Anunț public: Consiliul Județean Buzău, convocat în Ședintă Ordinară pe 26 februarie

20 februarie 2024 | 0 comentarii |

Consilierii județeni au de arpobat 18 proiete de hotărâre, iar la final li se va prezenta raportul privind finanțările nerambursabile acordate anul trecut activităților pentru tineret și raportul privind soluționarea petițiilor înregistrate de Consiliul Județean în al doilea semestru din 2023.

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și în baza Dispoziției nr. 417/19.12.2023 a Președintelui Consiliului Județean (CJ) Buzău, emis în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Judeţean Buzău este convocat în şedinţă ordinară, în data de 26 februarie 2024, ora 10.00, conform dispoziției nr. 35 a președintelui Consiliului Județean. Ședința va avea loc la sediul instituției, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, sala D. Filipescu, anunță CJ Buzău.

Pe ordinea de zi sunt propuse spre aprobare 18 de proiecte de hotărăre, între care restructurarea și reorganizarea unor instituții de ocrotire din subordinea DGASPC, dar și mai multe proiecte de atragere de fonduri structurale pentru reabilitarea și consolidarea unor instituții medicale, între care Serviciul Județean de Ambulanță Buzău, a unui corp de clădire din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional Pârscov, secție exterioară a Spitalului Județean de Urgență Buzău, unde unitatea medicală intenționează să deschidă o secție de Îngrijiri paliative. Totodată se supun aprobării trei proiecte privind „Consolidarea și eficientizarea energetică” a mai multor clădiri din structura SJU Buzău.

 

I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1. Proiect de hotărâre nr. 39/2024 privind aprobarea utilizării în anul 2024 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2023 – formă actualizată 1

2. Proiect de hotărâre nr. 40/2024 pentru aprobarea rectificării I a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2024

3. Proiect de hotărâre nr. 41/2024 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

4. Proiect de hotărâre nr. 42/2024 pentru aprobarea inițierii procedurii de cumpărare de către Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău a unui teren proprietatea societății RER Ecologic Group SRL

5. Proiect de hotărâre nr. 43/2024 pentru aprobarea cofinanțării din bugetul propriu al Județului Buzău 2024 a organizării fazei naționale a Olimpiadelor școlare de Chimie, Pedagogie și Limbă rromani maternă, a Concursului Național „Margareta Sterian” ediția a XIV-a respectiv a Proiectului județean „Învățământul buzoian, între tradiție și modernitate”

6. Proiect de hotărâre nr. 44/2024 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județului Buzău

7. Proiect de hotărâre nr. 45/2024 pentru aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Rm. Sărat din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău – formă revizuită

8. Proiect de hotărâre nr. 46/2024 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 173/2023 pentru aprobarea reorganizării Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Stâlpu din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități Stâlpu

9. Proiect de hotărâre nr. 47/2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnic-economici și promovarea proiectului „Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirilor C1 și C14 – Spitalul Județean de Urgență Buzău, B-dul Stadionului nr. 7, județul Buzău” propus spre finanțare prin Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv specific 2.1, Operațiunea B

10. Proiect de hotărâre nr. 48/2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnic-economici, și promovarea proiectului „Consolidare și eficientizare energetică a clădirii C1 – Serviciul de Ambulanță județean Buzău” inclusiv extindere etaj 2 retras și lucrări conexe, propus spre finanțare prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv specific 2.1, Operațiunea B – etapa I

11. Proiect de hotărâre nr. 49/2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și promovarea proiectului „Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirii corp C1 – Centru Militar Județean Buzău” propus spre finanțare prin Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, Prioritatea 2, Obiectiv specific 2.1, Operațiunea B

12. Proiect de hotărâre nr. 50/2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și promovarea proiectului „Consolidarea și eficientizarea energetică a clădirii corp C16 – Pârscov – Secție Exterioară a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, propus spre finanțare în cadrul Programul Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027, Apelul de proiecte PR Sud-Est 2021 – 2027, Apel PRSE/2.1/B/1/2023 (PRSE/51/PRSE_P2/OP2/RSO2.1/PRSE_A8)

13. Proiect de hotărâre nr. 51/2024 privind aprobarea Protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Buzău, pentru utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională „Apele Române” în scopul executării lucrărilor pe DJ102F la km. 8+900, – obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste pârâul Sărățel pe DJ 102F, km. 8+900, satul Policiori, comuna Scorțoasa, județul Buzău

14. Proiect de hotărâre nr. 52/2024 privind înființarea Secției – Centrul Muzeal „I.C. Brătianu, ca secție exterioară în structura Muzeului Județean Buzău

15. Proiect de hotărâre nr. 53/2024 pentru aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Muzeul Județean Buzău, Teatrul „George Ciprian” Buzău și Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău

16. Proiect de hotărâre nr. 54/2024 pentru aprobarea unor modificări în numărul total de personal pe categorii, organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău

17. Proiect de hotărâre nr. 55/2024 pentru modificarea componenței Consiliului tehnico-economic al Consiliului Județean Buzău

18. Proiect de hotărâre nr. 248/2023 pentru revizuirea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 13/23.06.1995 cu privire la protecția zonelor și monumentelor naturii de pe teritoriul județului Buzău

 II.RAPOARTE

Raport anual al finanțărilor nerambursabile acordate conform Legii nr. 350/2005 din fondurile publice ale Județului Buzău în anul 2023 pentru activități de tineret și pentru tineret

Raport semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor iulie  – decembrie  2023


Adaugati un comentariu


 

*