CNAS discuta noul Contract-Cadru cu furnizorii de servicii si asociatiile profesionale

14 februarie 2016 | 0 comentarii |

Luni si marti vor avea loc consultari cu organizatiile patronale, sindicale si profesionale reprezentative din domeniul medical, iar miercuri si joi sunt rezervate negocierilor cu Colegiile Medicilor, Medicilor Dentisti si Farmacistilor, OAMGMAMR si OBBCSSR.

 

contract-medicUrmeaza o saptamana de foc pentru reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), dar mai ales pentru cei ai organizatiilor patronale, profesionale si sindicale care-i reprezinta pe furnizorii serviciilor de sanatate din Romania, care contesta o mare parte dintre noile reglementari privind acordarea asistentei medicale. Potrivit unui anunt postat pe site-ul CNAS, luni, marti, miercuri si joi se vor negocia, discuta si analiza normele metodologice de aplicare a noului Contract-cadru privind conditiile de acordare a asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in perioada 2016-2017, dar ramane de vazut daca in urma acestor consultari si negocieri se va schimba ceva sau totul va ramane asa cum au gandit mai-marii CNAS.

Luni si marti vor avea loc consultari cu organizatiile patronale, sindicale si profesionale reprezentative din domeniul medical, iar miercuri si joi sunt rezervate negocierilor cu colegiile Medicilor (CMR), Medicilor Dentisti (CMDR) si Farmacistilor (CFR), Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania(OAMGMAMR) si Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in Sistemul Sanitar din Romania (OBBCSSR).

 

medici onlineAsadar, noile reglementari la nivelul asistentei medicale primare, asistentei medicale la nivelul ambulatoriilor de specialitate, asistentei medicale spitalicesti, medicinei primare si a dispozitivelor medicale au fost introduse in proiectul de Contract Cadru pe anii 2016-2017.

Proiectul de hotarare pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-Cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016- 2017 a fost. publicat pe site-ul Casei Nationale. Acesta se elaboreaza de CNAS, pe baza negocierii cu CMR, CMDR, CFR, OAMGMAMR, OBBCSSR, precum si in urma consultarii cu organizatiile patronale, sindicale si profesionale reprezentative din domeniul medical. Proiectul se avizeaza de Ministerul Sanatatii si se aproba prin hotarare a Guvernului pentru urmatorii 2 ani.

Dupa cum se vede, propun, negociaza si legifereaza cei care dispun de banii nostri, cei care sunt platiti din banii nostri si cei care sustin organizatiile patronale, profesionale si sindicale ale celor platiti din banii nostri, doar noi, asiguratii, cei care platim pentru a putea beneficia de aceste sericii medicale, lipsim din ecuatie. Nicio asociatie de pacienti nu a fost invitata de CNAS la discutii, desi asa ar fi fost normal, macar pentru faptul ca Fondul public de sanatate este sustinut, in cea mai mare parte, de contributia noastra, a tuturor. Cu alte cuvinte, ei se intalnesc intre ei, se cearta, poate se vor si bate sau isi vor scoate ochii, pe banii nostri, fara ca noi sa avem macar un cuvant de spus, mai rau ca pe vremea totalitarismului comunist.

 

medic stressPotrivit proiectului amintit, schimbarile preconizate in Asistenta medicala primara se refera la introducerea de noi reglementari privind eliberarea avizelor epidemiologice pentru re(intrarea) in colectivitate a prescolarilor si elevilor in coroborare cu prevederile Ordinului 5298/1668 /2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, s-a prevazut ca eliberarea adeverintelor medicale pentru inscrierea in colectivitate este eliberata la efectuarea examenelor anuale de bilant ale prescolarilor si elevilor si numai la inscrierea in fiecare ciclu de invatamant.

Ceva schimbari se preconizeaza si la nivelul Asistentei medicale stomatologice unde, daca in prezent, pentru copiii cu varsta de pana la 18 ani se acorda o consultatie la 12 luni, noul proiect prevede o consultatie la un interval de sase luni. Totodata s-a introdus serviciul obturatia dintelui dupa tratamentul afectiunilor pulpare sau al gangrenei, iar unele servicii au fost redefinite.

 

RMN Imagistic BuzauIn cazul Asistentei medicale din ambulatoriul de specialitate, pentru specialitati clinice se prevede introducerea de noi proceduri diagnostice de complexitate medie, si anume electromiograma si evaluarea cantitativa a raspunsului galvanic al pielii, iar in cadrul procedurilor terapeutice/tratamente medicale complexe a fost inclus tratamentul fracturii amielice fara deplasare a coloanei vertebrale.

