Programele Nationale de Sanatate, reorganizate

10 martie 2013 | 0 comentarii |

Preventia si supravegherea bolilor transmisibile, screeningul, sanatatea mintala, transplantul si bolile endocrine, asigurate de Ministerul Sanatatii. Programele curative, care asigura tratamentul specific  bolilor cu impact major asupra sanatatii publice, raman la CNAS.

 

Ministerul Sanatatii (MS) a lansat in dezbatere publica proiectul legislativ privind derularea programelor nationale de sanatate in perioada 2013-2014,  actele normative in vigoare asigurand cadrul legal al derularii programelor nationale de sanatate doar pana la 31 martie 2013.

Este necesara, astfel, aprobarea unei Hotarari de Guvern care, incepand cu 1 aprilie, va reglementa obiectivele, structura, precum si orice alte conditii si termene necesare derularii programelor, conform prevederilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, se arata in nota de fundamentare postata pe site-ul MS.

Sunt preconizate schimbari in asigurarea cadrului legislativ pentru derularea programelor nationale de sanatate pentru perioada 2013-2014, in acord cu prioritatile de sanatate publica identificate la nivel national, a directionarii programelor nationale de sanatate finantate din bugetul Ministerului Sanatatii spre activitati de imbunatatire a sanatatii publice, prevenire a bolilor si evitare a surselor de pericole pentru sanatate si a redefinirii rolurilor si atributiilor Ministerului Sanatatii si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate in finantarea, gestionarea resurselor si derularea programelor nationale de sanatate.

 

Ministerul Sanatatii isi va asuma astfel, potrivit propunerii de act normativ, derularea si finantarea programelor nationale de sanatate de sanatate publica care au drept scop „Prevenirea, supravegherea si controlul bolilor transmisibile”, prin programul national de imunizare; programul national de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare (infectie HIV, tuberculoza, infectii cu transmitere sexuala); programul national de prevenire, supraveghere si control al infectiei HIV; programul national de prevenire, supraveghere si control al tuberculozei; programul national de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale si monitorizare a utilizarii antibioticelor si a antibioticorezistentei.

Tat la MS ramne „Prevenirea, supravegherea si controlul bolilor netransmisibile(programul national de depistarea precoce activa a cancerului de col uterin; programul national de sanatate mintala; programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana; programul national de boli endocrine), „Promovarea sanatatii si a unui stil de viata sanatos”, „Monitorizarea factorilor determinanti din mediul de viata si munca” si „Asigurarea unor servicii de sanatate publica specifice”  (programul national de hematologie si securitate transfuzionala si programul national de sanatate a femeii si copilului).

 

Din bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate se vor finanta programele nationale de sanatate curative, care au drept scop asigurarea tratamentului specific in cazul bolilor cu impact major asupra sanatatii publice: programul national de boli cardiovasculare; programul national de oncologie; programul national de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive); programul national de diabet zaharat; programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare; programul national de sanatate mintala; programul national de boli endocrine; programul national de ortopedie; programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana; programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica; programul national de terapie intensiva a insuficientei hepatice; programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta performanta.

 

In vederea bunei derulari a programelor de sanatate se va urmari:
– implementarea unui sistem adecvat de management al programelor nationale de sanatate prin intermediul unitatilor de asistenta tehnica si management al programelor nationale (in cadrul institutiilor publice din subordinea MS se vor infiinta structuri organizatorice fara personalitate juridica care vor avea atributii in asigurarea activitatilor de asistenta tehnica si management a programelor nationale de sanatate);
– organizarea de licitatii la nivel national pentru achizitia unor bunuri si servicii necesare implementarii programelor nationale de sanatate de catre MS, prin unitatea de achizitii publice centralizata;
– reglementarea obligatiilor furnizorilor aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate pentru derularea programelor nationale de sanatate cu scop curativ, precum si a sanctiunilor ce se pot aplica, in concordanta cu prevederile Contractului – cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 – 2014;
– armonizarea reglementarilor privind prescrierea electronica a medicamentelor in concordanta cu prevederile Contractului – cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 – 2014;
– revizuirea termenelor de decontare a contravalorii bunurilor si serviciilor asigurate in cadrul programelor nationale de sanatate publica in sensul decontarii acestora in termen de maximum 60 de zile calendaristice (fata de termenul de pana la 90 de zile calendaristice prevazut anterior); pentru programele nationale de sanatate curative decontarea se va realiza in termen de maximum 60 de zile calendaristice de la validarea facturilor, validare care se face in termen de 30 de zile de la data depunerii facturilor la casa de asigurari de sanatate.


Adaugati un comentariu


 

*