După motivarea Deciziei CCR, CNAS modifică legislaţia DES

2 august 2018 | 0 comentarii |

Juriștii instituției lucrează la un nou proiect de act normativ prin care se vor oferi garanţii suplimentare de respectare a dreptului pacienţilor la viaţă intimă, familială şi privată.

 

Decizia Curţii Constituţionale (CCR), prin care Dosarul Electronic de Sănătate (DES) a fost declarat neconstituțional obligă Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) să revizuiască legislația în vigoare, pentru a o pune în acord cu recomandările respectivei decizii. Reamintim că CCR a admis, la jumătatea lunii iulie, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.30 alin.(2) și (3) și art.280 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, ridicată de Avocatul Poporului, la sfârșitul anului 2016.

În acest context, CNAS și-a mobilizat juriștii, care la ora actuală „lucrează la proiectul unui act normativ de modificare a Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”, în scopul punerii în acord a legislaţiei cu prevederile deciziei CCR, referitoare la Dosarul Electronic de Sănătate, transmite instituția, printr-un comunicat de presă.

În același document se subliniază însă că Decizia Curţii Constituţionale nu implică închiderea sistemului informatic DES, ci doar „revizuirea bazei legislative a acestuia, în sensul oferirii de garanţii suplimentare de respectare a dreptului pacienţilor la viaţă intimă, familială şi privată”, astfel încât datele cu caracter personal ale pacienților să fie protejate, iar legea să nu mai lase loc de interpretări.

 

Razvan Vulcanescu

Elaborarea proiectului de revizuire a legislaţiei DES se va face cu respectarea prevederilor Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, susține conducerea CNAS.

Președintele instituției, Răzvan Vulcănescu, spune că, luând act de motivarea deciziei Curţii Constituţionale referitoare la Dosarul Electronic de Sănătate, doreşte „ca prin actul normativ propus să se realizeze o reglementare care să nu mai genereze controverse şi să răspundă cât mai bine nevoilor pacienţilor şi a societăţii, în general”.

Conform art. 147 alin. (1) din Constituția României, dispozițiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei.

Ţinând cont de termenul scurt prevăzut de Constituţie, CNAS intenţionează ca după definitivarea proiectului să propună actul normativ spre adoptare Guvernului, sub formă de Ordonanţă de Urgenţă”, se menționează în comunicatul amintit.

 

Potrivit Decizieii CCRdosarul electronic de sănătate, instituit prin reglementările criticate, cuprinde date personale cu caracter medical, protejate prin art.26 din Constituție. În măsura în care statul a instituit prin lege o măsură în aplicarea dreptului la ocrotirea sănătății persoanei, prevăzut de art.34 din Constituție, tot acestuia îi revine obligația de a proteja și garanta caracterul confidențial al informațiilor medicale prelucrate printr-un act normativ de același nivel. (…) Or, dispozițiile legale criticate nu reglementează în sine nicio măsură care să poată fi calificată drept garanție a dreptului la viață intimă, familială sau privată, astfel încât Curtea a constatat încălcarea art.26 din Constituție”, se menționează într-un comunicat transmis după luarea deciziei, cu unanimitate de voturi.

Principalul motiv prezent în motivarea deciziei CCR a fost acela că „cele două articole nu cuprind garanţii cu privire la asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal, de natură medicală, cuprinse în dosarul electronic de sănătate, reglementarea acestora fiind lăsată la nivelul legislaţiei secundare, respectiv HG 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului şi ordinul ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui CNAS pentru aprobarea datelor, informaţiilor şi procedurilor operaţionale necesare utilizării şi funcţionării dosarului electronic de sănătate al pacientului”.

 


Adaugati un comentariu


 

*