Indicatorii tehnico-economici pentru noul UPU, pe agenda ultimei ședințe din acest an a Consiliului Județean Buzău

13 decembrie 2022 | 0 comentarii |

Consilierii județeni buzoieni au fost convocați la ultima ședință ordinară din acest an, joi, 15 decembrie, când au pe ordinea de zi nu mai puțin de 30 de proiecte de hotărâre propuse spre aprobare, de președintele instituției, Petre Emanoil Neagu.

 

Multe rectificări, atât în bugetul propriu al județului, cât și al instituțiilor din subordine, stabilirea unor taxe și tarife pentru anul 2023, acordarea unor recompense bănești, unor persoane fizice, pentru bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului, susținerea financiară a unor persoane fizice aflate în risc maxim de vulnerabilitate, modificarea statelor de funcții ale Consiliului Județean și a unor instituții subordonate și completarea unor acte normative locale aprobate în ședințele anterioare sunt cuprinse în ordinea de zi a ultimei ședințe ordinare din acest an a Consiliului Județean Buzău, care va avea loc joi, 15 decembrie.

 

Între cele 30 de proiecte de hotărâre supuse aprobării de președintele CJ, Petre Emanoil Neagu, se află și „reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, ca urmare a modificărilor legislative generate de creșterea prețurilor din piață ulterior aprobării proiectului inițial.

Potrivit expunerii de motive, ca urmare a creșterii prețurilor la materialele de construcție, dar și ale dotărilor medicale și nemedicale cuprinse în proiect, valoarea acestora a crescut cu 2.308.451,18 lei, astfel că a ajuns la 27.923.087,94 lei (fără TVA), iar diferența trebuie inclusă în bugetul proiectului, actualizat, conform legislațieiîn vigoare.

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1. Proiect de hotărâre nr. 279/2022 privind execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul IV 2022 pe cele două secțiuni

Proiect de hotărâre nr. 280/2022 privind repartizarea impozitului pe venit încasat suplimentar pe anul 2022 corespunzător cotei de 6% reprezentând fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean

2. Proiect de hotărâre nr. 281/2022 privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2021 – formă actualizată 5

3. Proiect de hotărâre nr. 282/2022 pentru aprobarea rectificării a XI-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2022

4. Proiect de hotărâre nr. 283/2022 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

5. Proiect de hotărâre nr. 284/2022 pentru aprobarea rectificării a V-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Teatrului „George Ciprian” Buzău

6. Proiect de hotărâre nr. 285/2022 pentru aprobarea rectificării a IX-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

7. Proiect de hotărâre nr. 256/2022 privind stabilirea taxelor şi  tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2023

8. Proiect de hotărâre nr. 257/2022 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2023 la nivelul Judeţului Buzău

9. Proiect de hotărâre nr. 286/2022 privind stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău – comuna Vernești, sat Săsenii pe Vale de persoane fizice

10. Proiect de hotărâre nr. 287/2022 privind aprobarea susținerii financiare a unor persoane fizice aflate în risc maxim de vulnerabilitate socială

11. Proiect de hotărâre nr. 288/2022 privind aprobarea formei actualizate II a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2022

12. Proiect de hotărâre nr. 289/2022 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Buzău de trecere din domeniul public al municipiului Buzău în domeniul public al județului Buzău a imobilului „PT 26 Școala de Oarbe”, situat în strada Horticolei nr.52, județul Buzău

13. Proiect de hotărâre nr. 290/2022 privind aprobarea solicitării de dare în administrarea Consiliului Județean Buzău a unor sectoare din drumurile de interes local DC 64 și DE 1, aflate în administrarea Consiliului Local al comunei Siriu

14. Proiect de hotărâre nr. 291/2022 privind stabilirea destinației imobilului proprietate publică a Județului Buzău, aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Horticolei nr. 56

15. Proiect de hotărâre nr. 292/2022 pentru aprobarea dării în folosința gratuită a Inspectoratului Județean de Poliție Buzău a unei suprafețe construite suplimentare din imobilul situat în municipiul Buzău str. Chiristigii nr. 8-10 precum și a unui bun mobil

16. Proiect de hotărâre nr. 293/2022 pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod peste pârâul Sărățel pe DJ 102F km. 8+900, satul Policiori – extravilan – comuna Scorțoasa”, județul Buzău

17. Proiect de hotărâre nr. 294/2022 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și constituirea rezervei de implementare pentru obiectivul de investiții „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău

18. Proiect de hotărâre nr. 295/2022 privind aprobarea Protocolului-cadru al colaborării Consiliului Județean Buzău cu unele Unități Administrativ-Teritoriale pentru înființarea de Centre Comunitare Integrate

19. Proiect de hotărâre nr. 296/2022 privind aprobarea formei actualizate a Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Tehnico-Economic (CTE) din cadrul Consiliului Județean Buzău

20. Proiect de hotărâre nr. 297/2022 privind aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii publice, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău – formă actualizată

21. Proiect de hotărâre nr. 298/2022 pentru aprobarea numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii pentru Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău – formă actualizată

22. Proiect de hotărâre nr. 299/2022 privind stabilirea salariilor de bază lunare ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău – familia ocupațională „Administrație”

23. Proiect de hotărâre nr. 300/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău – familia ocupațională „Administrație”

24. Proiect de hotărâre nr. 301/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău – familia ocupațională „Administrație”

25. Proiect de hotărâre nr. 302/2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual – familia ocupațională „Administrație” pentru instituțiile publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Buzău

26. Proiect de hotărâre nr. 303/2022 privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 345 pentru stabilirea unei măsuri în aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.269/2022

SUPLIMENTAR:

27. Proiect de hotărâre nr. 304/2022 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 278/2022 pentru aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Buzău în parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Prahova și Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Vrancea pentru promovarea și implementarea proiectului de înființare a traseului de cicloturism „Velo Valahia” în regiunea Prahova-Buzău-Vrancea în cadrul PNRR- Componenta 11 – Turism și Cultură, Investiția I.4.

28. Proiect de hotărâre nr. 305/2022 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău

29. Proiect de hotărâre nr. 306/2022 pentru aprobarea formei inițiale a Programului Anual de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2023

30. Proiect de hotărâre nr. 307/2022 pentru aprobarea formei inițiale a Programului Anual de Achiziţii Sectoriale al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2023


Adaugati un comentariu


 

*