Bugetul SJU Buzău pe acest an, aprobat în Ședintă Extraordinară, de Consiliului Județean

8 februarie 2024 | 0 comentarii |

În Ședința Extraordinară convocată pe 9 februarie, consilierii județeni vor aproba bugetul propriu al județului Buzău și al instituțiilor din subordinea Consiliului Județean, pe anul 2024.

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și în baza Dispoziției nr. 417/19.12.2023 a Președintelui Consiliului Județean (CJ) Buzău, emis în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Judeţean Buzău este convocat în şedinţă extraordinară, în data de 9 februarie 2024, ora 10.00. Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48 – sala Dimitrie Filipescu, anunță CJ Buzău.

Pe ordinea de zi sunt propuse spre aprobare 20 de hotărări, majoritatea privind aprobarea bugetului pe anul în curs, atât pentru Consiliul Județean Buzău, cât și pentru instituțiile din subordine.

 

Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Buzău, care are un deficit de 2.170.000 lei, se finanțează din excedentul anilor precedenți, iar pentru dezvoltare, unitatea medicală va primi 200.000 lei.

Deficitul secțiunii de funcționare, în sumă de 2.170.000 lei, se finanțează din excedentul anilor precedenți înregistrat la 31.12.2022. La partea de cheltuieli a bugetului de dezvoltare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău este prevăzută suma de 1.500.000 lei pentru cheltuieli de capital din care, suma de 200.000 lei reprezintă fond de dezvoltare constituit în baza prevederilor art.5 din Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public aprobate prin Ordinul MS nr.1043/2020”, se arată în expunerea de motive.

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1. Proiect de hotărâre nr. 19/2024 privind aprobarea utilizării în anul 2024 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2023

2. Proiect de hotărâre nr. 20/2024 privind aprobarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027 

3. Proiect de hotărâre nr. 21/2024 pentru aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2024 

4. Proiect de hotărâre nr. 22/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău 

5. Proiect de hotărâre nr. 23/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Buzău

6. Proiect de hotărâre nr. 24/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău 

7. Proiect de hotărâre nr. 25/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Buzău 

8. Proiect de hotărâre nr. 26/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Buzău

9. Proiect de hotărâre nr. 27/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Sărat

10. Proiect de hotărâre nr. 28/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

11. Proiect de hotărâre nr. 29/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău 

12. Proiect de hotărâre nr. 30/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Județean Buzău

13. Proiect de hotărâre nr. 31/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

14. Proiect de hotărâre nr. 32/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău

15. Proiect de hotărâre nr. 33/2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al DGASPC Buzău 

16. Proiect de hotărâre nr. 34/2024 pentru aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile pentru domeniile asistență socială, sport și tineret din bugetul propriu al județului Buzău pentru anul 2024

17. Proiect de hotărâre nr. 35/2024 pentru aprobarea Programului Anual de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2024

18. Proiect de hotărâre nr. 36/2024 privind aprobarea pentru anul 2024 a Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii, consolidări, modernizări, reabilitări pentru drumurile şi podurile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău și respectiv a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor şi podurilor aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și prin Planul Național de Redresare și Reziliență

19. Proiect de hotărâre nr. 37/2024 pentru darea în administrarea Muzeului Județean Buzău a imobilului proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău B-dul – Nicolae Bălcescu nr. 40

20. Proiect de hotărâre nr. 38/2024 privind aprobarea tarifelor/prețurilor pentru prestațiile Societății „Domenii Prest Serv” SRL în baza contractelor de delegare a gestiunii unor activități ale serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Județului Buzău, respectiv servicii de operare a deșeurilor din construcții și demolări, pentru anul 2024

 


Adaugati un comentariu


 

*