Consiliul Județean Buzău modifică organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă

26 iunie 2024 | 0 comentarii |

Proiectul de Hotărâre modifică numărul de posturi și funcții și actualizează Regulamentul de organizare și funcționare, pentru asigurarea sustenabilităţii financiare și a funcționării corespunzătoare a unității medicale.

 

În ședința ordinară de vineri, 28 iunie, Consiliul Județean Buzău modifică și actualizează numărul de posturi, pe categorii de personal, organigrama, statul de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului Județean de Urgență Buzău, conform propunerii managerului unității medicale, ca urmare a măsurilor de reorganizare a structurilor din cadrul aparatului administrativ, în vederea respectării prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung și Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 292/2023.

Termenul de intrare în vigoare a actelor normative menționate era 01 ianuarie 2024, dar a fost prorogat până la data de 01 iulie 2024. În acest interval au mai fost aprobate unele modificări în redistribuirea posturilor pe unele secţii, în nivelul unor posturi sau reorganizarea unor structuri. Ca urmare, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă a înaintat Consiliului Județean Buzău, solicitarea de aprobare a formelor actualizate ale numărului de personal pe categorii, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, în vederea asigurării funcționării corespunzătoare a unității medicale, în noile condiții.

 

La elaborarea noului Regulament s-au avut în vedere:

* desfiinţarea posturilor de „şef birou” şi a structurilor organizate ca birouri – două cazuri;

* îndeplinirea normativelor de personal pentru structurile organizate ca servicii (minim 10 posturi de execuţie) – două structuri organizate ca servicii au fost reorganizate în compartimente, ca urmare a neîndeplinirii cerinţelor;

* au fost desfiinţate posturile vacante, cu excepţiile prevăzute de lege;

* s-a redus numărul posturilor contractuale la categoria TESA, de la 75 la 69, iar numărul de posturi de la categoria muncitori, de la 54 la 53;

* este respectat numărul posturilor de conducere, respectiv 12%, concret sunt 69 posturi de conducere după reorganizare, reprezentând un procent de 4,03% aplicat la numărul de posturi aprobat (1711);

* se menţine numărul de 1711 posturi pe total unitate, ca urmare a majorării numărului de posturi la categoriile de specialitate (medici şi personal mediu sanitar).

Numărul de personal, organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean, fiind unitate sanitară preluată în administrare de autoritatea publică judeţeană.

 


Adaugati un comentariu


 

*