CNAS explică modificările privind acordarea serviciilor medicale și tratamentelor în perioada stării de urgență

17 martie 2020 | 0 comentarii |

Medicii de familie vor putea elibera rețete pacienților cu boli conice fără a mai fi neceară o reevaluare a medicului specialist, serviciile medicale și medicamentele pot fi acordate și validate și fără semnarea cu cardul, iar spitalele vor fi plătite la nivelul activității efectiv realizate, nu vor mai fi limitate de sumele contractate.

 

În contextul evoluției situației epidemiologice determinată de răspândirea COVID-19, decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pentru 30 de zile, semnat de președintele Klaus Iohannis, conține o serie de măsuri importante pentru diverse domenii de activitate, între care o mare parte se referă la sistemul de sănătate.  Astfel, pot fi făcute angajări fără concurs, la nevoie, pe durată detereminată de 6 luni, de personal medical, auxiliar, farmaciști, personal de laborator și alte categorii de personal, în structurile Ministerului Afacerilor Interne, în unitățile sanitare și în serviciile de asistență socială.

Medicamentele necesare pentru tratarea pacienților cu coronavirus pot fi cumpărate la prețuri ce pot depăși nivelul din Canamed sau Catalogul public și pot fi făcute cheltuieli peste nivelul trimestrial aprobat, iar taxa clawback va fi plafonată la nivelul din trimestrul IV al anului trecut.

De asemenea, pe perioada stării de urgență, prin ordin al ministrului sănătății se pot introduce noi programe de sănătate și servicii medicale destinate prevenirii și combaterii COVID-19, iar actele normative cu valabilitate până la data de 31 martie 2020, privind acordarea serviciilor medicale și medicamentelor în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, programe naționale de sănătate – preventive și curative, cu modificarea prevederilor, vor fi prelungite, în caz de necesitate.

Sunt prevăzute și sancțiuni pentru conducătorii unităților sanitare, ai direcțiilor de sănătate publică, ai caselor de asigurări de sănătate, serviciilor de ambulanță care, pentru neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu pot fi demiși imediat, indiferent de statutul lor.

 

Între măsurile care vizează activitatea Casei Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), la care vor fi aplicate o serie de modificări ale prevederilor legale, se regăsesc cele referitoare la modul de acordare și decontare a serviciilor medicale și farmaceutice.

Astfel, potrivit unui comunicat de presă remis de CNAS, serviciile medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 și complicațiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României și se suportă din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).

De asemenea, serviciile medicale și medicamentele pot fi acordate și validate și fără semnarea cu cardul național de asigurări sociale de sănătate și fără termen de raportare în 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor.

O altă măsură prevede decontarea, pentru unitățile sanitare cu paturi aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate a sumelor contractate și decontate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate sau din bugetul Ministerului Sănătății, indiferent de numărul de cazuri realizate sau, după caz, la nivelul activității efectiv realizate, în condițiile în care aceasta depășește nivelul contractat.

 

În ceea ce privește decontarea serviciilor medicale în unitățile sanitare din asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate clinică, acestea se vor face la nivelul activității efectiv realizate, cu maximum 8 consultații/oră.

În vederea facilitării accesului bolnavilor la tratamente, medicii de familie vor putea prescrie inclusiv medicamentele restricționate din Lista de medicamente, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, pentru pacienții cronici. Astfel,  pentru  pacienții cu boli cronice cu tratament stabilizat, medicii de familie vor putea elibera prescripție medicală fără a mai fi necesară o nouă reevaluare la medicul specialist în această perioadă”, menționează CNAS.

Pentru pacienții cu boli cronice aflați în tratament cu medicamente care în mod normal sunt prescrise de către medicii specialiști, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum și cost-volum-rezultat ce se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, în baza documentelor medicale (bilet de ieșire din spital, scrisoare medicală) și/sau a confirmării înregistrării formularului specific de prescriere, în această perioadă medicul de familie va putea emite prescripție cu aceste medicamente. Astfel, se vor suspenda, temporar, limitările de prescriere prevăzute în HG 720/2008 și în protocoalele terapeutice.

 

Excepție fac medicamentele utilizate în cadrul Programelor Naționale de Sănătate (PNS) curative, care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare cu paturi.

Astfel, pentru pacienții care necesită deplasarea în unitățile sanitare pentru continuarea tratamentelor în cadrul PNS curative mai sus menționate, măsurile instituite în unitățile sanitare asigură circuite speciale pentru aceștia, cu interacțiune limitată cu alte persoane – personal medical sau pacienți.

Medicamentele ce fac obiectul limitărilor de prescriere prevăzute în protocoalele terapeutice pot fi consultate în dinamică pe site-ul CNAS, în secțiunea „Informații pentru furnizori – medicamente – protocoale terapeutice”.

În mod particular, informăm pacienții cu afecțiuni oncologice, cu amiotrofie musculară spinală sau cu alte boli rare care au început tratamentul specific că trebuie făcute toate eforturile pentru continuarea tratamentului, deoarece întreruperea terapiei anulează efectele terapeutice obținute până în prezent, cu implicații asupra stării de sănătate a pacientului”, se menționează în comunicatul CNAS.

 

Adela Cojan, președinte CNAS

Totodată, conducerea CNAS menționează că începând de luni, 16 martie, a fost reluată funcţionarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate( PIAS), iar potrivit  reglementărilor legale, furnizorii de servicii medicale vor raporta online, în termen de 3 zile lucrătoare de la prestare, serviciile medicale acordate.

De asemenea, începând de astăzi, conducerea CNAS a decis suspendarea audiențelor și a relațiilor directe cu publicul, pentru a preveni răspândirea infectării cu coronavirus. Măsura de suspendare a audiențelor la sediul instituției va fi aplicată în toate casele de asigurări de sănătate teritoriale, cu posibilitatea ca, în funcție de evoluția situației să fie luate noi decizii.

Pentru ca activitatea de relații cu publicul să nu aibă de suferit, în contextul în care aceasta se va desfășura cu precădere prin telefon, poștă sau poștă electronică, conducerea CNAS asigură personalul necesar care răspunde solicitărilor primite”, se precizează într-un comunicat al CNAS, în care se recomandă ca doar în cazuri de urgență și dacă nu există o altă variantă de transmitere a documentelor, acestea sa fie depuse la registratura instituției, pentru a limita astfel cât mai mult deplasările și interacțiunea cu alte persoane.

Cei care doresc să obțină informații sau să sesizeze diferite aspecte din sfera de competență a CNAS o pot face telefonic, la numerele 0372309262 sau  0372309182 sau pe e-mail: relpubl1@casan.ro.

 


Adaugati un comentariu


 

*