Aplicarea noului Contract-cadru, monitorizată de CNAS împreună cu asociațiile de pacienți

17 februarie 2018 | 0 comentarii |

Odată cu prezentarea noutăților din Normele de aplicare ale Contractului-cadru ce intră în vigoare la 1 aprilie, președintele CNAS, Răzvan Vulcănescu, a anunțat că va semna, cu asociaţiile de pacienţi, protocoale de parteneriat pentru urmărirea modului de implementare a acestor noutăți.

 

Razvan Vulcanescu, Alexandru Velicu

Noul Contract-cadru de acordare a serviciilor medicale în anii 2018-2019 și normele de aplicare a acestuia, care urmează să intre în vigoare la 1 aprilie, conțin o serie de noutăți pe care preşedintele CNAS Răzvan Vulcănescu le-a prezentat la conferinţa „Masterclass Şcoala Pacienţilor”, desfășurată vineri, la sediul ANMDM. Cu același prilej, șeful CNAS a anunțat că, în perioada următoare, instituția pe care o reprezintă va semna un protocol de parteneriat cu asociațiile de pacienți, astfel încât modul de implementare a celor două acte normative să fie monitorizate chiar de beneficiari – pacienții.

Ne dorim ca asociaţiile de pacienţi să constituie o «verigă de legătură» între noi şi pacienţi, care să funcţioneze în ambele sensuri: nu doar ca prin intermediul asociaţiilor să aflăm problemele cu care se confruntă pacienţii în tratarea afecţiunilor de care suferă, ci tot prin intermediul lor să transmitem pacienţilor noutăţile din sistemul asigurărilor sociale de sănătate”, a declarat Răzvan Vulcănescu, invitând asociaţiile de pacienţi să contribuie în mod constructiv la îmbunătăţirea reglementărilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate şi să semnaleze caselor de asigurări de sănătate neregulile pe care le observă la furnizorii de medicamente, servicii şi dispozitive medicale.

 

Sorina Pintea, Diana Paun, Corneliu Buicu

Prezentă la eveniment, ministra Sănătății Sorina Pintea și-a exprimat satisfacția că a avut ocazia să întâlneascăpeste 40 de reprezentanți ai asociațiilor de pacienți din toată țara, cu care am avut un dialog real. Pe lângă importanța deosebită a comunicării în relația medic-pacient, am discutat despre problemele cu care aceștia se confruntă în lupta cu afecțiunile de care suferă și am ascultat propunerile lor de îmbunătățire a accesului la tratamente. Am avut surpriza să constat că multe dintre propunerile lor coincid cu intențiile mele. Un exemplu în acest sens a fost propunerea acestora ca în comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății să fie introdus, în calitate de observator, un reprezentant al pacienților”, a scris Pintea pe pagina sa de socializare, după eveniment.

Proiectul privind Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru ce va reglementa condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul în curs și anul viitor a fost postat pe site-ul CNAS (www.cnas.ro), în secţiunea transparenţă decizională.

 

Pe lângă noutățile Contractul-cadru, pe care SănătateaBuzoiană.ro le-a prezentat într-un articol anterior, normele de aplicare cuprind, potrivit unui comunicat de presă al CNAS, o serie de noutăţi referitoare la creşterea accesului persoanelor asigurate la servicii şi dispozitive medicale, la finanţarea activităţii furnizorilor de servicii medicale, dar şi la gestionarea FNUASS.

Medicii de familie vor putea efectua astfel o serie de servicii noi, cum ar fi spirometrie pentru monitorizarea astmului bronşic şi bolii cronice respiratorii obstructive (BPOC) la pacienții cu diagnostic confirmat (numai de către medicii care au obţinut competenţă confirmată prin ordin al ministrului sănătăţii); măsurare continuă a tensiunii arteriale pentru 24 de ore (efectuare și interpretare Holter TA) pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate; completarea şi eliberarea fișei medicale sintetice necesară copiilor cu dizabilități pentru încadrarea și reevaluarea în grad de handicap; completare şi eliberare a adeverinței pentru încadrarea în muncă a șomerilor beneficiari ai pachetului de bază. „Totodată, medicii de familie vor putea recomanda efectuarea analizelor de depistare a infecţiei cu viruşii hepatitelor cronice B şi C pentru toate categoriile de asiguraţi (în prezent pot fi recomandate numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate)”, a menționat președintele CNAS, citat într-un comunicat remis de Biroul de presă al instituției.