In cazul asistentei medicale ambulatorie pentru specialitati paraclinice este prevazuta introducerea de noi investigatii RMN, respectiv RMN sani nativ si RMN sani nativ si cu substanta de contrast. Pentru situatiile in care casa de asigurari de sanatate sesizeaza neconcordante intre investigatiile medicale efectuate si cantitatea de reactivi achizitionati, conform facturilor, si utilizati in efectuarea investigatiilor, aceasta sesizeaza mai departe institutiile abilitate de lege sa efectueze controlul unitatii respective. La finalul controlului, daca se stabileste vinovatia furnizorului „contractul in derulare se reziliaza de plin drept de la data luarii la cunostinta a notificarii privind rezilierea contractului in baza deciziei executorii a institutiilor abilitate, cu recuperarea contravalorii tuturor serviciilor medicale paraclinice efectuate de furnizor in perioada verificata de institutiile abilitate si decontata de catre de casa de asigurari de sanatate.”

De asemenea, au fost modificate reglementarile privind specialitatea reabilitare medicala, in concordanta cu prevederile Ordinului ministrului Sanatatii nr. 996 /2015 pentru modificarea anexei la Ordinul 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala.

 

UPU-hol-spital_3635Pentru Asistenta medicala spitaliceasca, noul proiect prevede ca atat in cazul internarii continue, cat si al spitalizarii de zi nu este necesara prezentarea biletului de internare in cazul pacientilor care au scrisoare medicala la externare cu indicatie de revenire pentru internare, precum si pentru pacientii cu hemofilie aflati in programul national de hemofilie.

Totodata, este conditionata asigurarea prezentei medicului/medicilor de specialitate pentru un program de activitate de minim 7 ore/zi in specialitati medicale si/sau specialitati chirurgicale, dupa caz, in cazul furnizorilor autorizati de Ministerul Sanatatii sa acorde servicii medicale spitalicesti in regim de spitalizare de zi (care nu incheie contract de furnizare de servicii medicale spitalicesti in spitalizare continua), inclusiv centrele de sanatate multifunctionale cu personalitate juridica, pentru a intra in relatie contractuala cu casele de sanatate.

Pentru contractarea serviciilor medicale spitalicesti, casele de asigurari de sanatate vor avea in vedere 94% (in prezent 90%) din fondurile aprobate cu aceasta destinatie la nivelul casei de asigurari de sanatate, diferenta de 6% fiind utilizata pentru decontarea cazurilor externate din unitatile sanitare cu personalitate juridica de medicina muncii – boli profesionale si din sectiile de boli profesionale aflate in structura spitalelor, pentru care nu s-a confirmat caracterul de boala profesionala, precum si pentru situatii justificate ce pot aparea in derularea contractelor incheiate cu furnizorii de servicii medicale spitalicesti, in cuantum de 5% (in prezent 9%), iar 1% pentru complexitatea suplimentara a cazurilor in ceea ce priveste comorbiditatea si numarul de zile de ingrijiri acordate in cadrul sectiilor/compartimentelor de terapie intensive.

 

studenti farmacie lIn cazul Farmaciilor, proiectul de act normativ prevede ca in situatiile in care casa de asigurari de sanatate sesizeaza neconcordante intre medicamentele/materialele sanitare eliberate si cantitatea de medicamente/materiale sanitare achizitionate, aceasta sesizeaza mai departe institutiile abilitate de lege sa efectueze controlul unitatii respective. Daca la finalizarea controlului „se stabileste vinovatia furnizorului, contractul in derulare se reziliaza de plin drept de la data luarii la cunostinta a notificarii privind rezilierea contractului in baza deciziei executorii a institutiilor abilitate, cu recuperarea contravalorii tuturor medicamentelor eliberate in perioada verificata de institutiile abilitate si decontata de catre de casa de asigurari de sanatate”.

Totodata, anumite obligatii ale farmaciilor in relatiile contractuale cu casele de asigurari de sanatate (ex. obligatia de a respecta Codul deontologic al farmacistului – a fost eliminata avand in vedere ca verificarea respectarii acestei obligatii revine Colegiului Farmacistilot din Romania) au fost eliminate.

 

proteze siliconLa capitolul Dispozitive medicale, noul proiect CoCa introduce, pentru proteza de gamba, tipul de proteza modulara cu manson din silicon, iar la proteza partiala de mana a fost introdusa proteza de deget functionala simpla acordata copiilor cu varsta cuprinsa intre 3-18 ani cu malformatii congenitale.

Furnizorii de dispozitive medicale care solicita incheierea unei relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate trebuie sa depuna lista tuturor preturilor de vanzare cu amanuntul si a sumelor de inchiriere ale dispozitivelor medicale ofertate atat la casa de asigurari de sanatate (in cadrul documentatiei depuse pentru contractare) cat si la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (in vederea calcularii preturilor de referinta si a sumelor de inchiriere decontate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate). In caz contrar, nu pot derula relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.

 


Adaugati un comentariu


 

*