Certificate necesare asistentilor medicali pentru UE

23 mai 2012 | 0 comentarii |

OAMGMAMR Buzau anunta asistentii medicali interesati ca potrivit site-ului Ministerului Sanatatii, asistentii medicali si moasele care doresc sa lucreze legal in tari membre UE pot solicita eliberarea certificatului sau adeverintei de libera practica necesare recunoasterii calificarii si titlurilor dobandite. 

Aceste documente se elibereaza numai pentru titularii care intrunesc conditiile de cetatenie, afiliatiune, convietuire si rezidenta prevazute de Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si, respectiv Legea nr.307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.

La solicitare, Ministerul Sanatatii emite pentru asistenti medicali si moase urmatoarele certificate si adeverinte:

 

I) Certificate prin care se atesta ca formarea in profesiile de asistent medical generalist si moasa este conforma prevederilor Directivei 36, pentru:

Diploma de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurta durata şi Diploma de licenţa de asistent medical generalist cu studii superioare de lunga durata;

Diploma de licenta de moasa.

Documentele necesare eliberarii acestora sunt:

– Copia legalizata a actului de identitate;

– După caz, copie legalizata dupa: diploma de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurta durata/diploma de licenta de asistent medical generalist cu studii superioare de lunga durata, diploma de licenta de moasa si copia foii matricole;

– Cerere in care se va preciza adresa, numarul de telefon de contact.

 

II) Adeverinte de recunoastere a dreptului de acces la activitatile profesionale si exercitarea acestora pe teritoriul Romaniei in baza titlului de calificare dobandit. Pentru titularii de titluri romanesti de calificare in profesiile amintite, nelistate de directive pentru Romania dar prevazute de legislatia in vigoare pentru exercitarea profesiei respective, precum si in cazul celor care nu intrunesc conditiile de practica profesionala efectiva şi legala pentru certificarea drepturilor castigate.

Documentele necesare eliberarii sunt:

– Copia legalizata a actului de identitate;

– Copia legalizata a titlului (titlurilor) de calificare romanesti in profesiile de asistent medical generalist şi moasa si copia legalizata a foii matricole a titlului care atesta formarea de baza;

– Copia legalizata a autorizatiei de libera practica pentru asistenti medicali generalisti si moase, eliberata cu avizul OAMMR;

 

In cerere se va preciza adresa si numarul de telefon de contact.

Cererile se pot depune la Registratura Generala a Ministerului Sanatatii Publice, de luni pana vineri, sau se pot transmite prin posta, pe adresa: Ministerul Sanatatii Publice, str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sector 1, cod 010024, Bucuresti.

Pentru relatii suplimentare: Directia Generala Organizare, Resurse Umane, Dezvoltare Profesionala si Salarizare: 021-30.72.598 sau 021-30.72.618. Relatii cu publicul: 021-30.72.675.


Categorii: Business, Legislatie

Adaugati un comentariu


 

*