Consilierii județeni buzoieni, convocați în ședință exatraordinară

31 iulie 2020 | 0 comentarii |

Pe ordinea de zi a ședinței de miercuri se află 12 proiecte de Hotărâre intre care și unul care vizează suplimentarea numărului de posturi în cadrul Spitalului Județean de Urgență.

 

Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară, miercurea viitoare, cu începere de la ora 9:30, prin Dispoziția nr.202 din 30.07.2020.  Astfel, consilierii județeni vor avea de aprobat 12 proiecte de Hotărâre aflate pe ordinea de zi și care vizează, între altele, rectificări bugetare, mai multe proiecte de atragere a unor fonduri europene, suplimentarea unor posturi în schema de personal a Spitalului Județean de Urgență, recunoașterea dreptului de trecere pe terenul – cale de acces aferent SJU Buzău în favoarea Centrului de dializă.

Pentru a se respecta regulile de protecție și de distanțare socială, în vederea limitării răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, ședința va avea loc tot în Sala Mare a Consiliului Județean, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată după declararea pandemiei de Covid-19.

 

 Ordinea de zi a ședinței din data de 5 august 2020, ora 9:30:

*Proiect de hotărâre nr. 135/30.07.2020 pentru rectificarea a VI-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020

*Proiect de hotărâre nr. 136/30.07.2020 pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

*Proiect de hotărâre nr. 137/30.07.2020 pentru recunoașterea unui drept de trecere în favoarea Societății SIGMA PREMIUM SA, pe trenul – cale acces aferent Spitalului Județean de Urgență Buzău, aflat în proprietatea publică a Județului Buzău și administrarea unității medicale

*Proiect de hotărâre nr. 138/30.07.2020 privind aprobarea termenilor și condițiilor contractului, precum și împuternicirea din partea Consiliului Județean Buzău a persoanelor care să semneze „Contractul de modificare și reafirmare a contractului de asistență pentru proiect” încheiat de către Municipiul Buzău, Județul Buzău și Compania de Apă SA Buzău în calitate de debitor și Banca pentru Reconstrucție și Dezvoltare

*Proiect de hotărâre nr. 139/30.07.2020  privind aprobarea promovării proiectului „Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în Municipiul Buzău, B-dul N. Bălcescu, nr.48” în vederea finanțării acestuia în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice, precum și a documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I și a indicatorilor tehnico-economici

*Proiect de hotărâre nr. 140/30.07.2020 privind aprobarea fișei proiectului „Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, Județul Buzău” ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021-2027 și a notei de justificare a impactului economic al proiectului

*Proiect de hotărâre nr. 141/30.07.2020 privind aprobarea fișei proiectului „Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a Județului Buzău” ce urmează a fi promovat spre finanțare nerambursabilă în cadrul POR 2021-2027

*Proiect de hotărâre nr. 142/30.07.2020 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în calitate de partener al Uniunii Artiştilor Plastici – Filiala Buzău pentru organizarea unor proiecte culturale de interes judeţean

*Proiect de hotărâre nr. 143/30.07.2020 privind aprobarea participării în anul 2020 a Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Buzău în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024

*Proiect de hotărâre nr. 144/30.07.2020  privind aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

*Proiect de hotărâre nr. 145/30.07.2020 privind aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Bibliotecii județene „Vasile Voiculescu” Buzău

*Proiect de  hotărâre nr. 146/30.07.2020 privind aprobarea suplimentării numărului de posturi la Spitalul Județean de Urgență Buzău

 


Adaugati un comentariu


 

*