Dosarul Electronic de Sănătate, nefuncțional și neconstituțional

18 iulie 2018 | 0 comentarii |

Curtea Constituționala a admis, în ședința de marți, excepția de neconstituționalitate privind mai multe prevederi legate de protejarea datelor pacienților, din Legea Sănătății, în urma sesizării Avocatului Poporului.

 

Obiecțiile formulate de Colegiul Medicilor din România privind Dosarul Electronic de Sănătate al pacientului, au fost confirmate de Plenul Curții Constituționale a României (CCR), care a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.30 alin.(2) și (3) și art.280 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, ridicată de Avocatul Poporului.

Prin urmare, judecătorii CCR au decis în urma deliberărilor, cu unanimitate de voturi, că „dispozițiile art.30 alin. (2) si (3), precum si sintagma «sistemul dosarului electronic de sanatate al pacientului» din cuprinsul art.280 alin. (2) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii sunt neconstitutionale”, se arată într-un comunicat de presă al CCR.

Curtea a constatat că dosarul electronic de sănătate, instituit prin reglementările criticate, cuprinde date personale cu caracter medical, protejate prin art.26 din Constituție. În măsura în care statul a instituit prin lege o măsură în aplicarea dreptului la ocrotirea sănătății persoanei, prevăzut de art.34 din Constituție, tot acestuia îi revine obligația de a proteja și garanta caracterul confidențial al informațiilor medicale prelucrate printr-un act normativ de același nivel. Aceasta întrucât nu este îndeajuns ca protejarea datelor medicale să fie realizată printr-o legislație infralegală, care este caracterizată printr-un grad sporit de instabilitate sau inaccesibilitate [a se vedea în acest sens Decizia nr.17 din 21 ianuarie 2015, Decizia nr.51 din 16 februarie 2016 sau Decizia nr.61 din 7 februarie 2017]. Or, dispozițiile legale criticate nu reglementează în sine nicio măsură care să poată fi calificată drept garanție a dreptului la viață intimă, familială sau privată, astfel încât Curtea a constatat încălcarea art.26 din Constituție”, se menționează în comunicatul amintit.

 

Totodată, Curtea a reținut că legislația infralegală adoptată în temeiul textelor legale criticate cuprinde, în realitate, garanțiile asociate art.26 din Constituție. „Prin urmare, s-a ajuns la situația în care un act administrativ cu caracter normativ să stabilească aceste garanții, neprevăzute de lege, în condițiile în care legislația secundară trebuia să se limiteze doar la organizarea punerii în executare a acestor garanții. Actul administrativ normativ nu poate, prin conținutul său, să excedeze domeniului organizării executării legii. Printr-un atare procedeu s-ar ajunge la modificarea/ completarea însăși a legii. În consecință, Curtea a constatat și încălcarea art.1 alin.(5) din Constituție”, menționează CCR.

În consecință, Decizia fiind una definitivă și general obligatorie, se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului care a sesizat Curtea Constituțională, urmând ca legea să reintre în procesul legislativ, pentru a fi pusă în acord cu decizia CCR.

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Plenul Curții Constituționale vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Reamintim cititorilor că Dosarul Electronic de Sănătate (DES) este una dintre cele patru componente ale Sistemului Informatic implementat de CNAS și a devenit obligatoriu, cel puțin teoretic, în luna noiembrie a anului 2016. De atunci ar fi trebuit ca medicii să introducă datele pacienților, inclusiv istoricul medical al acestora, în acest dosar virtual. Foarte puțini români și-au activat însă Dosarul Electronic, iar medicii s-au plâns încă de la început că pierd foarte mult timp cu introducerea acestor date, dar și că sistemul este unul nesigur și se blochează des.

Nici Casa Națională de Sănătate nu a insistat prea mult pe acest aspect, conștientizând problemele sistemului informatic, până la sfârșitul lunii martie a acestui an, când președintele Răzvan Vulcănescu a atras atenția că, din 2019, toate unitățile sanitare vor fi obligate să folosească Dosarul Electronic al pacientului.

Vulcănescu spunea că CNAS a obținut o finanțare europeană de 1 milion de euro pentru a pune la punct un nou proiect informatic, care va permite trecerea de la schimbul de informații și documente prin poștă, cu instituțiile omoloage din alte state UE, la sistemul exclusiv electronic.

În luna mai, sistemul informatic al CNAS a crăpat de tot, contractul de mentenanță nefiind reînnoit cu firma care câștigase licitația cu un an în urmă. Situația a fost atât de gravă încât s-a ajuns în situația ca datele pacienților să fie nu doar nesecurizate, ci chiar să fie în pericol de a fi pierdute, așa cum au semnalat medicii, deși Casa a dat asigurări că nu s-a întâmplat acest lucru.

 


Adaugati un comentariu


 

*