SJU Buzău va primi bani pentru reparații și plata facturilor

Bugetul unității medicale va fi rectificat de către Consiliul Județean pentru a treia oară, suma necesară urmând a fi alocată din fondurile locale pentru finanțarea cheltuielilor din domeniul sănătății.

 

Spitalul Județean de Urgență (SJU) Buzău are nevoie de o nouă rectificare bugetară, pentru a putea face față cheltuielilor curente din ultimul trimestru al anului, atunci când este de așteptat ca valoarea facturilor pe care unitatea medicală le va avea de achitat furnizorilor de servicii să crească, direct proporțional cu consumul de gaze, energie electrică și alte utilități.

Totodată, la nivelul unității medicale sunt necesare unele lucrări de reparații și întreținere, care vor necesita, la rândul lor, anumite costuri, cheltuielile neputând fi acoperite din bugetul actual al spitalului.

În referatul pe care conducerea SJU Buzău l-a înaintat Consiliului Județean și care stă la baza hotărârii administrației locale în subordinea căreia funcționează unitatea medicală, se arată că deja sunt întâmpinate dificultăți în achitarea datoriilor către furnizorii de servicii, iar în trimestrul IV al anului în curs valoarea facturilor urmează să crească.

 

Întrucât, din bugetul pe care îl are la dispoziție, spitalul nu poate acoperi aceste cheltuieli și există riscul ca, în caz de neplată a facturilor, unității medicale să i se „taie” apa, gazele sau lumina, conducerea a solicitat Consiliului Județean rectificarea cu 1,9 milioane de lei a bugetului de venituri și cheltuieli.

Suma urmează a fi alocată la capitolul „Bunuri și servicii”, iar banii vor proveni din bugetul județului, reprezentând subvenție din bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății. Pentru aceasta este însă nevoie de o hotărâre de consiliu, astfel că un proiect în acest sens va fi supus la vot în ședința ordinară programată pentru joi dimineață.

Un alt proiect referitor la SJU Buzău vizează o serie de modificări în statul de funcții de la nivelul spitalului, în vederea promovării unor angajați în gradul profesional superior, dar și pentru a face posibilă recrutarea personalului necesar desfășurării în bune condiții a activității la nivelul  unității medicale.

 


Adaugati un comentariu


 

*