Au fost aprobate Programele nationale de sanatate

28 martie 2013 | 0 comentarii |

In sedinta de miercuri a Executicului s-a stabilit ca acestea se vor derula in mod distict, de catre Ministerul Sanatatii – programele nationale de sanatate publica  si de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (cu avizul MS) – programele curative. Bugetul din acest an este la fel ca cel din 2012.

 

Programele nationale de sanatate publica vor fi finantate de la bugetul Ministerului Sanatatii, bugetul de stat, din surse proprii si din alte surse, inclusiv din donatii si sponsorizari, in conditiile legii. In aceasta categorie intra „Programele nationale de boli transmisibile” (vaccinarile obligatorii si cele optionale pentru grupele de risc; depistarea precoce, stabilirea diagnosticului etiologic, supravegherea si controlul bolilor transmiiile prioritare; prevenirea, supravagherea, tratamentul si controlul programelor HIV/SIDA, TBC, infectiile nosocomiale; securitatea transfuzionala; bolile profesionale), precum si „Programe nationale ale unor boli netransmisibile” (screeningul de cancer de col uterin, sanatatea mintala, transplantul, bolile endocrine, bolile rare). „Programul national de sanatate a femeii si copilului”, se precizeaza in Hotararea de Guvern aprobata miercuri.

Programele nationale de sanatate curative se vor finanta din bugetul Fondului National Unic al Asigurarilor Sociale de Sanatate (FUNASS), precum si din alte surse, inclusiv din sponsorizari si donatii. Aici regasim programele nationale de boli cardiovasculare, de oncologie, de tratament al surditatii, implant cohlear si protezare auditiva, tratamentul bolilor neurologice, tratamentul hemofiliei si talasemiei, tratament pentru boli rare, programul national de sanatate mintala, de boli endocrine, de ortopedie, tratament posttransplant si al recidivei hepatitei cu virus B la pacientii cu transplant hepatic, insuficienta renala, insuficienta hepatica, diagnostic si tratament cu aparatura de inalta performanta.

CNAS a publicat, saptamana trecuta, componenta Comisiilor si subcomisiilor de specialitate care vor aproba tratamentele programelor nationale de sanatate.

Componenta comisiilor poate fi consultata AICI

 

In anul 2013, programele nationale de sanatate se finanteaza inclusiv din transferuri de la bugetul de stat si din alte venituri proprii, prin Ministerul Sanatatii, catre bugetul FUNASS, pentru:

– achitarea obligatiilor de plata inregistrate in limita dreditelor de angajament aprobate pentru programele nationale de sanatate a caror finantare se asigura pana la 31 martie 2013 inclusiv, prin transfer de la bugetul MS catre bugetul FUNASS;

– achitarea obligatiilor de plata inregistrate in limita creditelor de angajament aprobate pentru Programul national de boli transmisibile a carui finantare se asigura pana la 31 martie 2013 inclusiv, din bugetul FUNASS.

Sumele alocate vor fi aprobate anual prin legea bugetului de stat, potrivit normativelor legale in vigoare.

Programele nationale de sanatate vor fi elaborate de Ministerul Sanatatii in colaborare cu CNAS, iar implementarea  lor se realizeaza prin unitati specializate, precum institutii publice, furnizori publici de servicii medicale, furnizori privati de servicii medicale care excedeaza capacitatii furnizorilor publici,  furnizori privati de medicamente si dispozitive medicale.

 

Casele de sanatate vor fi obligate sa monitorizeze permanent felul in care spitalele fac internarile si daca urgentele sunt sau nu justificate. chiar daca personalul este insuficient, iar de la 15 aprilie se anunta ca se va face reorganizarea anuntata.

CNAS, prin casele teritoriale, raspunde de asigurarea, urmarirea , evidentierea si controlul utilizarii fondurilor aprobate, precum si de monitorizarea, controlul si analiza indicatorilor fizici de eficienta pentru programele curative.

Managerii spitalelor, la randul lor, sunt obligati sa masoare gradul de satisfactie al pacientilor, acestia fiind obligati sa completeze un astfel de chestionar, la externare. Unitatile sanitare cu paturi aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate pentru programele nationale curative au obligatia sa utilizeze fondurile primite pentru fiecare program/subprogram potrivit destinatiei, sa dispuna masuri pentru gestionarea eficienat a mijloacelor banesti si materiale , sa organizeze evifdenta cheltuielilor pe fiecare program/subprogram, sa asigure bolnavoilor tratament adecvat si eficient cu respectarea conditiilor legale de prescriere si eliberare, sa achizitioneze medicamentele pe baza protocolului stabilit si in functie de nevoile reale dar fara a depasi nivelul pretului de decontare, sa monitorizeze consumul total de medicamente eliberat prin farmciile cu circuit inschis cu evidente distincte pe programe/subprograme inclusiv pentu DCI-urile aprobate,  sa utilizeze sistemul de raportare in timp real utilizand platforma informatica a asigurarilor de sanatate, odata cu implementarea cardului national de sanatate sa-l solicite  fiecarui pacient, iar pe site-ul propriu sa publice bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru fiecare dintre programele de sanatate pe care le deruleaza.

 

Furnizorii de medicamente, dispozitive medicale si materiale sanitare, la randul lor,  sunt obligati sa respecte contractele incheiate si sa asigure aprovizionarea permanenta a unitatilor medicale care deruleaza programele de sanatate, sa stabileasca si sa afiseze programul de activitate si responsabilitatile angajatilor, sa asigure transportul pacientilor care efectueaza dializa, sa organizeze evidenta indicatorilor de performanta si tratamentului aprobat de comisia de specialitate a programului/subprogramului respectiv, sa permita verificari din partea Caselor de sanatate, sa respecte legea privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor .

Cei care nu vor respecta prevederile legale privind derularea acestor programe vor fi sanctionati cu diminuarea sumei de contract, care in cazul spitalelor merge de la 1% pentru prima abatere constatata, pana la 9% in cazul spitalelor, pentru neraporatrea la timp se retine 3% din contractul lunii in care s-a produs abaterea, iar pentru nerespectarea programului de lucru anuntat si afisat se diminueaza valoarea de contract cu 10% pana la 16 %. Aceleasi criterii sunt valabile si pentru farmaciile cu circuit deschis.

Textul integral al HG privind programele de sanatate stabilite pentru 2013-2014 poate fi consultat AICI


Adaugati un comentariu


 

*