CNAS dă asigurări că rectificarea bugetară va permite finanțarea extinderii Programelor Naționale Curative

29 noiembrie 2018 | 0 comentarii |

Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate s-a majorat consistent în urma rectificării bugetare, în special pentru decontarea medicamentelor și serviciilor medicale.

 

Sănătatea a fost unul dintre domeniile în care Executivul a opertat o rectificare bugetară pozitivă. Astfel, bugetul Ministerului Sănătății a fost suplimentat cu 211,5 milioane de lei în plus, în principal pentru asigurarea drepturilor salariale suportate de la bugetul de stat, în cazul centrelor de permanenţă și a unităţilor şi compartimentelor de primiri urgenţe.

De asemenea, Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FUNASS) a fost majorat cu 600 milioane de lei pentru cheltuielile acoperite din creditele bugetare de care dispune CNAS pentru acest an și cu 1.546 milioane lei – credite de angajament.

Totodată, în cadrul rectificării se efectuează și o redistribuire de credite bugetare și de angajament, în sumă totală de câte 60 de milioane de lei, între capitolele bugetului CNAS. În plus, în urma unei analize a execuției bugetare din acest an, în cadrul instituției s-au identificat și alte fonduri, care au fost redirecționate astfel încât să se asigure necesarul de medicamente, servicii și dispozitive medicale până la sfârșitul anului în curs, conform estimărilor bazate pe consumul lunar mediu”, se menționează într-un comunicat remis astăzi, de CNAS.

 

Astfel, peste 1 miliard de lei sunt destinați acoperirii cheltuielilor cu medicamentel gratuite și compensate (328,9 milioane lei credite bugetare și 686 milioane de lei credite de angajament), aproape 900 de milioane de lei se vor folosi pentru decontarea serviciilor medicale din unitățile sanitare cu paturi (315,5 milioane de lei credite bugetare și 555 milioane de lei credite de angajament), iar pentru Programele Naționale Curative, bugetul a fost suplimentat cu 116,5 milioane de lei din credite bugetare și 485,7 milioane de lei din credite de angajament.

Asistență medicală primară, respectiv centrele de permanență, va primi în plus 23,6 milioane de lei din credite bugetare și 39,6 milioane de lei din credite de angajament, iar pentru asistență medicală de specialitate clinică în ambulatoriu, CNAS are la dispoziție 31 milioane de lei credite bugetare și alte 31 milioane de lei din credite de angajament.

 

Potrivit conducerii CNAS, pe baza acestor fonduri suplimentare, instituția reușește să acopere, până la sfârșitul anului, și contravaloarea noilor medicamente, materiale sanitare și consumabile moderne recent introduse în programele naționale de sănătate, între care sunt amintite „sistemele de monitorizare continuă a glicemiei pe bază de senzori și pompele de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei din programul național de diabet, dar și tratamentul amiotrofiei spinale cu medicamentul nusinersen, deosebit de costisitor, din programul național de boli rare”.

Oficialii instituției spun, de asemenea, că rectificarea bugetară permite și asigurarea continuității serviciilor de dializă, inclusiv pentru un număr de 631 de pacienți nou introduși în Programul Național de Supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică.

O altă țintă avută în vedere de CNAS în urma suplimentării financiare este încheierea de contracte cu noi unități sanitare de radioterapie, pentru creșterea accesului bolnavilor din județele Cluj, Constanța și Iași la acest tip de tratament, în cadrul Programului Național de Oncologie.

 


Adaugati un comentariu


 

*