Cinci proiecte care vizează Spitalul Județean de Urgență, supuse aprobării în ședința ordinară a Consiliului Județean Buzău

22 septembrie 2023 | 0 comentarii |

În cadrul ședinței din 28 septembrie, aleșilor județului li se supune aprobării 23 de proiecte de hotărâre și le este prezentat Raportul semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor din perioada ianuarie-iunie 2023.

 

Prin Dispoziția Președintelui, Petre Emanoil Neagu, nr. 323/21 septembrie 2023, Consiliul Judeţean este convocat în şedinţa ordinară a lunii septembrie 2023, în data de 28 septembrie 2023, ora 10.00, în temeiul art. 134, 178 alin.(1), 179 alin. (6) şi art. 196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, și are pe ordinea de zi 23 de proiecte de hotărâre, supuse aprobării miniparlamentului județului. Multe dintre aceste proiecte vizează rectificări bugetare ale Consiliului Județean și institutțiilor din subordine, proiecte care vizează infrastructura rutieră a județului, programe pentru școli, sprijinirea unor comune în implementarea unor obiective locale și nu mai puțin de cinci proiecte care vizează îmbunătățirea sistemului sanitar, la nivelul Spitalului Județean de Urgență (SJU) Buzău.

 

Astfel, în ședința din 28 septembrie, consilierii au de aprobat un proiect de hotărâre privind o nouă rectificare bugetară pentru SJU Buzău, un alt proiect privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău” – forma actualizată; un altul privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire Secție recuperare medicală, desființare 3 clădiri și amenajare teren în cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău strada Stadionului, nr. 7, județul Buzău”; un altul privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Construire Unitate Servicii Proprii în cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău, strada Stadionului, nr. 7, județul Buzău” și altul pentru aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău.

 

I.PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1. Proiect de hotărâre nr. 199/2023 pentru aprobarea rectificării a IX-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

2. Proiect de hotărâre nr. 200/2023 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

3. Proiect de hotărâre nr. 201/2023 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat

4. Proiect de hotărâre nr. 202/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

5. Proiect de hotărâre nr. 203/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău

6. Proiect de hotărâre nr. 204/2023 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

7. Proiect de hotărâre nr. 205/2023 pentru aprobarea rectificării a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Județean Buzău

8. Proiect de hotărâre nr. 206/2023 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

9. Proiect de hotărâre nr. 207/2023 pentru aprobarea alocării de la Fondul de rezervă al bugetului județului Buzău a sumei de 50.000 lei, Unității Administrativ – Teritoriale comuna Mihăilești cu titlu de ajutor pentru cheltuieli neeligibile aferente proiectului „PRO INCLUZIUNE – Asistenţă Socială Integrată pentru comunitatea Mihăilești” POCU

10. Proiect de hotărâre nr. 208/2023 pentru stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău de persoane fizice

11. Proiect de hotărâre nr. 209/2023 privind asumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor și implementarea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României la nivelul județului Buzău pentru anii școlari 2023-2024 și 2024-2025

12. Proiect de hotărâre nr. 210/2023 privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice – Consiliul Județean Buzău

13. Proiect de hotărâre nr. 211/2023 pentru aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău la implementarea proiectului „Eficiența Energetică pentru Clădiri Publice din Regiunea Sud-Est (SEEE-PB)” finanțat prin Instrumentul financiar ELENA – Asistență Locală Europeană pentru Energie/Programul Orizont 2020

14. Proiect de hotărâre nr. 212/2023 pentru aprobarea promovării proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Stimularea mobilității la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintilă Vodă – Plaiul Nucului, județul Buzău” în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027, Prioritatea 4 – o regiune accesibilă, Acțiunea 4.1 Investiții destinate reabilitării și modernizării infrastructurii rutiere de importanță regională pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T

15. Proiect de hotărâre nr. 213/2023 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău” – forma actualizată

16. Proiect de hotărâre nr. 214/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire Secție recuperare medicală, desființare 3 clădiri și amenajare teren în cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău strada Stadionului, nr. 7, județul Buzău”

17. Proiect de hotărâre nr. 215/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire Unitate Servicii Proprii în cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău, strada Stadionului, nr. 7, județul Buzău”

18. Proiect de hotărâre nr. 216/2023 pentru aprobarea formei actualizate V a bugetului proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău” precum și reaprobarea indicatorilor tehnico – economici

19. Proiect de hotărâre nr. 217/2023 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Țintești, prin Consiliul Local Țintești , a unor tronsoane din drumurile județene DJ 203 D și 204 D, aflate în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare sistem de alimentare cu apă în satele Țintești, Maxenu, Pogonele, Odaia Banului, comuna Țintești, județul Buzău-faza 1”

20 Proiect de hotărâre nr. 218/2023 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere în favoarea UAT – comuna Țintești, prin Consiliul Local Țintești , a unor tronsoane din drumurile județene DJ 203 D și 204 D, aflate în proprietatea publică a județului Buzău și în administrarea Consiliului Județean Buzău, în vederea realizării obiectivului de investiții „Înființare sistem de canalizare apă uzată în satele Țintești, Maxenu, Pogonele, Odaia Banului, comuna Țintești, județul Buzău-faza 1”

21. Proiect de hotărâre nr. 219/2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Buzău în Consiliile de Administraţie ale unităților de învățământ special de stat

22. Proiect de hotărâre nr. 220/2023 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcții al Bibliotecii „Vasile Voiculescu” Buzău

23. Proiect de hotărâre nr. 221/2023 pentru aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Buzău

 II.

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor ianuarie-iunie 2023

 

 

 


Adaugati un comentariu


 

*