 

În ambulatoriul de specialitate, medicii vor putea stabili diagnosticul precoce al tumorilor mamare şi al leziunilor precanceroase ale colului uterin, vor supraveghea sarcina cu risc şi hipertensiunea arterială  – servicii medicale esențiale de spitalizare de zi, care vor putea fi efectuate în ambulatoriul de specialitate clinic, cu decontare din fondul aferent asistenţei medicale spitalicești.

Tot în ambulatoriu, în baza biletului de trimitere valabil 60 de zile, se vor putea acorda consultaţii de îngrijiri paliative de medicii cu competență/atestat în specialitate (4 consultaţii/ trimestru/asigurat, dar nu mai mult de două pe lună), în cadrul cărora se pot recomanda: îngrijiri paliative la domiciliu, analize şi investigaţii medicale, medicamente şi servicii conexe actului medical (psihologice, logopedice, kinetoterapeutice etc.).

Pachetul de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu a fost revizuit în totalitate, introducându-se servicii noi, asigurate de echipe multidisciplinare (medic, asistent, psiholog, kinetoterapeut). De asemenea, documentele pentru obţinerea dispozitivelor medicale se vor putea transmite casei de asigurări de sănătate prin poştă sau se vor putea depune/ridica de rudele de gradul I şi II ale beneficiarului (nu doar de părinţii sau copiii acestuia, ca până acum)”, a mai spus Răzvan Vulcănescu.

De asemenea, termenul de înlocuire a fotoliilor rulante acordate pe perioadă nedeterminată a fost redus de la cinci la trei ani, iar termenul maxim pentru care pot fi prescrise aparatele de administrare continuă de oxigen persoanelor cu grad de handicap accentuat sau grav a fost extins de la 3 la 12 luni şi pentru alte afecţiuni respiratorii cronice obstructive sau restrictive decât BPOC. Totodată, dispozitivele pentru protezare stomii au fost defalcate pe tipuri, în funcţie de caracteristicile şi nevoile pacienţilor.

 

În ceea ce privește finanţarea furnizorilor de servicii medicale, în comunicatul de presă amintit se menționează următoarele modificări:

pentru medicina primară, valoarea minimă garantată a punctului per capita creşte la 5,8 lei (4,8 lei în prezent), iar valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu la 2,8 lei (2,2 lei în prezent);

pentru medicina de specialitate clinică din ambulatoriu, valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu creşte la 2,8 lei (2,2 lei în prezent);

pentru unele spitale de copii tariful pe caz ponderat în acest an poate fi majorat cu până la 15% față de anul 2017, în conformitate cu strategia de finanţare a Ministerului Sănătăţii;

pentru consultaţiile de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport sanitar neasistat sunt stabilite tarife unitare;

se echilibrează ponderea criteriilor pentru stabilirea valorii contractelor cu furnizorii de servicii de medicină fizică și de reabilitare din ambulatoriu (50% pentru resurse umane, 50% pentru resurse tehnice);

se introduce valoarea de contract pentru îngrijirile medicale şi paliative la domiciliu.

Prin noile norme metodologice se mai reglementează modul în care asiguraţii vor beneficia de servicii medicale pe perioada vacanţei medicului lor de familie”, se subliniază în comunicatul CNAS.

Alături de preşedintele CNAS Răzvan Vulcănescu, la întâlnirea cu pacienții au participat ministrul Sănătăţii Sorina Pintea, preşedintele ANMDM Alexandru Velicu, consilierul prezidențial Diana Loreta Păun, președintele Comisiei de Sănătate și Familie din Camera Deptaților Corneliu Florin Buicu, Emanuel Gabriel Botnariu – membru al Comisiei de Sănătate din Senat, Romana Furtună – consilier al ministrului Sănătății, Dan Octavian Alexandrescu – secretar de stat în MS și Vlad Negulescu – șeful Departamentului de Evaliare a Tehnologiilor Medicale din ANMDM.

 


Adaugati un comentariu


 

*