Este oficial: Furnizorii de servicii de sănătate vor lucra pe adiționale până la jumătatea anului

26 martie 2019 | 0 comentarii |

Ordinul de prelungire, până la 30 iunie 2019, a contractelor încheiate de prestatorii de servicii medicale pe anul 2018 cu casele de asigurări de sănătate, a fost aprobat și trimis la Monitorul Oficial.

 

Medicii, spitalele, farmaciile și ceilalți furnizori de servicii de sănătate aflați în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) sunt chemați, în aceste zile, la casele teritoriale de sănătate, pentru a încheia acte adiționale la contractele aflate în derulare, până la sfărșitul lunii iunie.

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Buzău anunță că, ceea ce Sănătatea Buzoiană anunța cu titlu de intenție a CNAS în urmă cu mai bine de o săptămână, s-a concretizat prin eleborarea Ordinului comun al ministrului Sănătății și președintelui CNAS nr. 442/290/2019.

Actul normativ prevede prelungirea, până la 30.06.2019, a termenului de aplicare a prevederilor Ordinului nr. 397/836/2018, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului – care reglementeaza condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 și pentru prorogarea unor termene. Noul Ordin este în curs de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar zilele acestea va intra în vigoare.

 

În acest context, CJAS Buzău, ca și celelalte case teritoriale de asigurări de sănătate, trebuie să încheie, până la data de 29.03.2019, acte adiționale la contractele derulate în anul 2018, pentru lunile aprilie – iunie 2019. „Prin aceste acte adiționale se prelungește termenul de derulare a relațiilor contractuale cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, în vederea asigurării continuității acordării asistenței medicale, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condițiilor privind relațiile contractuale dintre casa de asigurări de sănătate și acestia (documente, condiții de eligibilitate, etc.)”, precizează Radu Vîlculescu, purtătorul de cuvânt al CJAS Buzău.

CJAS subliniază că în baza noilor acte adiționale, condițiile acordării asistenței medicale sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării acestora, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 cu modificările și completările ulterioare și Ordinul MS/CNAS nr. 397/836/2018 cu modificările și completările ulterioare.

Contractarea și decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale contractate în lunile aprilie – iunie 2019, prin acte adiționale la contractele derulate în anul 2018 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii acestora, se vor face din sumele alocate pe domenii de asistență medicală corespunzătoare prevăzute în bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pe anul 2019”, mai spune Vîlculescu.

 


Adaugati un comentariu


 

*