. Aceasta ar urma să crească la  240.729,64 de lei, însă mai întâi este nevoie de aprobarea unei hotărâri în acest sens, care va fi supusă votului consilierilor în cadrul ședinței de joi.

 

Lista completă a proiectelor aflate pe ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Proiect de hotărâre nr. 26/17.02.2021 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020

2. Proiect de hotărâre nr. 27/17.02.2021 privind preluarea ca venit la bugetul Județului Buzău a excedentului înregistrat de Muzeul Județean Buzău

3. Proiect de hotărâre nr. 28/17.02.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli din fonduri externe nerambursabile ( sursa D) pe anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

4. Proiect de hotărâre nr. 29/17.02.2021 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare a beneficiarilor și a baremelor de dotare specifice pentru persoanele vârstnice și persoanele adulte cu handicap asistate în căminele pentru persoane vârstnice și în centrele de recuperare și reabilitare a persoanelor adulte cu handicap din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru anul 2021

5. Poiect de hotărâre nr. 30/17.02.2021 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a contribuției lunare a beneficiarilor și a baremelor de dotare specifice pentru persoanele adulte asistate în Centrul de asistență medico-socială Pogoanele din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru anul 2021

6. Proiect de hotărâre nr. 31/17.02.2021 privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior, de pe aliniamentele amplasate în zona drumurilor judeţene DJ 216 (km 0+000-7+900, DN 22-Lunca Măcrina), DJ 203H (km 10+000-25+500, Topliceni – Buda – Alexandru Odobescu) şi DJ 203P (km 0+000-2+800, Rubla – Râmnicelu)

7. Proiect de hotărâre nr. 32/17.02.2021 privind aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Împreună – Suport comunitar pentru persoanele adulte cu dizabilități” în cadrul programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor – Apelul nr. 4 – Dezvoltare locală”, Cod PN 4038 – formă actualizată

8. Proiect de hotărâre nr. 33/17.02.2021 pentru aprobarea formei revizuite a Documentațiilor tehnico-economice – faza S.F. și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a bugetului proiectului „Un pas spre comunitate” promovat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău prin Programul de Interes Național 2018

9. Proiect de hotărâre nr. 34/17.02.2021 pentru aprobarea modificării bugetului proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență Buzău”

10. Proiect de hotărâre nr. 35/17.02.2021 pentru aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Muzeul judeţean Buzău, Biblioteca judeţeană „Vasile Voiculescu” Buzău, Teatrul „George Ciprian” Buzău şi Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

11. Proiect de hotărâre nr. 36/17.02.2021 pentru completarea și modificarea capitolului III din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 186/2019 pentru modificarea și actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

12. Proiect de hotărâre nr. 37/17.02.2021 pentru aprobarea unor modificări privind numărul de personal şi nivelul unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău

13. Proiect de hotărâre nr. 38/17.02.2021 pentru aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău.

 

III. RAPOARTE

1. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003, în anul 2020

2. Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor iulie – decembrie 2020.

 


Adaugati un comentariu


 

*