CNAS reacționează la Decizia Curții Constituționale referitoare la Dosarul Electronic de Sănătate

21 iulie 2018 | 0 comentarii |

Deși admite că decizia CCR trebuie respectată, instituția susține că Dosarul Electronic de Sănătate (DES) reprezintă unul dintre elementele principale ale sistemului informatic integrat şi respectă toate cerințele UE.

 

După decizia de marți a Curții Constituționale (CCR), privind Dosarul Electronic de Sănătate (DES), Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) transmite că a luat act de decizia Curţii Constituţionale, conform căreia sunt declarate neconstituţionale dispoziţiile art.30 alin.(2) şi (3) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi sintagma „sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului” din cuprinsul art.280 alin.(2) din acelaşi act normativ, iar statului îi revine obligația de a proteja şi garanta caracterul confidenţial al informaţiilor medicale prelucrate printr-un act normativ de acelaşi nivel cu cel care instituie sistemul informatic.

Reprezentanții CNAS susțin însă căDosarul Electronic de Sănătate reprezintă unul dintre elementele principale ale sistemului informatic integrat şi are drept scop creşterea calităţii şi eficienţei actului medical prin accesul la date şi informaţii medicale relevante, furnizarea de date şi informaţii statistice necesare politicilor de sănătate, precum şi transformarea pacientului într-un factor activ al protejării şi promovării propriei sănătăţi” și respectă „toate cerinţele impuse de Uniunea Europeană prin Regulamentul General de Protecţie a Datelor Personale (GDPR)”, se menționează într-un comunicat remis de CNAS.

 

În același document se subliniază că, potrivit cerințelor Uniunii Europene, începând cu anul 2020 este nevoie de o interoperabilitate și uniformizare a sistemului medical la nivel european, iar acest lucru „înseamnă că România va trebui să aibă pregătit un pachet complet și funcțional, format din DES, reţeta electronică și Cardul Național de Asigurări de Sănătate, împreună cu Sistemul Informatic Unic Integrat. Toate aceste elemente duc la protejarea asiguratului, a întregului sistem național de sănătate și a bugetului național”, precizează CNAS.

În plus, reprezentanții Casei subliniază că „DES respectă toate cerinţele impuse de Uniunea Europeană prin Regulamentul General de Protecţie a Datelor Personale (GDPR). De aici și gradul de criptare al informațiilor sau sistemul de securitate multilayer: semnătură calificată a medicului de familie, matricea de securitate pentru pacient și parola proprie a pacientului”.Totodată, CNAS susține că pentru a fi un program cât mai relevant, întreg conținutul DES a fost întocmit, stabilit și agreat cu medici specialiști din toate domeniile medicale.

 

Mai mult, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate susține că la ora actuală întreprinde demersuri pentru dezvoltarea acestui sistem, prin includerea tuturor furnizorilor care nu au fost cuprinşi în prima parte a proiectului. „Este vorba despre furnizorii de servicii paraclinice, de recuperare, îngrijiri la domiciliu, stomatologie, dispozitive medicale și de consultații de urgență la domiciliu. Totodată se are în vedere dezvoltarea unei interfețe către alte sisteme informatice similare, din celelalte state membre UE, astfel încât cetățenii români care au probleme de sănătate să poate fi diagnosticați și tratați în condiții de siguranță și calitate corespunzătoare a serviciilor medicale”, se mai spune în comunicat.

CNAS menționează totodată că, potrivit art. 147 alin. (1) din Constituția României „dispozițiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept”, iar pentru orice alte informaţii despre structura, destinația și utilitatea DES poate fi contactat Serviciul de Relații Publice al CNAS sau consultată pagina http://www.des-cnas.ro/pub/ .

 

Reamintim că marți, Curtea Constituțională a admis o sesizare a Avocatului Poporului, vizând anumite articole din Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, contestată pe motiv că „relativizează în mod nepermis reglementarea dosarului electronic de sănătate”, punând în pericol informații medicale cu caracter personal. Judecătorii CCR au decis că sintagma „sistemul dosarului electronic de sanatate al pacientului” este neconstituțională, arătând că statului îi revine obligația de a proteja și garanta caracterul confidențial al informațiilor medicale prelucrate printr-un act normativ de același nivel, aratând că Dosarul Electronic de Sănătate, instituit prin reglementarile contestate, cuprinde date personale cu caracter medical protejate de Constituție. Curtea a reținut că „dispozițiile legale criticate nu reglementează în sine nicio măsură care să poată fi calificată drept garanție a dreptului la viață intimă, familială sau privată, astfel încât Curtea a constatat încălcarea art.26 din Constituție”, chiar dacă legislația secundară cuprinde garanții asociate art. 26 din Constituție.În sesizarea formulată către CCR, Avocatul Poporului susține că prevederile articolelor 30 și 280 din Legea 95/2006 sunt neconstituționale.

 


Adaugati un comentariu


 

*