Consilierii județeni buzoieni, convocați în ședință extraordinară

11 octombrie 2018 | 0 comentarii |

„Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat al SJU Buzău” este unul dintre cele șase proiecte de hotărâre care vor fi supuse aprobării, în regim de urgență.

 

Consilierii județeni au fost convocați în ședință extraordinară, vineri, 12 octombrie, la ora 10.00, pentru a aproba șase proiecte de hotărâre care nu mai pot fi amânate până la sfârșitul lunii, când are loc ședința ordinară în care aleșii județului dezbat, în mod obișnuit, hotărârile propuse de președintele CJ pentru luna în curs și decid dacă le aprobă, pentru a putea fi puse în aplicare, sau le resping.

Una dintre aceste urgențe vizează promovarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat al Spitalului Județean de Urgență Buzău” ce se va realiza din fonduri europene, respectiv, aprobarea Studiului de oportunitate, a acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău și Spitalul Județean de Urgență în vederea implementării în comun a proiectului și strategia de monitprizare, precum și aprobarea bugetului necesar realizării proiectului în valoare totală de 10.696.171,46 lei inclusiv TVA și asumarea responsabilităților financiare de cofinanțare din partea administrației locale. Pin acest proiect se propune dotarea ambulatoriului integrat spitalului și a laboratoarelor care îl deservec, cu aparatură medicala de specialitate, în vederea îmbunătățirii activității curente și a creșterii calității actului medical.

 

Aleșii județului vor avea de aprobat, de asemenea, forma actualizată a utilizării, în 2018, a excedentului anual al bugetului propriu rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017, repartizarea sumelor defalcate din TVA și din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale municipiilor, orașelor și comunelor județului, pentru achitarea unor arierate, susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare în vederea întocmirii proiectelor de bugete locale pe 2019 și estimării acestora pentru în anii următori, precum și alte două proiecte care nu suportă amânare.

Dispoziția de convocare a ședinței și Proiectele aflate pe ordinea de zi pot fi consultate mai jos:

Dispoziția nr. 268 din data de 09.10.2018

1. Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată 7

2. Stabilirea sumelor de repartizat pe comune, orașe și municipii reprezentând sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor, pentru  susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală în vederea întocmirii proiectelor de bugete locale pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022

3. Stabilirea sumelor de repartizat pe comune, orașe și municipii reprezentând sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală în vederea întocmirii proiectelor de bugete locale pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022

4. Completarea Anexei nr. 5 la Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Buzău și Planul de Acțiuni 2014-2020

5. Aprobarea promovării proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat al Spitalului Județean de Urgență Buzău” în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de Investiții 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii

6. Aprobarea prelungirii contractelor de delegare a gestiunii directe a unor servicii publice către Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău

 


Adaugati un comentariu


 

*