CNAS a publicat proiectul Co-Ca pe anul viitor

22 octombrie 2012 | 0 comentarii |

Acesta va fi discutat cu organizatiile profesionale implicate, in perioada 29 octombrie – 1 noiembrie, la sediul institutiei

 

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a publicat proiectul de hotarare pentru aprobarea Contractului Cadru (Co-Ca) privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru perioada  2013-2014 si a stabilit si un calendar de consultari cu organizatiile profesionale implicate.

Astfel, in perioada 29 octombrie – 1 noiembrie 2012, CNAS a programat  intalniri cu reprezentantii partenerilor de dialog si cu cei ai Ministerului Sanatatii, conform calendarului de mai jos:

29 octombrie
– asistenta medicala de urgenta si transport sanitar
– medicina dentara
– ingrijiri medicale la domiciliu

30 octombrie
– asistenta medicala primara
– asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, inclusiv asistenta medicala de recuperare-reabilitare a sanatatii in ambulatoriu

31 octombrie
– asistenta medicala spitaliceasca si asistenta medicala de recuperare-reabilitare in unitatile sanitare cu paturi
– asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice

1 noiembrie
– prescrierea, eliberarea si decontarea medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu
– dispozitive medicale acordate in ambulatoriu.

In conformitate cu prevederile art.217 alin. (2) din Legea nr.95/2006, Contractul-cadru se elaboreaza de CNAS pe baza consultarii Colegiului Medicilor din Romania, Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, Colegiului Farmacistilor din Romania, Ordinul Asistentilor Medicali Generalişti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in Sistemul Sanitar din Romania, precum si a organizatiilor patronale si sindicale reprezentative din domeniul medical. Proiectul se avizeaza de Ministerul Sanatatii si se aproba prin hotarare a Guvernului.

Proiectul Co-Ca 2013-2014, publicat pe site-ul CNAS, poate fi consultat  AICI

 

Sanctiuni pentru medici care nu trec toate retetele in SIUI

 

Incepand cu anul 2013, medicii prescriptori aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate sunt obligati sa utilizeze sistemul electronic pentru medicamente cu si fara constibutie personala, modalitatile de prescriere, eliberare si decontare a acestora fiind stabilite prin normele Co-Ca 2013-2014. Actul normativ stabileste ca medicii isi asuma prescriptia electronica prin semnatura electronica.

Prescrierea off-line va fi admisa numai in situatii justificate, iar medicii sunt obligati sa introduca toate prescriptiile off-line in sistemul informatic pana in ultima zi a lunii sau cel tarziu pana la data prevazuta in contractul de furnizare de servicii medicale. In caz contrar „se retine o suma egala cu contravaloarea prescriptiilor medicale electronice off-line neintroduse in sistemul informatic, prescrise si eliberate in cadrul trimestrului“.

In situatia in care medicii prescriptori nu detin semnatura electronica, „prescriptia medicala se va lista pe suport hartie si va fi completata si semnata de medicul prescriptor in conditiile prevazute in norme”, se mai mentioneaza in proiectul Co-Ca.

Casele de asigurari de sanatate confrunta trimestrial retetele prescrise cu cele eliberare pentru toate prescriptiile medicale electronice off-line. 

Pana in prezent au fost prescrise doua milioane de retete electronice.


Adaugati un comentariu


 

*